Vegard Stokke mot Opdalingen

PFU-sak 082/16


SAMMENDRAG:

Opdalingen omtalte i flere omganger både i 2015 og 2016 sitt eget fordelskort, Op10.

Lørdag 31. oktober 2015 het det: «Opdalingens fordelskort er klar til avhenting fra 31.10 kl 012.00».

Videre:
«Alle som abonnerer på Opdalingen får det nye Op10-kortet gratis.»

Av artikkelen framgår det at kortet både gir rabatter (10 prosent) og andre fordeler. Artikkelen inneholder en liste over i hvilke butikker kortet gjelder. Artikkelen er illustrert med et foto av kortet.
Lørdag 7. november het det i tittelen: «Opdalingens fordelskort Op10-kortet: Enda flere fordeler».

Det framgår av artikkelen at de nye samarbeidspartnerne er en bedrift som leverer varmepumper, en restaurant og en dyrebutikk. Artikkelen forteller også hvordan man bestiller kortet.
Lørdag 23. januar kunne Opdalingen fortelle: «Peppes Pizza med på Op10-kortet».

Ingress:
«Både Peppes Pizza i Oppdal og Bakerikafeen på Berkåk er nå med på Op10-kortet, Opdalingens fordelskort for våre abonnenter.»

Artikkelen forteller igjen hvem som er med i ordningen og hvordan man skaffer seg kortet.
Fredag 4. mars kan avisen opplyse at «Oss Tållåst gjenoppstår i ny drakt».

Videre:
«Rune Leknes gleder seg til å åpne den nye kafeen på 230 kvadratmeter og inviterer Opdalingens lesere velkommen med Op10-kortet.»

KLAGEN:

Klageren er en vanlig leser. Han mener Opdalingen har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 2.7 om produktomtale. Han gjengir hele punktets tekst:

Journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame. Oppretthold et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid. Gi aldri tilsagn om journalistiske motytelser for reklame. Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff.
FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert kontakt mellom partene med sikte på å løse saken i minnelighet.
TILSVARSRUNDEN:

Opdalingen mener klagen er uberettiget. Avisens ansvarlige redaktør beklager at klageren ikke tok kontakt med redaksjonen. Da kunne han ha blitt fortalt at det ikke finnes noen redaksjonelle koblinger til ordningen ovenfor samarbeidspartnerne.

Videre i tilsvaret orienterer redaktøren om ordningen:
1) Op10-kortet er et gratis fordelskort som våre abonnenter kan hente i redaksjonen eller få tilsendt per post dersom de ønsker det. Alle som mottar avisen i posten eller med bud har adgang til kortet.

2) Næringsdrivende i Oppdal og Rennebu kommuner som er vårt dekningsområde kan melde seg på ordningen etter eget ønske. Det er ingen som blir stengt ute, holdt utenfor eller må betale en spesiell inngangsbillett for å være med.

3) Formålet med kortet er å gi fordeler til våre egne lesere (10 prosent på kjøp av varer og tjenester hos våre samarbeidspartnere), samt at det er knyttet opp til noen aktiviteter (fjelltur med guide etc.), vi kunne like gjerne ha brukt kundenummeret til abonnenten, navnet etc., men for lettvinthets skyld deler vi altså ut dette kortet.

4) Det er ikke redaksjonen som håndterer avtalene med samarbeidspartnerne, det er det egen person utenfor redaksjonen som tar seg av. Det er dermed ingen redaksjonelle koblinger inn mot ordningen.

Redaktøren anfører videre at all omtale, både ved lanseringen og senere har vært basert på nyhetsverdi. Videre: «Det vi reagerer på, er at paragrafen som benyttes i klagen antyder at vi skulle gi tilsagn om journalistiske motytelser mot reklame. Det har ikke på noen som helst måte vært en del av samarbeidet.»
Klager hadde ikke ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Opdalingens redaksjonelle omtale av sitt eget fordelskort Op10, et kort som tilbys alle abonnenter og som gir ti prosent rabatt i en rekke butikker og serveringssteder. Klageren, en vanlig leser, har vist til fire artikler i løpet av fem måneder som han mener er i strid med Vær Varsom-plakaten punkt om at omtale av produkter og tjenester skal være journalistisk motivert og ikke framstå som reklame. Dette gjelder også mediets egne kommersielle produkter.

Opdalingen avviser klagen. Det anføres at alle de fire påklagede artikler ble publisert på grunn av nyhetsverdi. Det vises også til at det omtalte fordelskortet ikke håndteres av redaksjonen og at det ikke er noe samarbeid mellom redaksjonen og virksomhetene der kortet kan anvendes.
Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis slå fast at klagen gjelder omtalen av et kommersielt produkt fra mediebedriftens side, ikke en redaksjonell aktivitet. Vær Varsom-plakatens punkt 2.7 er tydelig på at omtale av egen kommersiell aktivitet skal vurderes på samme måte som om det er eksterne interesser som står bak.

Utvalget minner om at det ikke er noe presseetisk forbud mot å omtale slike egne produkter, men omtalen må være journalistisk motivert og ha en journalistisk form. Det er helt avgjørende at publikum forstår at det ikke dreier seg om (egen)reklame ikledd en redaksjonell drakt.

De påklagede artiklene framstår, slik utvalget ser det, som reklametekster for avisens eget fordelskort, med en uforbeholden hyllest til hvor det kan hentes, hvor det kan brukes og hva det koster (gratis). En slik omtale, i den form den hadde i det påklagede tilfellet, hører etter utvalgets mening hjemme på annonseplass. Selv om utvalget er enig i at omtalen av kortet kan være journalistisk motivert fremstår omtalen, etter utvalgets mening, som reklame – slik Vær Varsom-plakaten advarer mot.
Opdalingen har brutt god presseskikk.
Oslo 24. mai 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Alexandra Beverfjord, Tone A. Jensen, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Erik Schjenken