Per Otto Borgen mot DrammensAvisa

PFU-sak 085/00


SAMMENDRAG:
DrammensAvisa brakte mandag 8. mai 2000 en førstesidehenvisning med tittelen «Må rive nytt tak». I henvisningsteksten står det:
«Taket på et nybygd hus i Skogerveien må rives og anlegges som flatt tak. Dette blir konsekvensen dersom fylkesmannen gir en nabo rett i en klagesak som skal behandles i teknisk hovedutvalg i Drammen kommende uke».
Inne i avisen er tittelen og ingressen den samme som på forsiden. I teksten går det fram at «naboen som klager, eieren av det bakenforliggende huset i Austadveien 87, gikk i sin tid med på det nybygde nabohuset dersom ikke hennes fjordutsikt ble fratatt henne» . Da huset ble oppført, viste det seg at » takhøyden var bortimot en meter høyere enn tillatelsen. Dette medførte at kommunen ? administrativt ? påla utbyggeren, Älvsbyhus Norge AS, å senke taket slik at det er i samsvar med den høyden som ble påvist før utbyggingen startet».
Det framgår videre at saken skal bringes inn for teknisk hovedutvalg «fordi utbyggerens advokat, Sverre Steinar Fredriksen, har klaget over det administrative vedtaket». Advokaten har også, ifølge avisen, «brakt inn i saken at en nær slektning av naboen» har en sentral stilling ved teknisk etat. Kommunaldirektøren går imidlertid inn for at klagen «ikke tas til følge».
Dagen etter brakte DrammensAvisa følgende enspalters presisering under tittelen «Presisering om klagesak».
«Det er ikke naboen i Austadveien 87 som fremstår som den formelle klageren i saken om eventuell riving av taket på et nybygd hus i Skogerveien 85 A. Det er byggefirmaet som er klager ? i dette tilfellet over et administrativt pålegg om å senke taket på det nybygde huset, slik det forøvrig fremgikk av vår omtale av saken i mandagsavisa.»

KLAGEN:
Klageren, den omtalte naboen representert ved sin sønn, spør om det er i overensstemmelse med god presseskikk «bevisst å gi en usann fremstilling av faktiske forhold ved å fremstille en nabo som ?klager i en klagesak?, når det faktiske forholdet er det motsatte, nemlig at det er et ferdighusfirma som klager over et kommunalt vedtak om å tilbakeføre et tak firmaet har oppført i strid med byggetillatelsen?»
Klageren mener avisen unødvendig har identifiserte hans mor ved å oppgi hennes gateadresse, og dermed uberettiget hengt henne ut som «klager». «Det reelle forhold var altså at det var et ferdighusfirma som klaget over et pålegg om å senke taket til godkjent høyde, ikke min mor som klaget over utsiktstap, slik Fremtiden forkynner på sin førsteside og i innledningen på side 13 . At det lenger ut i artikkelen framkommer at det egentlig dreier seg om en klage fra byggefirmaet og ikke fra min mor, oppdaget nok bare de lesere som finleste hele oppslaget. En enspalters «rettelse» som ble tatt inn påfølgende dag, etter anmodning fra undertegnede, er heller ikke egnet til å rette opp det usanne inntrykk Evensen (journalisten. sekr. anm.) forsøkte å skape av en nabo som ´klager over utsiktstap´.»
Klageren reagerer også på at han mistenkeliggjøres når avisen trekker «frem ferdighusfirmaets anførsler som at en ?nær slektning? av naboen er ansatt i teknisk sektor. Jeg har selvsagt aldri hatt noen som helst befatning med denne saken i mitt arbeide».

TILSVARSRUNDEN:
DrammensAvisa viser til at sakens dokumenter er offentlige, og avviser at det er i strid med god presseskikk å gjengi gateadresse i slike saker. Imidlertid innrømmer avisen at den gjorde «seg skyldig i en formell feil» ved å bruke «naboen som klager» i teksten, selv om det senere i artikkelen klart framgår at «det er utbyggerens advokat, Sverre Steinar Fredriksen, [som] har klaget over det administrative vedtaket». Avisen bemerker at den tok inn en presisering dagen etter, «der det på nytt fremgår hvem som er den formelle klageren i saken som er oppe for hovedutvalget».

Klageren opprettholder klagen og påstandene om usann framstilling av saken, og anfører at DrammensAvisas redaktør har vinklet saken «på denne måten fordi han ble nektet adgang til Olga Borgens eiendom». Etter klagers mening bryter artikkelen med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 om saklighet og omtanke, punkt 4.2 om faktiske opplysninger og kommentar, punkt 4.3 om menneskers privatliv og 4.4 om å gå lengre i ingressen enn det er dekning for i stoffet.

DrammensAvisa mener den ikke har gitt en negativ framstilling av klagerens mor, og at hensikten med oppslaget var å følge opp en redaksjonell linje med å sette «et kritisk søkelys på firmaer og privatpersoner som tar seg til rette på tvers av kommunale pålegg og vedtak».

Klageren kom tilbake etter avsluttet tilsvarsrunde med påpekninger som er uten relevans for klagesaken. Her bemerkes det at DrammensAvisa har brutt markedsføringsloven i en vervekampanje, og det vedlegges et leserbrev, skrevet av omtalte journalist i DrammensAvisa og publisert i Drammens Tidende, som hevdes å være en «usaklig utskjelling» av klageren.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i DrammensAvisa, der et påklaget vedtak om å rive taket på et nybygg, blir omtalt. Klageren, en eldre kvinnelig nabo representert ved sin sønn, reagerer på at hun urettmessig blir framstilt som klager på bygget og identifisert gjennom sin gateadresse. Det anføres at det er byggefirmaet som påklager kommunens vedtak, og klageren mener artikkelen bryter en rekke av Vær Varsom-plakatens punkter. Avisens rettelse dagen etter var, slik klageren ser det, ikke egnet til å rette opp det feilaktige inntrykket som var skapt.
DrammensAvisa avviser at artikkelen og gjengivelsen av klagerens gateadresse er i strid med god presseskikk, men innrømmer at avisen gjorde seg skyldig i en formell feil ved å bruke «naboen som klager» i teksten. Imidlertid anfører avisen at det senere i artikkelen klart framgår at det er utbyggerens advokat som klager over vedtaket om å rive taket, og at avisen dagen etter presiserte dette på trykk. Avisen påpeker også at klageren, før saken kom til behandling, hadde protestert mot en utbyggingshøyde som ødela utsikten, og at dette var årsaken til unøyaktigheten.

Pressens Faglige Utvalg mener DrammensAvisa var i si fulle rett til å sette søkelyset på den omtalte klagesaken, men viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Utvalget konstaterer imidlertid at det senere i den påklagede artikkelen klart framgår at det er utbyggeren som klager på kommunens vedtak, og legger til grunn at redaksjonen dagen etter presiserte hvem som var klager.

DrammensAvisa har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 24. august 2000
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth