NN mot NRK

PFU-sak 097/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder NRK.nos publisering av en etterlysning av «en farlig mann» fem dager etter terrorangrepene 22. juli 2011. I etterlysningen var ikke mannen navngitt, men avbildet med såkalte mug-shots, politibilder. Det ble oppgitt at mannen hadde identifisert seg med Anders Behring Breivik. Etterlysningen var basert på en pressemelding fra politiet som egentlig bare var beregnet på intern bruk. Omtalen ble korrigert etter vel en time. Klager er den omtalte mannen, med ekstern assistanse. Det anføres i klagen at det har vært en stor belastning å bli identifisert og omtalt som Behring Breiviks partner.

NRK viser til at Vær Varsom-plakaten gir rom for identifisering i saker som den omtalte, og at redaksjonen foretok de nødvendige endringene umiddelbart da den ble kjent med at saken ikke hadde en karakter som først meldt. Det vises også til at man valgte å ikke navngi klageren i etterlysningen.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vise til at det også er en oppgave for pressen å advare borgerne om fare for overgrep. I Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, som nettopp dreier seg om identifisering av personer som omtales i forbindelse med straffbare forhold, heter det blant annet: «Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer.»

Utvalget kan godt forstå hvilken belastning NRK.nos publisering har vært for klageren. Men utvalget ser samtidig at det ikke var mulig for redaksjonen å forstå at meldingen fra Kripos bare var ment for internt bruk. Redaksjonen hadde derfor tilstrekkelig presseetisk grunnlag for å viderebringe politiets opplysninger, knappe fem dager etter de store terrorhandlingene. NRK foretok seg også det som må anses å være påkrevd for å rette opp feilen som var begått. Utvalget merker seg også at redaksjonen har beklaget overfor klager den belastningen han har blitt påført i forbindelse med publiseringen.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mai 2014

Øyvind Brigg,
Alexander Øystå, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden

an Ha