Geir Johnson (og Pål Steigan) mot NRK

PFU-sak 081/05


SAMMENDRAG:
NRK P2 Kulturnytt hadde i sine sendinger 8. april 2005 flere innslag om en konflikt ved Parkteatret Scene i Oslo. I Kulturnytts morgensendinger, og senere på kanalen «Alltid nyheter», fikk saken følgende intro:

» Kjente kulturprofiler politianmeldt for svindel? Dette er Kulturnytt. Eierne av en kjent konsertscene i Oslo er politianmeldt for momssvindel. Parkteatret Scene har fått flere millioner i offentlig støtte. Nå beskylder en av de tre eierne de to andre, tidligere AKP-leder Pål Steigan og Ultima-direktør Geir Johnson, for å ha svindlet til seg ulovlige momsfradrag. »

Den tredje eieren, Arild Vaagland, intervjues. Han uttaler: » – Jeg anmelder de for momssvindel og diverse brudd på aksjeloven, som har foregått da siden 2003 og fram til i dag. » Og reporteren tilføyer:

«I går troppet Arild Vaagland opp hos politiet for å anmelde blant annet de to
andre eierne, det er tidligere AKP-leder Pål Steigan og direktør for Nordens største
samtidsmusikkfestival, Ultima, Geir Johnson. Vaagland mener de har trikset med
utgiftsføring av moms mellom to forskjellige selskaper under byggingen av
Parkteatret, dermed skal de ha oppnådd ulovlige momsfradrag.»

Og senere i innslaget:

«Anmeldelsen er siste skritt i striden mellom eierne av konsertstedet. Vaagland ble
selv sparket ut av driften av Johnson og Steigan i 2002, de mente han gjorde en for
dårlig jobb. Parkteatret er et av de største konsertstedene på Grünerløkka men i fjor gikk scenen, som har fått flere millioner i støtte fra Norsk Kulturråd og Fritt Ord, med 1,2 millioner i underskudd, og i mars skal det ha blitt stjålet en større sum penger fra stedet. Til anmeldelsen har styreleder Pål Steigan følgende å si: – Ja, dette er det reneste vrøvl. Dette har ingen sa…intet saklig grunnlag.»

Dessuten uttaler Steigan:

«- Nei, dette oppfatter jeg som en…et ledd i Arild Vaaglands flerårige forsøk på å ødelegge Parkteatret Scene. Han måtte gå fra selskapet som leder høsten 2002, fordi han ikke var i stand til å lede det – og er vel nå preget av hevntanker.»

Vaagland:

» – Dette er ingen hevnaksjon. Jeg sitter som eier i baren i dag og jeg sitter som eier av scenen, men [når] jeg ser at dette forvaltes på den måten det gjør, så må du finne en stopp. »

I tilknytning til reprisen på «Alltid nyheter» samme dag ble denne uttalelsen fra
Steigan utvidet med følgende om Vaagland: «- ?og når han ikke har klart å ødelegge
selskapet på annen måte, så forsøker han denne. »

For øvrig kunne reporteren til slutt i innslaget opplyse: » Og den andre eieren som
beskyldes for svindel, Geir Johnson, hevder også i en e-post til NRK i dag at Arild
Vaagland snakker usant. »

I en nettartikkel om saken på nrk.no?s kultursider samme dag het det til slutt: » Geir Johnson
hevder også i en e-post til NRK i dag, at han reagerer sterkt på påstandene og at Vaagland
snakker usant. Han vil i dag ikke kommentere saken ytterligere. »

Om ettermiddagen 8. april fulgte NRK Kulturnytt opp saken, nå med denne introen:

» De to eierne på konsertstedet Parkteatret, som er anmeldt for momsfusk, går nå til
motanmeldelse. Styreleder Pål Steigan hevder anmeldelsen fra den tredje eieren,
Arild Vaagland, er falsk .»

Pål Steigan intervjues igjen:

«- Ja vi kommer til å levere inn en motanmeldelse og kreve Vaagland tiltalt og
straffet for falsk anmeldelse. Han har gitt falsk forklaring i sin anmeldelse og for
eksempel underslått at han selv har vært med på å behandle dette med
momsinnbetaling, med momsfradrag, for Parkteatret Bar i fire forskjellige
styremøter.»

Senere sier reporteren:

» Steigan og Johnson har i dag reagert sterkt på påstandene, som de sier er usanne.
De mener Vaagland vil prøve å ødelegge selskapet, etter at han selv ble sparket ut av
driften i 2002. Eierne har vært i strid i flere år, Vaagland er foreløpig dømt for å ha
tatt ut 50.000 kroner for mye i styrehonorar, noe han selv bestrider. Parkteatret hadde
1,2 millioner kroner i underskudd i fjor, og hadde generalforsamling i dag for å
redde scenen. Den er nå sikret, sier styreleder Pål Steigan. »

15. april meldte NRK Kulturnytt i sin morgensending:

«Politiet legg førebels vekk saka om kulturhuset Parkteatret i Oslo. Ein av eigarane,
Arild Vaagland, melde i forrige veke dei to andre eigarane, Geir Johnson og Pål Steigan, til politiet for momssvindel. Johnson og Steigan hevder at dette er usant og dei to har meldt Vaagland til ordensmakta for falsk politimelding. Men no legg altså politiet vekk meldinga fra Vaagland og gjer truleg det same med motmeldinga fra Johnson og Steigan.»

Også denne gang ble en tilsvarende nyhetsartikkel lagt ut på nrk.no?s kultursider. Her ble i tillegg en navngitt politimann sitert. Senere på dagen ble nettartikkelen fjernet.

KLAGEN:
Klagere er Geir Johnson og Pål Steigan, under henvisning til Vær Varsom-punktene 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.13, 4.14 og 4.15.

Som bakgrunnen for saken viser klagerne innledningsvis til «en oppsigelse ved Parkteatret Scene AS for tre år siden». «Arild Vaagland fungerte som daglig leder i selskapet en kort tid høsten 2002, men måtte gå fra stillingen da det ble oppdaget at han hadde begått en lang rekke uregelmessigheter? Vaagland er også medeier, og har brukt mye tid til å skape konflikt rundt virksomheten, med spesiell fokus på negativ omtale i mediene?».

Om sendingene 8. april skriver klagerne bl.a.:

«Journalist Kjetil Berg intervjuet Vaagland i foajeen på en politistasjon. I innslaget ble det annonsert at undertegnede ? Pål Steigan og Geir Johnson ? der og da ble anmeldt til politiet for svindel med momsregnskapene ved Parkteatret Scene AS og Parkteatret Bar AS. Pål Steigan ble i innslaget bedt om kommentar, og avviste saken som ?det rene tøv?. Deretter fikk Vaagland lov til å kommentere Steigans avvisning, og fastholdt at han hadde bevis for at det hadde foregått svindel i stort omfang.»

Og angående meldingene 15. april, om henleggelse av de gjensidige anmeldelsene:

» Dette nyhetsoppslaget viste seg å være falskt: Politiet hadde ennå ikke kommet fram til registreringen av sakene, og kunne derfor heller ikke henlegge dem. Saken ble trukket
fra nettet etter få timer, men på nettstedet kvasir.no var Kjetil Berg gjengitt som kilde til oppslaget. »

Videre i klagen vises det til at samme journalist tidligere var gjort kjent med at man arbeidet med å skaffe et varig driftsgrunnlag for Parkteatret Scene. «Kjetil Berg tok ved den anledning selv kontakt med Pål Steigan og gjorde et intervju med ham som han av ulike årsaker valgte å ikke sende. Han var derfor fortrolig med hvor avgjørende dette var for den videre utviklingen av selskapet.»

Etter dette lister klagerne opp en rekke feil man mener å kunne påvise, først og fremst knyttet til den påståtte momssvindelen. » Kjetil Berg burde sjekket sakens fakta før han slapp Vaagland til.» «Berg unnlot å gjøre lytterne oppmerksom på at han hadde snakket med selskapets revisor. (?) Hadde Berg opptrådt uavhengig, burde det ha gitt ham et signal om å ikke feste lit til Vaaglands påstander .» Klagerne påpeker også at journalisten unnlot å opplyse at Vaagland hadde vært med på alle styrevedtak for sikring av driftsgrunnlaget.

» Berg brøt videre tilsvarsretten ved å kringkaste en reportasje med Vaagland på en politistasjon, ringte Pål Steigan for å be om en kommentar og ga deretter Vaagland anledning til å kommentere Steigan. »

Etter klagernes mening har journalisten latt seg bruke, «til tross for at han visste at Vaagland kunne ha et hevnmotiv». «Berg satt også på skriftlig informasjon som viste at Vaagland hadde kommet med trusler mot Johnson om negativ offentlig omtale dersom ikke Johnson fulgte hans ønsker i utviklingen av selskapet.» Klagerne viser her til vedlagt brevkopi.

Det vises også til en vedlagt redegjørelse fra en potensiell medeier, som også ble kontaktet av NRK. Og klagerne skriver:

«Politianmeldelsen ble ikke gjort av Vaagland for å avdekke en påstått ulovlig handling. Den var et ledd i en strategi for å skape negativ omtale av Johnson og Steigan i den hensikt å skremme bort andre investorer og støttespillere fra selskapet. At NRKs medarbeider ringer den personen som er invitert inn som medeier i selskapet, og gjennom et intervju forsøker å kriminalisere de andre eierne, er et så grovt overtramp av pressens rolle at vi mener dette må få et etterspill. »

Ifølge klagerne skal Kjetil Berg og andre i NRK «ha ringt flere andre personer for å få dem til å uttale seg negativt om Parkteatret og undertegnede».

Det framgår videre at Kjetil Berg kontaktet Geir Johnson på formiddagen 8. april, etter at sistnevnte hadde sendt en e-post til redaksjonen, » noe Johnsen avviste da det ble oppfattet som en omgåelse av tilsvarsretten, som skal gjøres i samme omfang og på samme plass i mediet. (?) Berg la likevel ut ?nyheten? om at Johnsen nektet å uttale seg på nettet .»

For øvrig viser klagerne til vedlagte kopier av e-korrespondanse med NRK Kultur (Nita Kapoor) etter første morgeninnslag 8. april. Som vedlegg følger også kopi av anmeldelsen av Arild Vaagland, og av e-post til Kjetil Berg etter meldingen om henleggelse 15. april.

TILSVARSRUNDEN:
NRK viser til at Parkteatret Scene siden 2000 har mottatt betydelig offentlig støtte til opprustning og ombygging av lokalene. «Flere av eierne har viktige stillinger i kulturlivet. Geir Johnson, styreleder i Parkteatret Bar AS og eier i Parkteatret Scene, er direktør i samtidsmusikkfestivalen Ultima. (…) Pål Steigan, tidligere AKP-leder, har jobbet mange år i forlag og bl.a. utviklet Cappelens internettleksikon.»

«Parkteatret og eierne har tidligere vært omtalt i flere medier. I 2002 ble det reist spørsmål om Geir Johnson hadde en uheldig dobbeltrolle som eier i Parkteatret, samtidig som festivalen han er direktør for leide lokaler på en scene hvor han selv hadde eierinteresser.»

«Kulturnytt har fulgt Parkteatret gjennom de siste 5 månedene, gjennom regnskaper, offentlig korrespondanse med Norsk Kulturråd, Oslo kommune og Kulturdepartementet. Redaksjonen har tatt kontakt med Fylkesskattekontoret i Oslo, kemneren, innhentet likningsopplysninger for de involverte, gått gjennom domsavsigelse i rettstvist om lønnshonorar, en sak som er anket av begge parter, og tatt kontakt med andre kilder det er naturlig å bruke.»

» En anmeldelse er en svært alvorlig sak å bringe opp i offentligheten. Derfor har vi sett det som viktig å sjekke Vaaglands troverdighet i saken, bl.a. både gjennom strafferegisteret, kilder i miljøet rundt scenen, og revisor. Redaksjonen har vært i kontakt med spesialister på BI for å avklare hvorvidt hans påstand av de faktiske forhold vil være å betrakte som momssvindel. »

» Hevnmotivet, om hvorvidt Vaagland etter år med stridigheter med de øvrige eierne er ute etter å ødelegge scenen, har vært viktig å behandle. Derfor så vi det som viktig å informere om dette i saken, og behandle det gjennom intervju med styreleder Pål Steigan og Arild Vaagland. Vi så det også som selvsagt å formidle motanmeldelsen som ble levert i løpet av dagen. »

«Vi har også sett det som svært viktig å følge anmeldelsene videre. Talsmannen for saken i politiet ble korrekt sitert og referert, men det oppstod interne uoverensstemmelser i politiet om hvordan man skulle omtale dette på dette stadium i saken. Saken ble trukket fra nettet kort tid etter at den var lagt ut, på grunn av dette. Saken er nå oversendt Fylkesskattekontoret i Oslo. Redaksjonen følger sakens videre gang fremover.»

Om selve klagegrunnlaget skriver NRK videre:

«Saken ble samtidig imøtegått av styreleder ved Parkteatret Scene AS, Pål Steigan. Vi så ham som representant for personene som var blitt anmeldt, fordi han er styreleder, og fordi han og Johnson i øvrige saker rundt Parkteatret har opptrådt som tospann. Geir Johnson ble ikke spurt om samtidig imøtegåelse av påstandene, da Steigans uttalelser fremsto som
representative for styrets, herunder Johnsons, syn. Steigan slapp til senere samme dag i ettermiddagssendingen, i saken om at han og Johnson går til motanmeldelse.»
» Da Johnson etter at morgensaken var gått på lufta sendte klage på innslaget, ringte journalisten ham for å tilby ham en egen kommentar i intervjus form. Dette ble avslått fra Johnsons side. Redaksjonen valgte da å henvise til e-posten og hva Johnson mente der om saksforholdet i internettversjonen av saken. »

Klagerne «erkjenner at man godt kan referere til en konflikt der partene bruker uriktige beskyldninger. Men da skal man vokte seg vel for selv å framsette beskyldningene som de var sjekket og korrekte. Man må referere til dem på en slik måte at publikum er fullt klar over at dette ikke nødvendigvis er riktig. (…) Det holder ikke å framsette påstanden i et innslag på en slik måte at journalisten går god for innholdet, og så be om en kommentar etterpå, selv om det er mer underholdende. (…) Det er fortsatt dårlig presseskikk å formidle ukorrekte beskyldninger som om de var korrekte.»

«NRK bruker altså Vaagland både som primærkile og sekundærkilde – selv i sitt tilsvar til PFU. (…) Denne saken er et klassisk eksempel på énkildejournalistikk. Den viser nettopp hvor nødvendig det er å sjekke en sak hos flere uavhengige kilder. Det har ikke NRK og Kjetil Berg gjort i tilstrekkelig grad. Og der Berg har møtt saklige motforestillinger, som hos Parkteatrets revisor, har han fortiet dem.»

«Steigans tilsvarsrett ble ikke korrekt behandlet, fordi journalisten lot Vaagland kommentere Steigans kommentar. En slik kommentar utløser ny tilsvarsrett, som han ikke fikk. Dette er brudd på god presseskikk. (…) NRK unnlater å kommentere dette.» «Begrunnelsen for ikke å slippe til Johnson holder heller ikke, fordi han var styreleder i det selskapet som har fått momsrefusjon, nemlig Parkteatret Bar AS. (…) Hans ansvar er reelt, og lettvint snakk om ?tospann? kan ikke dekke over dette faktum.»

«NRK hevder videre i sitt tilsvar at meldingen fredag 15.04 ble fjernet etter anmodning fra politiet. Dette stiller vi oss tvilende til. Tar virkelig NRK bort nettmeldinger om skattesaker på anmodning fra politiet? (…) Vi har en sterk mistanke om at NRK må ha hatt andre grunner til å fjerne oppslaget. Det mest sannsynlige er at de har innsett at de har presentert gale informasjoner. »

«NRK har til dags dato ikke gjort noe for å beriktige eller beklage påstandene som ble presentert i Kulturnytt og senere lagt ut på nettstedet nrk.no den 8. april. Dermed ligger fortsatt de opprinnelige påstandene om momsfusk fritt tilgjengelig, til tross for at de er tilbakevist . Det er beklagelig at NRK på denne måten fortsetter å bringe til torgs usanne påstander på nettet, uten å korrigere dem på en skikkelig måte.»

Til slutt opplyser klagerne at Oslo politikammer 10.05.05 sendte dem brev om at «politiet henla saken fordi man anså at det ikke var noe saksforhold å etterforske». Pål Steigan skal umiddelbart ha underrettet NRK i en pressemelding. » I NRKs nyhetsmelding om saken blir dette til: ? Politiet henlegger saken, og sier det er fylkesskattekontoret som eventuelt må
ta opp slike saker ?. Men dette sier politiet intet om i sin melding. Igjen ser vi at NRK fordreier saken for å dekke over sin egen uredelighet. »

NRK tar i siste tilsvar for seg klagernes anførsel om at utsagnene fra Parkteatrets revisor ikke ble tatt hensyn til. » Journalisten vurderte det dit hen at en ?følelse? han hadde av at revisor var ?oppgitt? over Vaagland, ikke holdt som godt nok grunnlag til å ?videreformidle? revisors holdning .» For øvrig kan ikke NRK se at klagernes versjon av hva revisor skal ha sagt, samsvarer med journalistens egne notater.

«Det virker som om Steigan og Johnson mener NRK har bedt om tilsvar fra Vaagland etter at intervjuet med Steigan var gjort. Dette stemmer ikke. Journalisten lot ikke Vaagland få anledning til å høre Steigans tilsvar, for så å la ham kommentere dette. Det siste svaret fra Vaagland ble redigert inn. Svaret stammer fra et kritisk spørsmål fra journalisten (som ikke ble redigert med i saken: ? Du er selv blitt skviset ut av selskapet, er det her en hevnaksjon? ?»

Videre fastholder NRK at retten til samtidig imøtegåelse ble ivaretatt gjennom intervjuet med Pål Steigan. Geir Johnson ble ikke nektet tilsvarsrett i NRK. Tvert i mot mente han det var feil å publisere hans syn på saken, slik han sendte det i brev til NRKs kultursjef. I tillegg ble han personlig gitt mulighet til tilsvar samme dag som saken var publisert, noe han avslo. »

Og angående nettmeldingen 15. april, om henleggelser: «Det er feil at NRK hevder meldingen ble fjernet etter anmodning fra politiet.» Her viser NRK til forklaringen i sitt første tilsvar, og tilføyer: «Vi gjør oppmerksom på at både anmeldelsen og motanmeldelsen nå er henlagt, slik det ble meldt i nyhetsmelding 15.4.»

Når det gjelder den oppfølgende nyhetsmeldingen 20. mai, som klagerne viser til i sitt tilsvar, skriver NRK at redaksjonen bygde den på mer enn Steigans pressemelding. Ifølge NRK sjekket redaksjonen innholdet med politiadvokaten som hadde behandlet saken. «Derfra stammer opplysningen om at det er fylkesskattekontoret som må behandle slike saker.»

Til slutt bemerker NRK:

» Klagerne hevder at NRK ved å lage saken går den ene eierens ærend. Men ved å ikke lage saken, ville vi gått den annen parts ærend. Vår oppgave, når saken først har offentlig interesse, er å få frem begge parters syn, noe vi mener vi har gjort. »

Klagerne har etter avsluttet tilsvarsrunde sendt PFU ytterligere kommentarer, bl.a. om angivelige økonomiske skadevirkninger av NRK-innslagene.

Dessuten reagerer klagerne på NRKs avsluttende bemerkning om at » ved ikke å lage saken, ville vi gått den annen parts ærend «. Klagerne spør hva man skal med en presseetisk vurdering «når pressen selv bare kan vurdere hvilken vinkling som er mest sensasjonspreget og la alle hensyn til sannferdighet og nøkternhet fare?»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere nyhetsinnslag i NRK P2s Kulturnytt om en internstrid ved Parkteatret Scene i Oslo. To av eierne påklager at NRK, uten å ha undersøkt forholdene nærmere, viderebrakte usanne påstander i tilknytning til en tredje eiers politianmeldelse av dem for momssvindel. Etter klagernes mening har NRK, mot bedre vitende, latt seg bruke i en hevnaksjon fra anmelderens side. Slik klagerne ser det, ble heller ikke deres tilsvarsrett ivaretatt på akseptabel måte. I klagen inngår også nettartikler om samme sak.

NRK hevder å ha sjekket anmelderens troverdighet på behørig måte før sending, og dessuten forelagt påstanden om momssvindel for spesialister. Videre viser NRK til at anmelderens mulige hevnmotiv faktisk kom fram i sendingene, der klagernes motanmeldelse etter hvert også ble bekjentgjort. Ellers mener NRK å ha ivaretatt klagernes rett til samtidig imøtegåelse gjennom intervju med en av dem, og senere med tilbud om tilsvar også fra den andre.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, som advarer mot forhåndsdømming gjennom omtale av mulige straffbare handlinger på tidlige etterforskningsstadier. Utvalget har tidligere manet til særlig aktsomhet ved omtale av anmeldelser.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at anmeldelse og motanmeldelse kom i kjølvannet av en langvarig konflikt mellom eiere av Parkteatret Scene, en utvikling NRK Kulturnytt lenge hadde fulgt og tidligere omtalt. Sett på bakgrunn av de betydelige offentlige midler eierne var tildelt, måtte det også være presseetisk legitimt å informere om at en av eierne hadde anmeldt klagerne for momssvindel.

Utvalget finner det dessuten godtgjort fra NRKs side at man var oppmerksom på anmelderens mulige hevnmotiver, og veide disse inn i sin vurdering av vedkommendes troverdighet som kilde. Nettopp derfor anser utvalget at NRK med fordel burde ha vektlagt dette sterkere ved innannonseringen av innslaget om anmeldelsen.

Når det gjelder klagernes mulighet til å gå i rette med svindelanmeldelsen, anser utvalget at denne ble forsvarlig ivaretatt gjennom samtidig intervju med den ene av klagerne, som måtte anses å være representativ for dem begge. Utvalget legger ellers til grunn at NRK samme dag var raskt ute med å bringe meldingen om at klagerne hadde gått til motanmeldelse.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK Kulturnytt ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. august 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller