NN mot Arbeidets Rett

PFU-sak 091/01


SAMMENDRAG:

Arbeidets Rett brakte onsdag 24. januar 2001 et rettsreferat med førstesideoverskriften
» – Bundet og voldtatt av kjæresten «, og ingressen var:
» Den 40-årige russiske kvinnen kom til Norge for å få et bedre liv med en ny mann. Etter kort tid endte forholdet i det kvinnen beskriver som et mareritt av ydmykelser, tvang, trusler og brutal voldtekt. Den tiltalte 38-åringen fra Rørosdistriktet mener voldtektsanklagen er ren konspirasjon der kvinnen og flere av hans nærmeste har hatt vikarierende motiver. Det er avsatt tre dager til rettssaken, og tiltalte risikerer 15 års fengsel for voldtekten. »
Førstesideoppslaget var illustrert med et bilde av sorenskriveren og den ene av lek-dommerne i saken.
Selve rettsreferatet inne i avisen hadde overskriften » Risikerer 15 år for å ha voldtatt kona «, og her var ingressen:
» MELHUS: Den russiske kvinnen kom til Norge i håp om å få et bedre liv med en ny mann. Etter bare tre uker endte forholdet i det kvinnen beskriver som et mareritt av ydmykelser, tvang, trusler og en brutal voldtekt. »
Oppslaget inneholdt referat fra rettsforhandlingen i Gauldal herredsrett. Hovedvekten av oppslaget beskrev fornærmedes og tiltaltes forklaring i retten. Det kom frem i avisen at disse var helt ulike.
Rettsreferatet var illustrert med et bilde av sorenskriveren og de to lekdommerne, og et annet bilde av aktoren og bistandsadvokaten i saken.
Avisen fulgte opp saken med et nytt rettsreferat fredag 26. januar 2001. Her var overskriften: » Nøkkelvitne kan gi alibi «, og ingressen lød:
» MELHUS: Den 38-årige voldtektstiltalte mannen fra Røros-distriktet blir i dag konfrontert med et historisk stort erstatningsbeløp i voldtektssammenheng. Samtidig vil imidlertid 38-åringens mor fortelle retten at sønnen har alibi. »
Oppslaget for øvrig gjenga hva de ulike vitnene dagen før hadde uttalt i retten, og reportasjen var illustrert med et bilde av forsvareren til den tiltalte.
Mandag 29. januar 2001 hadde avisen ett nytt rettsreferat om saken. På førstesiden var overskriften nå: » Frifinnelse eller to år og åtte måneder «, og ingressen var:
» To år og åtte måneders fengsel var aktors påstand mot den 38 år gamle mannen fra Røros-distriktet som har vært siktet for voldtekt mot sin russiske kone. Blank frifinnelse var forsvarer Laila Bendiksen Hortens påstand. Hun poengterte at det ikke fantes vitner til selve hendelsen, og at rettens oppgave måtte bli å vurdere troverdigheten til de to forklaringene. »
Selve rettsreferatet inni avisen hadde overskriften » Påstand om to år og åtte måneder «, og ingressen her var:
«MELHUS: Aktor la ned påstand om to år og åtte måneders fengsel for den 38-årige mannen fra Røros-distriktet som er siktet for voldtekt mot sin russiske kone.»
Rettsreferatet inneholdt først og fremst en gjengivelse av partenes prosedyrer i saken, og oppslaget var illustrert med et bilde av aktor og forsvarer.
Avisen hadde onsdag 31. januar 2001 på trykk en mindre rammeartikkel med overskriften » Etterforsker trusler mot kvinne «. Teksten var følgende:
» Et lokalt lensmannskontor etterforsker nå trusler mot en kvinne. Mannen som skal ha truet, er tidligere tiltalt for voldtekt. Politiet er kjent med at lørdag kveld skal en kvinne fra Oslo-området ha følt seg truet av mannen i hans bolig.
Truslene skal ha ført til at kvinnen løp ut i vegen og stoppet en tilfeldig forbipasserende bil. Hun ba om hjelp. Deretter ble hun kjørt til et overnattingssted.
Politiet er kjent med at mannen skal ha utgitt seg for å være arbeidsgiver og tilbudt kvinnen jobb.
Ved lensmannskontoret får Arbeidets Rett bekreftet at de etterforsker saken på eget initiativ. Politiet vil undersøke om det foreligger straffbare forhold. »
Onsdag 7. februar 2001 skrev avisen om dommen. Overskriften på førstesiden var: » Over to års fengsel for kone-voldtekt «, og ellers sto det her å lese:
» Anket dommen på stedet
En 38 år gammel mann fra Holtålen er dømt til to år og tre måneders fengsel for å ha voldtatt sin tidligere russiske kone. Han er også dømt til å betale henne 65.000 kroner i oppreisning. Dommen i Gauldal herredsrett er enstemmig. 38-åringen var til stede da dommen ble forkynt. ? mannen er svært overrasket og nedbrutt, sier forsvarer Laila Bendiksen Horten. »
Selve rettsreferatet hadde hovedoverskriften » To år og tre måneders fengsel for voldtekt «, og ingressen lød:
» HOLTÅLEN: En 38 år gammel mann fra Holtålen er dømt til to år og tre måneders fengsel for å ha voldtatt sin tidligere russiske kone. »
Oppslaget omhandlet referat av dommen og opplysning om mannens reaksjon på denne.
Avisen hadde et nytt førstesideoppslag om mannen onsdag 14. mars 2001 , og overskriften var: » 38-åring siktet for flere voldtekter «. Teksten på førstesiden var:
» En mann fra Holtålen er siktet og varetektsfengslet , mistenkt for nye voldtekter. Det skjer en knapp måned etter at 38-åringen ble dømt til to år og tre måneders fengsel for å ha voldtatt sin tidligere russiske kone. Mannen ble pågrepet på Gardermoen fredag i forrige uke. I Gauldal forhørsrett ble han mandag varetektsfengslet i fire uker. Siktelsen omfatter flere tilfeller av voldtekt av to kvinner, trusler, frihetsberøvelse, seksuelt motiverte krenkelser og medvirkning til voldtekt.»
Selve nyhetsartikkelen inni avisen hadde hovedoverskriften » Voldtektsdømt siktet for nye overgrep «, og var illustrert med en faksimile av avisens oppslag om saken onsdag 07.02.01. Ingressen var:
» HOLTÅLEN: En mann fra Holtålen er siktet og varetektsfengslet, mistenkt for nye voldtekter. Det skjer en knapp måned etter at 38-åringen ble dømt til to år og tre måneders fengsel for å ha voldtatt sin tidligere russiske kone. »
Artikkelen inneholdt en beskrivelse av det nye forholdet som mannen var siktet for. Opplysningene kom fra politiet.
Den omtalte mannen var ikke identifisert med navn og bilde i noen av de nevnte avisoppslagene.

KLAGEN:
Klageren , moren til den omtalte mannen, mener oppslagene bryter med to grunnleggende hensyn: Personvernet og rettssikkerheten. Hun føler at avisens dekning av saken har tatt » knekken på » henne og den øvrige familien, især den omtalte mannens bror. Hun viser til at Holtålen er et lite lokalmiljø » der alle kjenner alle «, og mener pressen må ta hensyn til dette.

TILSVARSRUNDEN:
Arbeidets Rett avviser klagen, og mener den har fulgt » en svært varsom linje » i dekningen av saken. Den viser til pressens referatprivilegium i rettssaker.
Avisen viser også til en annen historie for to år siden, der en russisk kvinne brøt ut av ekteskapet med en Røros-mann. » Saken vakte stor oppmerksomhet da kvinnen fikk beskjed om at hun måtte forlate Norge etter skilsmissen. I lokalsamfunnet ble det spekulert så mye i årsaken til ekteskapsbruddet at ektemannen valgte å stå fram i vår avis for å tilbakevise alle rykter om at han var voldelig. »
» Den innklagede saken handler om vold og voldtekt mot kvinner fra Russland. Dette var hovedårsaken til at vi valgte å angi kommunenavn. I motsatt fall ville vi trolig ha utsatt den fraskilte Røros-mannen for ytterligere ryktespredning. Vi ville med andre ord forhindre at folk urettmessig utpekte ham som gjerningsmann. »
» I spørsmålet om identifisering er det også verdt å merke seg at Holtålen består av flere små poststeder, og at vi helt bevisst har unngått å si noe mer konkret om hvor i kommunen mannen bor. Identifikasjonen er dermed ikke presis. Vi har også, etter egen vurdering, avstått fra å identifisere med navn og bilde. »

Klageren er uenig med avisen, og mener det skal » svært mye til for at det skulle ha vært brukt sterkere uttrykk «.
Hun hevder at den to år gamle saken som avisen trekker frem, er uten relevans i denne saken. » I vår kommune Holtålen slipper de å spre rykter for det går alt for tydelig frem fra pressen. »

Arbeidets Rett avviser fortsatt klagerens innsigelser og har ingen ytterligere kommentar til realiteten i klagesaken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en serie rettsreferater og artikler i Arbeidets Rett om flere påståtte voldtektssaker, der rettsforhandlingen, domsavsigelsen og en ny varetekt omtales. Mannen identifiseres ikke med navn eller bilde. Klageren, moren til den omtalte mannen, mener avisoppslagene bryter med personvern- og rettssikkerhetshensyn.
Arbeidets Rett tilbakeviser klagen på alle punkter, og mener avisen har opptrådt innenfor rammen av de pressetiske normene.
Pressens Faglige Utvalg mener Arbeidets Rett var i sin fulle rett til å omtale de påståtte voldtektssakene, og anser oppslagenes innhold og presentasjon i tråd med presseetikkens aktsomhetskrav for rettsreferater.
Utvalget vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje.» Utvalget mener det i denne saken er riktig å avstå fra identifikasjon, og kan vanskelig se at de innklagede avisoppslagene har bidratt til å identifisere mannen ut over den krets som på forhånd kjente saken.

Arbeidets Rett har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. juni 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Trygve Wyller