NN mot Universitas

PFU-sak 078/17


SAMMENDRAG:
Universitas publiserte en artikkel, onsdag 8. mars 2017, som handlet om studentmiljøet på Universitetet i Ås. Forsidetittelen var «Foreningslivet på Ås: Våpen, fyll og feminisme». Inne i avisen var stikktittelen: «På Ås auksjoneres kvinner bort uten bukser og menn spikker gigantiske peniser i trærne» og tittelen: «Helt TEXAS på Ås». Ingressen:

«Universitetet i Ås: Stedet der kvinner er frøkner og gutter er gentlemenn. En halvtimes togtur tar deg hele 60 år tilbake i tid.»

Artikkelen startet slik:

«– Det er kanskje lett å dømme oss utenfra, men det er vanskelig for de utenfor å forstå hvordan studentmiljøet er på Ås. Bare se deg rundt, sier Førstefrøken Ingvild Strøm i foreningen Feminin og Fornem ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU).»

Flere ulike type foreninger og arrangementer ble i reportasjen omtalt, også arrangementet «Karskrennet».

«(…) Spredt i grupper står gutter i rød- og hvitstripede dresser eller i vaffeljakker, og jenter i den lille sorte eller med undertøyet tredd utenpå yttertøyet. Her florerer det av så mye forskjellig, at det kan være vanskelig å legge merke til det som egentlig gjør foreningslivet på Ås så spesielt: Guttene og jentene står hver for seg. (…) Reglene i dagens løp er imidlertid det samme for alle kjønn: Hell i deg karsk, og løp for harde livet. (…) Kjør hardt, kjør stil: Et koneemne fra Koneklubben Freidig og kar fra mannskoret Over Rævne kaster seg mot målstreken i Ås’ årlige karskrenn, begge fullt klar over at dersom de lykkes venter det mer karsk og løping. (…) På karskrennet skinner den bleke vintersolen om kapp med perleøredobbene deres, og under vintertøyet kan man skimte de karakteristiske blå kjolene med silkebånd. Det hele kan virke litt gammeldags, det der med at jenter skal være så snille, og gutter så tøffe.»

I artikkelen kritiserte en nyopprettet forening av feminister det de mente var et kjønnsdelt foreningsliv ved studiestedet.

Artikkelen var illustrert med en rekke bilder fra ulike foreninger og arrangementer.
Hovedbilde på nett, og forsidebildet i avisen, var fra «Karskrennet», en stafett der man skulle drikke karsk og løpe. Bildet viste en konkurranse mellom en mannlig student i hatt og helsetrøye og en kvinnelig student med lyst, langt hår. Det var mange tilskuere og ulike foreningsfaner på bildet. Bildetekst på nett:

«Skål kamerater, godt humør: Koneklubben Freidig og Mannskoret Over Rævne heller i seg karsk side om side i det årlige karskrennet på Ås.»

De samme personene dukket opp på et nytt bilde litt lengre ned i nettartikkelen. Bildetekst:

«Kjør hardt, kjør stil: Et koneemne fra Koneklubben Freidig og kar fra mannskoret Over Rævne kaster seg mot målstreken i Ås’ årlige karskrenn, begge fullt klar over at dersom de lykkes venter det mer karsk og løping.»

KLAGEN:

Klager er den avbildede mannen fra «Mannskoret Over Rævne». Han skriver at han ikke visste at han ble fotografert på dette studentarrangementet, og at to bilder av ham ble publisert uten hans samtykke, både i papir og på nett. Han skriver: «Jeg var helt uvitende om at det var presse på stedet. Jeg følte meg beskyttet av at det var i en sosial studentsetting hvor jeg kjente de aller fleste. At det skulle være journalister der utenfra, slo meg ikke i det hele tatt, da dette ikke er normalt i slike settinger.»
Han mener han er lett å kjenne igjen: «På det ene bildet drikker jeg av et krus som en del av en stafett, er lett gjenkjennelig på bildet og i fokus sammen med en kvinnelig student. På det andre bildet er ansiktet mitt enda mer eksponert. Her hopper jeg i forbindelse med den samme stafetten. Jeg er iført helsetrøye og vadmelsbukse – som er deler av et antrekk mannskoret Over Rævne, et studentkor ved NMBU opptrer i.»
Videre: «Bildet der jeg drikker, var slått stort opp på førstesiden av papirutgaven av Universitas samt på forsiden til nettutgaven. Papirutgaven stod i lengre tid i alle stativer på campus på Universitetet i Oslo, hvor jeg er blitt brukt for å illustrere en etter min mening stereotyp fremstilling av studentmiljøet på Ås. Mitt fokus for denne klagen er at jeg føler meg uthengt og har fått en svært negativ og bred eksponering gjennom bilder tatt uten at jeg visste om det. Nettversjonen spredte seg raskt i sosiale medier, og jeg har fått mange reaksjoner fra folk som kjenner meg. Dette har vært og er en stor belastning.»
Klager viser til følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): 3.9, 3.10, 4.1, 4.3, 4.7, 4.12

TILSVARSRUNDEN:

Universitas avviser brudd på god presseskikk. Det vises til at «Karskrennet» er et årlig, offentlig arrangement, arrangert av Trøndernes fagforening ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Arrangementet samler ifølge avisen hundrevis av mennesker og «er blitt et symbol på foreningslivet ved Ås, ettersom det samler nesten samtlige foreninger ved universitetet».

Arrangementet er verken privat eller lukket. Arrangementet skjer på et offentlig sted og er åpent for alle, også for journalister, skriver avisen og viser videre til at både journalist og fotograf ga seg til kjenne, og var «på ingen måte «under cover» eller på tok seg en falsk identitet under arbeidet. Tvert imot gjorde vi oss til kjenne, og snakket med flere titalls studenter under vårt opphold der. I tillegg hadde vi snakket med flesteparten av foreningene på forhånd og annonsert av at vi kom den dagen for å skrive en reportasje».

Ifølge avisen er dette et arrangement som det er vanlig å dekke journalistisk. Det vises blant annet til reportasjer i Østlandets Blad og studentavisen Tuntreet. Ifølge Universitas var studentavisen Tuntreet også tilstede i år og dekket arrangementet, og klager ble avbildet over en dobbeltside: «Her er han alene i aktivitet foran den store mengden av tilskuere. Vi vil også legge til at det under arrangementet var hyppig bruk av mobilkameraer. Vi synes derfor det er rart av klager ble overrasket over bilder fra arrangementet spredde seg.»

Det anføres: «Klager har vært en sentral del av aktivitetene – eller konkurransen som det faktisk er – og kan således ikke bestemme seg i ettertid for å bli redigert bort fra å være ett av hovedelementene i et større offentlig arrangement. Vi har valgt å bruke bilder både på forsiden og på innsiden om involverer flere av deltakerne i konkurransen, og har ikke fokusert på enkeltpersoner eller ønsket å henge ut enkeltpersoner for å delta i det som er regnet som en normal aktivitet for studentmiljøet på Ås.»

Avisen mener det er en del av avisens samfunnsoppdrag å dokumentere de trender som er i studentlivet, slik som foreningslivet ved Ås. Det avvises at klager er brukt for å illustrere noen stereotype. Avisen skriver: «Vi har dokumentert et faktisk arrangement hvor studenter konkurrerer om å drikke karsk og løpe. Vi har aldri gjort en vurdering om at dette er noe negativt, men heller at det er en særegen og spennende tradisjon som er unik for studentmiljøet ved Ås. Det kommer også, etter vår mening, tydelig frem i reportasjen. Det som senere problematiseres i saken er de segregerte foreningene, hvor det finnes inntakskriterier som baserer seg på kjønn, bakgrunn eller lignende. Derfor er det beklagelig å høre at han føler seg uthengt. Det har aldri vært vår intensjon.»

Avisen skriver avslutningsvis at den har forståelse for at enkelte mennesker ikke alltid ønsker å være avbildet i pressen, men avisen mener dette bildet er fra et større, offentlig arrangement, arrangert på et offentlig sted og som trekker hundrevis av studenter hvert år, og som har offentlig interesse for Universitas lesere.

Det er pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet. Vi kan ikke ha en praksis der bilder fra offentlige arrangementer krever eksplisitt godkjenning fra enhver som deltar. Det vil hindre oss i å utføre vårt oppdrag, og vil være svært prinsipielt betenkelig.

Vi mener at vi har løst saken på en god måte og har ikke brutt god presseskikk.»

Klager opprettholder klagen, og reagerer på at avisen ikke har tatt kontakt med ham for å komme frem til en minnelig løsning. «Jeg er naturlig nok ikke fornøyd med at de avviser klagen min uten å ønske å diskutere den med meg. […]. Derfor ønsker jeg at PFU tar saken videre […].»

Universitas hadde ingen ytterligere tilbakemeldinger.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Universitas bildebruk i forbindelse med en reportasje om studentmiljøet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Enkelte bilder, deriblant forsidebilde, er fra et arrangement ute, der en mannlig og kvinnelig student ser ut til å delta i en drikkekonkurranse. På neste bilde løper de over mål. Bildet viser også publikum, deriblant flere ulike foreningsfaner. Tittelen på forsiden er «Foreningslivet på Ås: Våpen, fyll og feminisme». Selve artikkelen omtaler de ulike foreningene ved Ås og en nystartet feministforening kritiserer det de mener er et kjønnsdelt foreningsliv ved Universitetet.
Klager er den mannlige studenten avbildet på forsiden. Han reagerer på at avisen har publisert dette bildet av ham uten hans samtykke. Han var ikke klar over at det var presse tilstede, og skriver at han følte seg beskyttet av at det var en sosial studentsetting der han kjente de fleste. Han reagerer også på at bildet ble slått stort opp, også på førstesiden, og han føler seg uthengt som en illustrasjon på en stereotyp fremstilling av studentmiljøet på Ås. Det vises blant annet til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.10 (skjult kamera), 4.1 (saklighet og omtanke), 4.3 (privatliv), 4.7 (identifisering) og 4.12 (bildebruk).
Universitas avviser brudd på god presseskikk. Det vises til at dette er et årlig, åpent arrangement som samler samtlige foreninger ved universitetet. Ifølge avisen dekkes arrangementet jevnlig av pressen, og også i år var det flere aviser tilstede. Avisen hevder også at journalist og fotograf gjorde seg til kjenne og snakket med flere personer på stedet, og var på ingen måte «undercover». Det opplyses også at avisen hadde snakket med flere foreninger på forhånd, og annonsert at de kom. Avisen mener klager må forvente at det blir tatt bilder på et slikt arrangement. Det vises også til at klager tok en sentral plass på arrangementet, idet han var en av hovedpersonene i konkurransen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til medienes rett til å informere om det som skjer i samfunnet jf. punkt 1.4 i VVP. Det er også vanlig i journalistikken å bruke bilder som dokumentasjon. Men de samme aktsomhetskrav som gjelder for skriftlig og muntlig fremstilling, gjelder også for bruk av bilder, jf. punkt 4.12 i VVP.
Det påklagede tilfellet gjelder et åpent studentarrangement der mange deltok. Utvalget finner det derfor naturlig at en studentavis som Universitas også var tilstede. Selv om utvalget mener det alltid er en fordel om mediene tydelig gir seg til kjenne, så er utvalget likevel av den oppfatning at klager må akseptere å bli tatt bilde av i en slik sammenheng, også gitt hans deltakelse i arrangementet.
Utvalget kan imidlertid forstå at klager reagerer på å se bildet av seg selv sammen med tittelen, ettersom bildet blir en slags illustrasjon på kritikken. Her kunne Universitas dempet fokuset på klager noe, jf. VVP punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Likevel mener utvalget det blir for strengt å konkludere med et presseetisk overtramp. Tittelen og reportasjen er rettet mot foreningslivet på Ås generelt, og ikke mot klager. Han er ikke navngitt noe sted, og bildet viser en situasjon der flere personer deltar. Bildet er relevant i den sammenhengen det brukes.

Universitas har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 29. august 2017,

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Sylo Taraku, Nina Fjeldheim, Eva Sannum