Anette Young og Rodney O. Karlsen mot Se og Hør

PFU-sak 083/03


SAMMENDRAG:
Se og Hør hadde i nr. 25/2003 som henvisningstittel på førstesiden, sammen med TVNorges Big Brother-vignett: » Anette singel igjen – BRUDD MED RODNEY «. Sammen med et splittet hjerte var paret avbildet smilende. Over to sider inne i bladet lød tittelen: » Big Brother-Anette er blitt ungkarskvinne – DRAMATISK BRUDD MED RODNEY «. I ingressen het det:

» De var de første som hadde sex i Big Brother-huset. Så ble de samboere privat. Etter flere krangler for åpen scene er det nå slutt mellom Anette Young og Rodney Omdal Karlsen. »

Etter gjentagelse av parets tidligere uttalelser til Se og Hør, mens de var samboende på Snarøya, framgikk det under mellomtittelen » Sjalusidrama » :

» De to har siden den gang hatt et turbulent forhold. Vinteren 2002 hadde de en av sine mange krangler på et utested på Geilo. En svenske la an på Anette – og Rodney reagerte med sinne og sjalusi. Det oppsto et basketak, som til slutt førte til at de to mennene ble kastet ut fra stedet. – Det var tydelig et klassisk sjalusidrama, sa et øyenvitne til Se og Hør den gang.
Men Anette og Rodney fant stadig tilbake til hverandre – tross heftige krangler.
Like etter oppsto nye rykter. Deltagerne i Big Brother skulle samles i huset for en uke – 100 dager etter at de forlot det. Rodney gikk inn mens Anette valgte å bli på
utsiden. Ryktene gikk på at Rodney hadde hatt et forhold til en av de andre deltagerne i huset!
– Dette er det største sludderet jeg noen gang har hørt. Det er Anette som er jenta mi. Jeg kunne aldri funnet på å være utro mot henne, sa Rodney bastant.

Under mellomtittelen » Bruddet » fortsatte bladet:

» I løpet av høsten 2002 begynte forholdet å skrante for alvor. Etter det Se og Hør kjenner til har det vært slutt mellom de to en god stund, selv om begge ved flere anledninger har benektet bruddet. Se og Hør kan likevel i dag avsløre at det virkelig er slutt.
Allerede i fjor høst valgte paret å flytte hver for seg. Anette dro til hjembyen Halden og har siden pendlet til Oslo for å jobbe i produksjonen med flere konsepter i TVNorge. Rodney flyttet hjem til Skien og utdanner seg nå videre som oljearbeider.
Rodney ønsker ikke å kommentere bruddet, mens Anette ikke har svart på utallige henvendelser før vi gikk i trykken. »

Oppslaget var rikt illustrert med bilder av paret, herunder badebilder.

I den påfølgende utgaven, nr. 26/2003 , fulgte Se og Hør opp saken under dobbelttitlene » RODNEY: JA – VI ER SAMMEN » og » ANETTE: NEI – DET ER BRUDD «. En undertittel opplyste dessuten at » Anette og Rodney krever Se og Hør for 700 000 kroner «. Ingressen lød:

» Til tross for at Anette Young bekreftet bruddet med eks-kjæresten Rodney Omdal Karlsen, krever BB-stjernene 700 000 i oppreisning fra Se og Hør. »

Og videre i artikkelen:

» Forrige mandag hadde Se og Hør en lengre samtale med Anette Young, der hun ga sin godkjennelse til at vi trykket saken om bruddet. Hun godtok også et honorar for at vi trykket et flott badebilde av henne en gang til. Bare et par timer etter at bladet kom på gaten mottok Se og Hørs reporter to tekstmeldinger fra Rodney. – Dette skulle du ikke ha gjort, sto det i den ene. – Du har bare gjort noe veldig, veldig dumt, sto det i den andre.

På telefon lovet en opphisset Rodney at vi skulle høre fra paret i nær fremtid. Han understreket likevel at de to fortsatt er sammen Like etter kom en faks fra advokat Kyrre Eggen, som representerer paret. Rodney og Anette krever til sammen 700 000 kroner som oppreisning etter reportasjen. Paret mener Se og Hør har krenket deres privatliv og er opprørt over billedbruken i saken. »

Advokaten er intervjuet i artikkelen, og han uttaler bl.a. at hans klienter «gjorde det på forhånd klart for Se og Hør at de ikke ønsket omtale av sitt privatliv». For øvrig viser advokaten til brevet han har sendt bladet, hvor det står at » …påstanden om et angivelig
brudd mellom mine klienter er usann «. Også Se og Hørs sjefredaktør Odd J. Nelvik uttaler seg, og han tar krevet fra paret «med knusende ro».

Også i nr. 27/2003 fulgte Se og Hør opp saken, under tittelen » Lise er BB-stjernens hemmelige flørt: RODNEY SA HAN VAR SINGEL «, og med en tilsvarende førsteside- henvisning. I intervjuet forteller Lise Nerison (21) fra Skien at hun «hadde flere hete stevnemøter med Rodney Omdal Karlsen i april og mai». Ifølge 21-åringen skal hun flere ganger ha overnattet hjemme hos Rodney. Lise skal også ha fått en olajakke som Rodney brukte i BB-huset. Hun skal derfor ha blitt «mildt sagt overrasket» da hun leste at Anette og Rodney ville saksøke Se og Hør fordi bladet skrev at det var slutt mellom dem. » – Rodney er på mange måter en real fyr, men jeg syns det er dårlig gjort at han ikke forteller hele sannheten. Jeg synes ikke han skal slippe unna med det, sier Lise. »

Dessuten skriver Se og Hør:

» Rodney Omdal Karlsen benekter at han noen gang har hatt kontakt med Lise Nerison.
– Jeg vet ikke hvem dette er. Dette er løgn, løgn, løgn, hevder Rodney til Se og Hør når vi konfronterer ham med flørten med Lise Nerison.
En halv time senere ringer Rodney opp igjen: – Jeg har kanskje en viss peiling på hvem dette er. Men hun har aldri blitt med meg hjem, påstår han. »

KLAGEN:
Klagerne , Rodney Omdal Karlsen og Anette Young, hevder at Se og Hør «har løyet bevisst» om det angivelige bruddet mellom dem. De anfører at oppslaget i nr. 25 kun var basert på rykter, mens de svar og forklaringer paret selv har gitt bladets reporter, er blitt neglisjert.
Ikke under noen omstendigheter kan klagerne se at det er dekning for karakteristikken «Dramatisk brudd», for » hvor i teksten under blir det for det første forklart at det såkalte bruddet mellom oss var dramatisk? Ikke ett sted. »

Deretter påpeker klagerne at episoder det vises til i artikkelen ligger tilbake i tid, spesielt det omtalte «sjalusidrama» på et utested for to år siden. «Selv om historien skulle vært sann, [har den] ingenting med det ?dramatiske bruddet? å gjøre. Dette er gjort bevisst for å haie interessen, for noe må man jo skrive i en reportasje der alt er fra tidligere opptredener i Se og Hør. »

Ifølge klagerne hadde bladets reporter en middagsavtale med Anette om kvelden samme dag som nr. 25 gikk i trykken. Reporten skal under middagen ha forsikret at Anette ikke måtte bekymre seg, «for det var kun de beste bildene som ville bli brukt, og han skulle ikke skrive noe stygt om henne».

Når det gjelder bladets opplysning om at man flere ganger tidligere har tatt kontakt med klagerne for å få bekreftet et brudd, betegner klagerne denne som «den eneste sannheten i reportasjen». » Trykket fra Se og Hør har til tider vært utrolig irriterende, der de gjentatte
ganger ringer både meg og Anette for å avkrefte eller bekrefte rykter. Dette har ødelagt mye mellom oss, ettersom usikkerhet blir resultatet. »

«Videre, etter gjentatte ganger med mas, mas og atter mas, så følte vi etterhvert at vi ikke behøvde å stå til ansvar for noen når det gjelder den mest private delen av forholdet. Vi sa derfor for hver henvendelse, uansett tidsskrift eller magasin, høflig ifra, at vi kommenterer ikke privatlivet eller forholdet, og dette er noe dere må respektere. (…) Er et forhold over, så ville vi si ifra. Sier seg egentlig selv at når to personer ikke lenger er sammen, (spesielt ikke ?etter et dramatisk brudd?), så går de ikke rundt og sier de fortsatt er sammen. Ingen logikk i det. »

«Vi mener reportasjen krenker en rekke av reglene i Vær Varsom Plakaten kapitel 4, blant annet punktene 4.1 til 4.3.»

Klagerne reagerer også på «den totalt likegyldige behandlingen og nonchalante tonen» Rodney ble møtt med da han i etterkant kontaktet redaksjonen.

TILSVARSRUNDEN:
Se og Hør mener at «både Rodney Karlsen og Anette Young må anses å være kjente personer og må påregne medias søkelys». «Det er velkjent at Rodney Karlsen og Anette Young ble sterkt profilert i første runde av det kontroversielle TV-programmet Big Brother. Dette konseptet gikk nettopp ut på å sprenge grenser ved å utlevere alle sidene av deltagernes privatliv, og Karlsen og Young var blant dem som helt frivillig lot seg stenge inne i 100 dager .»

«De to ble kjærester i det såkalte huset og var de første som hadde sex ?live? på norsk TV. Etter Se og Hørs mening finnes det knapt noen som har brettet ut sitt privatliv mer enn Rodney Karlsen og Anette Young. TV-seerne fikk følge hele prosessen fra de møtte hverandre for aller første gang til punktet hvor de ble kjærester og hadde sex. (…) For sin deltagelse mottok også Young prisen ?Folkets TV-favoritt? under ?Gullruten?-kåringen i Bergen.» »

» Da paret slapp ut fra det frivillige fengselet på Fornebu, stilte de mer enn villig opp både i Se og Hør og i en rekke andre medier. Gang på gang fikk vi følge med i utviklingen i forholdet, som for eksempel at de valgte å flytte sammen. »

«Karlsen skriver at de ikke ? behøvde å stå til ansvar for noen når det gjelder den mest private delen av forholdet ?. Dette står i grell kontrast til bakgrunnen for at de i det hele tatt ble et par, og medienes soleklare rett til å sette søkelys på det kontroversielle Big Brother-konseptet og hva som er skjedd med deltagerne i etterkant. Hvordan har de taklet å bli kjendiser nærmest over natten? Hva skjer med parene dette TV-fenomenet har skapt når de slipper ut i den virkelige verden? »

«Det neste spørsmålet er hvorvidt bruddet var et faktum eller ikke. Se og Hør tilstreber seg på å formidle sannheten. Det var Se og Hørs oppfatning at dette var sant da artikkelen ble
trykket. Karlsen fikk anledning til å imøtegå dette, men valgte ikke å gi noen kommentar da vi tok kontakt med ham. »

Bladet fastholder at Anette bekreftet bruddet med Rodney mandag 16. juni, dvs. deadlinedagen for nr. 25. «Førstekorrekturen blir sendt til trykkeriet kl. 15.00. Vi kan imidlertid bytte ut flere sider frem til kl. 21 på kvelden – i noen tilfeller også betydelig senere.» Ifølge Se og Hør kunne man ha satt inn en alternativ reportasje hvis ikke Anette hadde bekreftet bruddet overfor reporteren under middagen denne kvelden . Bladet redegjør detaljert for hvordan bekreftelsen framkom.

«Når det gjelder bruken av ordet ?dramatisk? mener vi at dette er betegnende for det som er skjedd og for det som fremgår i teksten – nemlig at paret over lang tid har hatt et ustabilt og konfliktfylt forhold. På sett og vis er alle brudd dramatiske. Dette bruddet var imidlertid spesielt dramatisk .»

Se og Hør viser her til en episode som bladet først hadde tatt med i den påklagede reportasjen, «men det ble siden redigert vekk…».

«Når det gjelder Young har vi hatt et gjensidig respektfullt forhold. Forholdet har nok vært noe mer anstrengt i forhold til Karlsen. Han har i større grad ønsket å påvirke det redaksjonelle innholdet i Se og Hør med truende samtaler og tekstmeldinger (som er beholdt). I slike situasjoner forsøker vi å opptre så saklig som mulig, og det er formodentlig dette Karlsen oppfatter som arrogant .»

Klagerne opplyser at også Vær Varsom-punkt 4.4, om tittelbruken, inngår i klagen.

Videre tilbakeviser klagerne at Big Brother-konseptet skulle gi Se og Hør «rett til å overtre de etiske normene ved å publisere privatsensitive og usanne opplysninger» om dem. «Vi er ikke lenger på tv, og nå 3 år etter, så må det uansett være vår rett å velge at vi ikke ønsker publisitet om vårt privatliv. Se og Hør var fullstendig klar over at vi i lang tid hadde denne posisjonen. (…) Likevel valgte Se og Hør å trykke påstander om vårt privatliv – påstander som attpåtil er usanne og i tillegg trykket uten at vi fikk anledning til å korrigere påstandene. Det er dette vi mener er uetisk av Se og Hør. »

» Vil også legge til at de i reportasjen skrev ? Rodney ønsker ikke å kommentere bruddet ?. Ved å skrive dette, så gir Se og Hør leseren inntrykk av at Rodney er inneforstått med et brudd, men at han ikke ønsker å kommentere det. Dette er direkte feil. Det som ble sagt var det motsatte – at det ikke var noe brudd mellom oss. »

Klagerne betegner det for øvrig som løgn når bladet hevder at Anette om kvelden 16. juni skal ha bekreftet et brudd med Rodney. «Det eneste Anette sa når hun ble fortalt om reportasjen var at hun vanskelig kunne gjøre noe med en reportasje som allerede var trykket.» Hvis det samme kveld forelå en slik bekreftelse fra Anette, spør klagerne om hvorfor den ikke samtidig kom på trykk .

«Det har selvsagt gått opp og ned i vårt forhold, som det gjør i de aller fleste forhold. Men det at et forhold går i bølger forsvarer vel ikke betegnelsen ustabilt og konfliktfylt? Dessuten,
at det går opp og ned i et forhold er noe helt annet enn at det foreligger noe dramatisk brudd.»

Klagerne tilbakeviser også grunnlaget for episoden som Se og Hør valgte ikke å omtale, men som bladet likevel mente berettiget betegnelsen «dramatisk brudd».

Når det gjelder Rodneys reaksjon etter kontakten med redaksjonen som følge av reportasjen, anser klagerne denne som «naturlig», idet Rodney «føler seg totalt overkjørt og forbigått». » Er det ikke naturlig å være opphisset over at Se og Hør har trykt noe som er løgn og en krenkelse av privatlivet? »

Og videre med adresse til PFU: «Alt i alt, så vet dere at denne saken har gått så mye lengre, ettersom Se og Hør i de påfølgende nr. 26 og 27, fortsatte med sin usakelige journalistikk, som at ? Rodney: Vi er sammen/Anette: Nei, det er slutt ?. Dette til tross for at før trykte reportasje, så mottok de brev fra oss og vår advokat, der vi avkrefter at forholdet vårt er over .»

«Så lager de en tredje sak, for å underbygge påstandene sine, der de får frem en jente som påstår at hun skal ha hatt et forhold til Rodney.» Klagerne tilbakeviser her at 21-årige Lise skulle ha fått Rodneys olajakke.

«Slik vi ser det driver Se og Hør en regulær svertekampanje mot oss. Etter at de tok feil i første nr., prøver de å kjøre på i andre nr. for å vinne igjennom, og når ikke det går, så kjører de en tredje reportasje uten grunnlag, kun for å prøve å ødelegge forholdet vårt og kun fordi vi forsøker å ivareta våre rettigheter i forhold til det vi mener er en ulovlig og uetisk reportasje fra Se og Hør. »

Vedlagt tilsvaret følger kopi av klagernes parallelle stevning av bladet via advokat.

Se og Hør mener fortsatt at bladet var i sin fulle rett til å omtale klagernes privatliv. Bladet «fastholder at Anette Young bekreftet bruddet og samtykket i billedbruk under en middag med vår reporter 16.06.2003. Bruddet ble også bekreftet av flere andre uavhengige kilder. » Likeledes fastholdes dekningen for bruken av betegnelsen «dramatisk brudd», siden det hadde vært «flere krangler for åpen scene» og «basketak» mellom klagerne.

Som vedlegg følger Se og Hørs tilsvar til klagernes rettslige stevning.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen kommer fra Big Brother-paret Anette Young og Rodney Omdal Karlsen, og gjelder påstander i Se og Hør om at forholdet skulle være brutt. Paret tilbakeviser bruddet på det sterkeste, og særlig tittelformuleringen «dramatisk brudd», som de ikke kan se det finnes dekning for. Klagerne hevder at Se og Hør har basert seg på rykter. Bladet har neglisjert forklaringene de selv har gitt til bladets reporter, og har ikke etterkommet ønsket om å skjerme privatlivet. Det reageres også på den likegyldige behandlingen som møtte klagerne da de i etterkant kontaktet redaksjonen.

Se og Hør anfører at klagerne må betraktes som kjente personer, og dermed må påregne medias søkelys. Bladet minner om Big Brother-konseptet, som nettopp gikk ut på å sprenge grenser gjennom å utlevere alle sider ved deltagernes privatliv. Etter redaksjonens mening finnes det knapt noen som har brettet ut sitt privatliv mer enn klagerne. Angående påstanden om samlivsbrudd, viser bladet til at Anette Young bekreftet dette samme kveld som bladet gikk i trykken. Se og Hør forsvarer også formuleringen «dramatisk brudd», siden klagerne over lang tid har hatt et ustabilt og konfliktfylt forhold.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk.» Utvalget viser generelt også til punkt 4.3, der det blant annet heter: «Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at påstand står mot påstand når det gjelder bekreftelsen på at klagernes forhold var brutt. Utvalget finner det imidlertid godtgjort at det fra Rodney Omdal Karlsens side ikke forelå noen slik bekreftelse. Ut fra de foreliggende opplysninger synes det for utvalget som om Se og Hør har gått langt i å trekke bastante slutninger om forholdet mellom klagerne.

På den annen side finner utvalget å måtte legge vekt på at klagerne aktivt og i uvanlig sterk grad har søkt offentlighet, og selv skapt omfattende publikumsinteresse for hvordan forholdet mellom dem ville utvikle seg. Sett på denne bakgrunn anser utvalget at klagerne må tåle større og endog mer belastende oppmerksomhet omkring sitt privatliv enn mennesker som ikke har satt seg i en slik situasjon. Etter utvalgets mening har klagerne, sammen og hver for seg, selv bidratt til å skape uklarhet om forholdet.

For øvrig legger utvalget til grunn at bladet i sin oppfølging av saken har tydeliggjort for leserne at klagerne har hatt ulike oppfatninger av forholdets status.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Se og Hør ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. oktober 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Camilla Serck-Hanssen, Jan Vincents Johannessen