Psykolog Bjarne Hansen mot Dagbladet

PFU-sak 079/05


SAMMENDRAG:
Dagbladets Magasinet hadde lørdag 9. april 2005 som coverstory: » For sekten ?Guds barn? var barnesex naturlig. For sektlederens sønn endte oppgjøret med drap. » Som illustrasjon på førstesiden ble brukt et bilde av en mindreårig gutt foran en plakat med en delvis avkledt kvinne.

På reportasjens åpningssider inne i bladet (side 18 og 19) var hovedtittelen » Guds misbrukte barn » og stikktittelen » Som barn skal Ricky ha blitt seksuelt misbrukt av lederne i ?Guds barn? i USA. I januar skjøt han en av dem – og seg selv. Sekten er fortsatt aktiv i Norge. »

Her brukte magasinet et bilde av en liten gutt liggende halvnaken på magen, mens en kvinne ligger ved siden av med hånden på ryggen hans. Bildeteksten lød: » Ricky og barnepiken: Bildet av en tre år gammel Ricky Rodriguez og barnepiken ?Path? er hentet fra ?The Story of Davidito?. Boka ble publisert i 1982, og skulle være en manual for barneoppdragelse i sekten. »

På side 24 ble det brukt ytterligere bilder av den samme lille gutten, fra han var knapt to år gammel og senere. Igjen var gutten delvis eller helt avkledt, og på flere av bildene i omfavnelse med en halvnaken ung kvinne. Her opplyste bildeteksten: » Kurs i barneoppdragelse: Faksimilen er fra ?The story of Davidito?, sektledelsens håndbok i barneoppdragelse, som ble gitt ut i 1982. Gutten på bildene er Ricky Rodriguez. På de fleste bildene er han avbildet med barnepiken Sara. »

KLAGEN:
Klager er psykolog Bjarne Hansen , Trondheim . Han innklager Dagbladet til PFU » for å ha trykket bilder med pornografisk innhold «, samtidig som forholdet anmeldes til politiet.

Klageren skriver:

«I denne artikkelen blir det blant annet presentert bilder (sidene 1, 18 og 24) som av sekten har blitt benyttet for å oppfordre til seksuell kontakt mellom barn og voksne. Bildene oppleves som barnepornografiske og støtende. Som psykolog vurderer jeg bildene som svært uheldige i forhold til personer som utsetter barn for seksuelle overgrep . Hensikten med utgivelsen av bildene var jo fra sektens side nettopp å oppfordre til og idealisere seksuelle relasjoner mellom voksne og barn.»

TILSVARSRUNDEN:
Dagbladet tror PFU «vil se at artikkelen er skrevet med nennsom hånd og ført i en meget nøktern tone. Sakte avdekkes det, punkt for punkt, hvordan sekten har brukt og utnyttet barn gjennom generasjoner. Som en del av illustrasjonene ble det valgt ut noen bilder og tegninger som antyder uakseptabel seksuell omgang med og mellom barn.»

» At klager mobiliserer en umiddelbar harme ved første blikk på de innklagede bildene, er fullt forståelig? Det er verre å akseptere at klager ikke kan nyansere dette synet dersom han har lest hele reportasjen. For Dagbladet mener fortsatt det var på sin plass å trykke bildene. »

Avisen viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, om pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. «Fra første til siste punktum i artikkelen er det dette Dagbladet har gjort. Klagers fundamentale feilgrep er å ta enkelte av illustrasjonene helt ut av sammenhengen, og få det til å framstå som at Dagbladet promoterer seksuelle overgrep mot barn. »

«Det kan selvsagt også spørres om Dagbladet kunne omtalt denne saken uten å publisere disse bildene. Selvsagt hadde det vært mulig, men det kunne gjort saken ufullstendig. (?) Som det antydes av reportasjen fins det flere eksempler på bilder som går usedvanlig mye lengre enn de som er publisert i Dagbladet.»

«En annen avgjørende faktor for hvorfor vi valgte å trykke bildene er at dette er barnebilder av Ricky ?Davidito? Rodriguez, gutten som var sektlederens stesønn, hyppig brukt i reklamemateriell for sekten og som i januar i år altså tok livet av seg på bakgrunn av hans påståtte ødelagte barndom.» » For å kunne dokumentere de lidelsene som Rodriguez påstod han ble utsatt for som liten og som skal ha ført ham til å begå selvmord, var disse bildene nødvendig dokumentasjon for hvem som snakker sant, sektens talskvinne eller en død ung mann. »

«I vår rolle som overvåker kommer vi til tider over mørke og uheldige sider ved samfunnet. I dette tilfellet ville det vært feil å tildekke dette, fordi enkelte av bildene viser en usminket virkelighet. Lengre fra barnepornografisk virksomhet går det likevel knapt an å komme. »

Klageren bringer i sitt tilsvar inn nye forhold som ikke var med i den opprinnelige klagen, bl.a. «sider av livet til en person som har begått selvmord» og «som følgelig ikke har noen mulighet til å forsvare seg i forhold til fremstillingen». «Det vurderes som svært uheldig at Dagbladet trykker bilder av personer som har begått selvmord og av metodene som ble benyttet, da dette kan ha uheldig smitteeffekt.»

«At dette blir illustrert ved bilder av seksuelle overgrep, for å øke graden av realisme, vurderes også som svært uheldig.(…) Jeg stiller meg kritisk til Dagbladets resonnement der det antydes at en ved å vise bilder av en ? usminket virkelighet ? (seksuelle overgrep mot barn) holder seg så langt fra barnepornografisk virksomhet som det går an å komme.»

Klageren påpeker igjen at » bildene Dagbladet valgte å trykke er produsert og først publisert for å oppfordre til seksuell kontakt mellom barn og voksne. Bildene viser barn som deltar i seksuell aktivitet og er fremstilt for å skape seksuell lyst og interesse hos voksne personer. For mange vil dette ha funksjonen barneporno, selv om Dagbladet selvsagt skulle ønske at dette ikke var tilfelle.»

Dagbladet har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en bredt anlagt featurereportasje i Dagbladets Magasinet, der søkelys ble satt på sekten «Guds barn» og seksuelt misbruk av mindreårige. Klageren, som er psykolog, reagerer på at reportasjen brakte bilder med pornografisk innhold. Som fagperson vurderer klageren bildene som svært uheldige i forhold til personer som utsetter barn for seksuelle overgrep. På tampen av tilsvarsrunden mellom partene har klageren også satt fingeren på at reportasjen inneholdt bilder av personer som senere har begått selvmord.

Dagbladet finner det forståelig at klageren mobiliserer en umiddelbar harme ved første blikk på de innklagede bildene. Redaksjonen har imidlertid vanskelig for å akseptere at klageren ikke kan nyansere sitt syn dersom han har lest hele reportasjen. Slik Dagbladet ser det, gjør klageren et fundamentalt feilgrep ved å ta illustrasjonene helt ut av sammenhengen.

Pressens Faglige Utvalg finner grunn til å understreke det store ansvar pressen påtar seg når den beveger seg inn på områder som det må forutsettes kan uroe eller vekke ubehag blant mennesker i vanskelige livssituasjoner. På den annen side har pressen en viktig og klar samfunnsoppgave knyttet til å avdekke kritikkverdige forhold og lyssky virksomhet.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Dagbladet har nedlagt et omfattende journalistisk arbeid for å få fram betenkelige sider ved det indre liv i en internasjonalt kjent sekt. Etter utvalgets mening må det påklagede illustrasjonsmaterialet derfor først og fremst vurderes ut fra sin dokumentasjonsverdi i den aktuelle sammenhengen. Med en slik vurdering lagt til grunn, anser utvalget at avisens illustrasjonsbruk presseetisk kan forsvares. Utvalget legger dessuten vekt på at materialet i seg selv ikke framstår som unødig nærgående, det ømtålige temaet tatt i betraktning.

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2005
Odd Isungset,
Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Eva Sannum, Trygve Wyller