Adv. Terje Hoven p.v.a. klient mot Innherreds Folkeblad

PFU-sak 089/99


SAMMENDRAG:
Innherreds Folkeblad brakte lørdag 17. april 1999 , på Folk og Familiesiden, en gratulasjonsnotis til NN, sammen med et bilde av ham. I teksten står det følgende:
«Tjo og hei kjærringsmeilla Suveren Severin på Kluksbakkan som feire 40-årsda`n me bøtte og divan. Grått hår og 4 lausunga hainn har, så kondomer hainn tar. Det feires me ein smell på huset i kveill. PS!! Har kyllinger, HØNER mottas med takk!! Nabolaget».
Torsdag 20. april står det et dementi i Innherreds Folkeblad, hvor det blant annet heter::
«Innherreds Folkeblad Verdalingen dementerer de rykter som ble framsatt om (navnet) i gratulasjonsannonsen på Folk og Familiesiden lørdag 17.04. Avisa beklager på det sterkeste at denne annonsen kom på trykk. Vi beklager at vi har kommet i skade for å bringe sladder på trykk, med de negative konsekvenser det har for familie og de naboer som ikke var med på denne hilsen».
Det går videre fram at publiseringen var en intern glipp, og at «avisens retningslinjer sier at annonser som sterkt henspiller på sex og alkohol skal ikke trykkes» . Det opplyses også at klageren er gjort oppmerksom på muligheten til å klage avisen inn for Pressens Faglige Utvalg.
KLAGEN:
Klageren, den omtalte 40-åringen ved advokat, reagerer på omtalen, «særlig på vegne av sine 4 barn, som han har sammen med sin ektefelle. Ekteparet var samboere i 17 år og ble gift i fjor». Det går fram at Innherreds Folkeblad tok inn et dementi da klageren kontaktet avisen, samt at klageren har anmeldt avisen for å » kreve oppreisning for ikke-økonomisk skade».
Sekretariatet ba klageren avklare et eventuelt rettslig skritt.
Sekretariatet ble noe senere meddelt «at politiet har henlagt saken», og at klagen opprettholdes.

TILSVARSRUNDEN:
Innherreds Folkeblad viser til et brev av 7. juni fra klagers advokat, der det skal ha framkommet at «avslutningen av dette blir et rent sivilt anliggende». Avisen gjør også oppmerksom på at den har avvist kravet om økonomisk erstatning.
Sekretariatet tok på ny kontakt med klager for å få avklart det rettslige forholdet, samt å få kopi av det omtalte brevet.
Klagerens advokat påpeker at det ikke er tatt ut stevning, og at § 4 dermed ikke skulle «være til hinder for behandling av klagen». Brevet fra 7. juni var ikke vedlagt.
Sekretariatet ba om tilsvar fra Innherreds Folkeblad, samt kopi av brev fra 7. juni.
Innherreds Folkeblad har ikke mer å tilføye i saken, og vedlegger brevet fra 7. juni.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en betalt gratulasjonsnotis i Innherreds Folkeblad, som spiller på alkohol og sex. Klageren, den omtalte jubilanten ved advokat, reagerer særlig på vegne av sine barn og ektefelle på den belastende omtalen. Det går fram at klageren tok kontakt med avisen, og at et dementi kom på trykk.
Innherreds Folkeblad har ikke kommentert saken ut over sitt dementi i avisen. Der beklager avisen «på det sterkeste» at notisen kom på trykk, og gjør klageren oppmerksom på klagemuligheten til PFU. Innherreds Folkeblad uttaler at offentliggjøringen, som skyldes en intern glipp, er et brudd på egne retningslinjer, der det heter at annonser som sterkt spiller på alkohol og sex ikke skal trykkes.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter; «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon», og peker på pressens selvstendige undersøkelsesplikt, som gjelder alle typer innsendt materiale og redaksjonelle bidrag ment for offentliggjøring.
Utvalget mener at selv om det klart framgår at redaksjonen i det påklagede tilfellet ikke er «avsender», må avisen, også i gratulasjonsspalter, sørge for at påstander og omtale ikke krenker navngitte personer og deres privatliv. Selv om utvalget synes det er prisverdig at avisen, raskt og på godt synlig plass, dementerte og beklaget innholdet i gratulasjonsnotisen, mener utvalget at avisens egne rutiner skulle forhindret publiseringen.
Innherreds Folkeblad har brutt god presseskikk.
Oslo, 23. november 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Jan Vincents Johannessen