Advokat Eirik Djønne p.v.a Pia Tjelta og Norsk Skuespillerforbund mot Se og Hør

PFU-sak 081/08


SAMMENDRAG:

Se og Hør hadde i nr. 11, utgitt 5.2.2008, og nr. 18, utgitt 29.2.2008, flere oppslag som omhandlet skuespiller Pia Tjelta. Gjennom bruk av bilder fra ulike filmer Tjelta har spilt i, redegjør Se og Hør for tidligere kjærester og andre som har spilt i de samme filmene.

Oppslaget i nr. 11 har overskriften:

”Film-sex med tre ekser”

Deretter følger brødteksten:

”Pia Tjelta (30) har hatt filmsex med tre eks-kjærester. I superaktuelle ”Lønsj” er Tjelta og eks-kjæresten Kyrre Haugen Sydness (35) filmet i en intens sex-scene som bærer preg av voldtekt.

Litt videre i teksten står det:

”I fjor fant Pia Tjelta og Christian Skolmen lykken i senga i TV-serien ”Hombroes”. Privat var de eks-kjærester. I en reklamefilm for DnBNOR, hadde Pia sex med Per Kjerstad (32) kjent fra ”Hotel Cæsar”. De to var kjærester for tre år siden. I høst kommer ”Kodenavn: Hunter” på NRK. Pia Tjelta spiller journalist. Hun og motspiller Ousdal (37) er nå kjærester. Om det også blir kos på TV vil ikke NRK røpe….”

Teksten illustreres med tre bilder med følgende bildetekst:

”(s)ex nr. 1: Pia og eks-kjæresten Kyrre Sydness i kinofilmen ”Lønsj”,
(s)ex nr. 2: Pia og Christian Skolmen i TVNorge–serien ”Hombres”
(s)ex nr. 3: Pia og ekskjæresten Per Kjerstad i reklamefilm for DnBNor.”

Alle bildene er hentet fra scener der skuespillerne enten har sex, ligger i sengen eller kysser.

I oppslaget bringes også bilder av Kyrre Sydness sammen med hhv. Pia og sin, ifølge Se og Hør, ”ekte kjæreste”.

Det andre oppslaget, som sto i nr. 18 har stikktittelen:

”Pia Tjelta kaster klærne igjen”

Og hovedtittelen:

”Hete scener med kjærestens venn”.

Deretter følger ingressen:

”I virkeligheten er hun kjæreste med Mads Ousdal. I en ny film går Pia Tjelta derimot til sengs med Ousdals gode kamerat…”

Videre i brødteksten står det:

”Pia Tjelta (30) har flere ganger kastet klærne foran kamera. Men i Varg Veum-filmen ”Falne Engler” blir det etter det Se og Hør erfarer hetere enn noen gang for den flotte ettbarnsmoren.”

Etter en kort redegjørelse for filmens handling, fortsetter Se og Hør:

”Se og Hør har sett filmens trailer – der det blant annet er duket for en brennende het scene mellom Seim og Tjelta.”

Under mellomtittelen – Greit med nakenhet, gjengis uttalelser fra et tidligere intervju med skuespilleren:

”I et intervju med Dagbladet i fjor sa Pia Tjelta at hun ikke har noe imot nakenscener på film. – Nakenhet for nakenhetens skyld er uinteressant, men jeg har ikke problemer med å være naken hvis det er nødvendig for å fortelle historien eller hvis nakenheten er av estetisk verdi.”

Se og Hør avslutter:

”Og Pia er i høyeste grad profesjonell. For i virkeligheten er hun kjæreste med Mads Ousdal (37) – som i mange år har vært kollega og god venn av Trond Espen Seim!”

I oppslaget er det publisert tre bilder fra Varg Veum-filmen, som alle viser kysse- eller sex-scener med de to skuespillerne. Det største bildet, som viser Tjelta avkledd bakfra, har bildeteksten:

”Nakne: Det blir hete kyss mellom Pia Tjelta og Trond Espen Seim.”

Oppslaget har også tre andre bilder som alle er hentet fra andre anledninger. Et av dem er av Tjelta og har bildeteksten:

”Sexy kvinne: I den nye filmen havner Seim til sengs med Pia Tjelta – som mange menn mener er en av landets mest sexy kvinner”.

KLAGEN:

Klager er Pia Tjelta og Norsk Skuespillerforbund, som klager gjennom Kulturadvokatene ved advokat Eirik Djønne. Klagen gjelder bruken av bildene i reportasjene som klageren mener er en ”uakseptabel fokusering på private forhold”. I klagen står det blant annet:

”Rollebilder brukes til å illustrere klagers privatliv. De navngitte mannlige skuespillerne er ganske riktig hennes ekskjærester.”

Klageren finner publiseringen av fotografi nr. 1 (det som har bildeteksten (s)ex nr. 1, sekr. anm.) i nr. 11/08 særlig belastende:

”Fotografiet er hentet fra en voldtektsscene i en film der rollene bekles av klager og Kyrre Sydness. Paret har et seks år gammelt barn sammen. Fotografiet gjengis i et familieblad med svært stort leserantall og vil derved få oppmerksomhet langt utover den krets som ser filmen og for den saks skyld trailer til filmen”.

Klageren reagerer på at fotografiene brukes i en annen sammenheng enn den opprinnelige.

Videre anføres det at Se og Hør må ha produsert stillsbilder fra sex-scenene fra filmen ”Lønsj” selv, ettersom filmens produsent bevisst unnlot å ta inn denne type bilder i det materialet som ble lagt ut til pressen. Det opplyses at produsenten har klaget til Se og Hør over bruken av disse filmene (vedlagt).

For reportasjen i nr. 18 vises det til at også denne illustreres med bilde fra en sex-scene; denne gangen fra filmen ”Falne engler”.

Totalt inngår oppslagene ifølge klageren i noe som ”begynner å fremstå som en trend der rollebilder og privatliv blandes sammen på en utilbørlig måte. Kunstnerisk virke og privatliv blandes på en spekulativ og uakseptabel måte. Fokus på hennes (klagerens, sekr.anm.) navn og motspilleres navn bidrar til dette. Dette med de belastninger dette medfører for henne, ekskjærester, familie og nåværende partner.”

Klager har også lagt ved og beskrevet andre oppslag fra Se og Hør som ifølge klagen bekrefter at overnevnte er i ferd med å bli en trend.

Det opplyses at klagerens agent har påtalt den aktuelle og lignende omtaler i en egen hevnendelse til Se og Hør, seher.no og Dagbladet (vedlagt).
På bakgrunn av ovenstående ber klageren PFU ta stilling til om de innklagede reportasjene er forenelige med Vær Varsom-plakatens pkt. 4.1 om saklighet og omtanke, og pkt. 4.10 om å utvise varsomhet med bruk av bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige.

Det understrekes også at skuespilleren verken ble forespurt eller varslet om den aktuelle bruken.

Klager viser også til Caroline-dommen og krav om respekt for privatlivets fred. Utvalget bes vurdere dette opp mot de krav som stilles i VVP pt. 4.3.

Avslutningsvis skriver klageren blant annet:

”Norsk Skuespillerforbund har stilt seg bak denne klagen for å markere at sammenblanding mellom kunstneriske prestasjoner, roller og privatliv ikke kan, eller bør, aksepteres.”

TILSVARSRUNDEN:

Se og Hør tilbakeviser at bladet har brutt god presseskikk, og mener forholdene som er omtalt, er viktig nyhetsstoff.

I tilsvaret vises det blant annet til at klageren er en profilert skuespiller som har ”dominert de mest omtalte norske filmene det siste året totalt. Ved siden av Ane Dahl Torp, som spilte den andre kvinnelige hovedrollen i den stjernespekkede filmen Lønsj, er hun klart den foretrukne skuespilleren når ledige filmroller skal besettes.”.

Videre vises det til at det norske filmmiljøet er lite og gjennomsiktig, og at alle detaljer som er omtalt i de to innklagede reportasjene, er tidligere kjent gjennom omtale i andre medier.

Å omtale skuespillernes relasjoner og nettverk er etter Se og Hørs vurdering godt innenfor de presseetiske kravene til saklighet, omtanke og aktualitet. ”Dette er viktig nyhetsstoff, særlig når det skjer i sammenheng med nye filmer.”

Se og Hør mener klagen er et eksempel på at ”smale særinteresser, med fagforbund, agenter og advokater i spissen, forsøker å innsnevre ytringsrommet rundt det norske filmmiljøet.”

Det vises dessuten til at Pia Tjelta, etter innklagedes synspunkt, ”fint klarer å ivareta sin egen integritet også på dette området. Hun avbildes så vidt vi kan se ikke naken i noen av de aktuelle reportasjene. Konteksten må betegnes som tekkelig.

Se og Hør skriver videre at den ser at bildet av Pia Tjelta og hennes eks-kjæreste Kyrre Haugen Sydness (bilde fra voldtektsscenen, ”(s)ex nr. 1”, publisert i nr. 11/2008, sekr.anm.) er særlig belastende. ”Noe annet ville være å underkjenne filmes kunstneriske kvaliteter”.

Ifølge Se og Hør viser flere av uttalelsene fra både klageren og flere av de andre skuespillerne som er omtalt i artikkelen, at skuespillerne selv har taklet spørsmål fra Se og Hør vedrørende sex-scenene, på en svært profesjonell måte.

”Vi kan ikke se at Se og Hørs omtale av at de to eks-kjærestene spiller inn så krevende scener, strider mot kravet til saklighet og omtanke i presentasjonene, jf. VVP art. 4.1.”

Det vises også til at den samme senen ble brukt i markedsføringen av filmen i traileren som ble sendt på TV og på kino før premieren.

Når det gjelder påstanden om brudd på VVP punkt 4.10 om å bruke bilder i en annen setting enn den opprinnelige, bestrider Se og Hør at dette er tilfellet. Det vises til at man i teksten i den innklagede artikkelen henviser til ”den superaktuelle” filmen Lønsj, og at dette er utgangspunktet for at man omtaler at klageren både i den aktuelle filmen og i to andre filmer, har hatt motspillere som også har vært hennes eks-kjærester.

Se og Hør kan heller ikke se at reportasjen strider mot VVP pkt. 4.3, og viser til at forholdene som omtales var alminnelig kjent. Det vises dessuten til at både klageren og Kyrre Haugen Sydness nåværende kjæreste, etter premieren på filmen svarte på spørsmål fra Se og Hør vedrørende sex-scenen.

Se og Hør mener det er gjort godt journalistisk håndverk i tilknytning til en offentlig premierefest.

Når det gjelder oppslaget i nr. 18/2008, vises det til at man også her brukte bilder fra en scene som ble brukt aktivt i markedsføringen av en film – denne gangen Varg Veum-filmen ”Falne engler”.

Det påpekes at man i reportasjen gjengir uttalelser fra regissør Morten Tyldums som roser skuespillerne for deres profesjonalitet.

”Igjen er det noen av landets mest kjente skuespillere som omtales. Det er vel kjent at Pia Tjelta nå er sammen med Mads Ousdal, og det er et nyhetspoeng at Ousdal og Seim er kolleger og venner. ”

Det vises også til at klageren selv har vært svært åpen om sistnevnte forhold. Det erkjennes at dette ikke gir noen ”presseetisk fribillett”. ”Men i denne konteksten, der det dreier seg om en ny film med kjente skuespillere i dristige scener, kan ikke Skuespillerforbundet trekke ned jernteppet med pressens egen etikkplakat i hånd.”

Se og Hør finner påberopelsen av Caroline-dommen i klagen, som oppsiktsvekkende og mindre relevant for PFUs klagebehandling.

Verken klageren eller innklagede har hatt mer å tilføye etter dette.

I forbindelse med klagebehandlingen tok sekretariatet i PFU kontakt med Se og Hør og fikk bekreftet at bladet i sitt tilsvar også har imøtegått kritikken mot oppslaget i nr. 18/2008. Dette fordi det i Se og Hørs tilsvar (s. 4, punkt 3.4) legges til grunn at dette oppslaget var fra 2007, og at det derfor var for sent for utvalget å ta stilling til en eventuell klage på denne artikkelen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler i Se og Hør som omhandler den norske skuespilleren Pia Tjelta. Hovedfokus i oppslagene er at hun ved flere anledninger har spilt inn sex-scener med personer som tidligere har vært hennes kjærester. Som illustrasjon på dette er det publisert bilder av Tjelta, hvorav flere er hentet fra intime filmscener mellom henne og ulike mannlige skuespillere.

Klager er Pia Tjelta som, med støtte fra Skuespillerforbundet, klager via advokat på det hun mener er en uakseptabel fokusering på private forhold. Det reageres spesielt på at man i oppslagene har brukt rollebilder som illustrasjon på klagerens privatliv.

Se og Hør tilbakeviser at oppslagene strider mot god presseskikk, og mener skuespillernes relasjoner og nettverk er viktig nyhetsstoff. Det vises til at omtalen tar utgangspunkt i en ny film, og at det er denne som danner grunnlaget for både tekst og bildebruk. Det understrekes at klageren er en profilert og dagsaktuell person, og at de forhold som omtales, er alminnelig kjent.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.12, om at de samme aktsomhetskrav gjelder for bruk av bilder som for skriftlig og muntlig framstilling. Med andre ord gjelder det ikke noe generelt, presseetisk forbud mot å publisere bilder fra filmscener, så lenge det gjøres innenfor de etiske rammer i Vær Varsom-plakaten.

Utvalget mener klageren, som kjent skuespiller og hovedrolleinnehaver i en ny norsk film, må tåle både at det publiseres bilder fra filmen, og et visst fokus på henne som person.
I mange tilfeller skyldes fokuset en bevisst markedsføringsstrategi som er satt i scene av filmproduksjonsselskapet i nært samarbeid med skuespillerne. Utvalget mener at journalistisk publisering av bilder i denne sammenheng, ikke kan avgrenses til de scener produksjonsselskapet distribuerer i forbindelse med lanseringen.

I det påklagede tilfellet er imidlertid intime scener fra forskjellige spillefilmer brukt som illustrasjon til reportasjer om klagerens privatliv. Når disse bildene fra klagerens profesjonelle yrkesutøvelse, tatt i en kunstnerisk sammenheng, benyttes på en slik måte, mener utvalget at Se og Hør har gått ut over det som er presseetisk akseptabelt.

Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt. 4.10 der det heter: ”Var varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige”. Selv om man i oppslagene også omtaler de aktuelle filmene, kan ikke utvalget se at dette veier opp for de nevnte presseetiske overtramp.

Se og Hør har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. juni 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller
Sak nr. 081/08