Trysil Skolekorps v. Jan Erling Carlsen mot Østlendingen

PFU-sak 078/02


SAMMENDRAG:
Østlendingen brakte fredag 19. april 2002 en reportasje med tittelen «Pornotekster for barn. Rektor rystet etter skolekonsert». I ingressen står det:
«Over 500 barne- og ungdomsskoleelever fikk i går servert pornotekster i regi av Trysil Skolekorps. ?Det er sjokkerende og fullstendig uakseptabelt, sier rektor Mette Amdal ved Innbygda skole».
Reportasjen er illustrert med et stort oppslagsbilde med en mann på scenen med en mikrofon foran skolekorpset. I billedteksten står det:
«GRISETE: Vokalist NN i Slåbrock sang pornotekster foran godt over 500 barne- og ungdomsskoleelever i Hagelund. Konserten var i regi av og med Trysil Skolekorps».
I teksten står det blant annet: «Skandalen kom da Slåbrock sto igjen alene på scenen og lirte av seg låta ?The Fluffer?. Ifølge vokalist NN handler teksten om en avdanket pornostjerne med prestasjonsangst». Under stikktittelen «Gi meg ereksjon» går det fram at tekstlinjen «Send in the fluffer, give me erection», er en del av refrenget». Videre forklares det at «jobben til en en ?fluffer?er å holde mannlige pornostjerner klare for action under filminnspilling. «Give me erection? betyr rett og slett ?gi meg ereksjon?».
Både lederen i Trysil Skolekorps, Jan Erling Carlsen, og rektor Mette Amdahl, er kontaktet for kommentar, og begge reagerer på innholdet i teksten.
Saken er også omtalt på Østlendingens nettside . Tittelen er «Sang pornotekster for barneskolen». I ingressen står det:
«Over 500 barne- og ungdomsskoleelever fikk i går servert pornolyrikk i regi av Trysil Skolekorps. ?Det er sjokkerende og fullstendig uakseptabelt, sier rektor Mette Amdal».
Ut over dette er artikkelen lik papirversjonen.
Torsdag 25 april brakte Østlendingen en presisering under tittelen «Barna i Trysil Skolekorps ikke ansvarlig for pornotekst» . Det framgår at oppslaget har skapt reaksjoner. «Østlendingen vil derfor presisere at det var rockegruppa Slåbrock som framførte den omtalte teksten . Som det kom fram i artikkelen, sto bandet alene på scenen under nummeret. Bildet som er brukt er altså ikke tatt da den pornografiske teksten ble framført ?At noen kan ha fått det inntrykket at disse juniorene framførte den pornografiske teksten, beklager vi. For Trysil Skolekorps er det videre viktig å presisere at pornoteksten ikke var i regi av korpset».
KLAGEN:
Klageren , Trysil Skolekorps ved leder Jan Erling Carlsen, reagerer på flere forhold i artikkelen. «Vi mener ikke at avisen skulle tiet om arrangørtabben. Vi, de voksne ansvarlige for konserten, fortjener sikkert ?en smekk på fingrene?, men nå har det dessverre gått ut over barna i korpset?Det var etter vår mening helt unødvendig å ?brette ut teksten? slik som Østlendingen gjorde».
Videre mener klageren at reportasjens hovedbilde, bildetekst og overskrift, «gir et generelt inntrykk av at Slåbrocks vokalist framførte pornotekster sammen med Trysil Skolekorps mens barna var på scenen. Dette er direkte feil» . Klageren reagerer også på ingressen, der det står at elevene fikk ?servert pornotekster i regi av Trysil Skolekorps?. «Konserten var i regi av Trysil Skolekorps, men vi hadde selvfølgelig ikke regi på den usømmelige teksten». Det påpekes også at avisen skriver om ?pornotekster? i flertall, mens saken gjelder ett refreng i en sang. Klageren mener også at bildet og bildeteksten er misvisende, da barna ikke var på scenen da låten ble fremført.
TILSVARSRUNDEN:
Østlendingen noterer seg at det ikke er noen uenighet om de faktiske forhold, eller om «at dette kunne og burde omtales i avisen. Derimot mener klagerne at Østlendingens vinkling av saken har skadet deres gode navn og rykte». Avisens redaktør påpeker at Østlendingen publiserte en presisering dagen etter et møte med to representanter fra Trysil skolekorps».
Når det gjelder billedbruken, anfører avisen at «det omtalte bilde er tatt i den opprinnelige sammenheng under nevnte konsert, selv om det ikke er tatt i det øyeblikk den aktuelle teksten ble framført. Det står dessuten helt klart i billedteksten hvem som framførte sangen, og i selve teksten er det også understreket at bandet var alene på scenen da det skjedde. Dette er ytterligere presisert i beklagelsen 24.4».
Østlendingen kan ikke se noen forskjell på om det står «pornotekst eller pornorefreng, og mener redaksjonen har dekning for tittelbruken. Videre avviser redaktøren at noe av det «Østlendingen har skrevet kan utlegges som at Trysil Skolekorps hadde regi på selve den usømmelige teksten». Avisen viser til at den har gitt plass for leserbrev om måten avisen har dekket saken.
Klageren mener fortsatt at reportasjens hovedbilde, bildetekst og overskrift gir leserne inntrykk av at barna i Trysil Skolekors var med på fremføringen av låta med den usømmelige teksten?Videre mener vi klart at bildeteksten som inneholder ord som ?GRISETE? og ??sang pornotekster?? ikke hører hjemme under et bilde med barn i Trysil Skolekorps som i denne sammenheng er fullstendig uskyldig i episoden med framføring av den usømmelige teksten. Klageren mener at avisen ikke har utvist tilstrekkelig saklighet og omtanke i sin presentasjon, og at redaksjonen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til «hvilke konsekvenser medieomtale kan få for barnet».
Østlendingen har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje om Trysil Skolekorps i Østlendingen. Reportasjens oppslag er at et rockeband under en konsert i korpsets regi skal ha sunget pornografiske tekster for barna. Klageren, lederen av Trysil Skolekorps, reagerer på oppslagets form og presentasjon. Klageren påpeker at avisen feilaktig omtaler hendelsen i flertall, ?pornotekster?, mens saken gjelder kun ett refreng i en sang. Etter klagerens syn gir også reportasjens ingress og bildetekst et feilaktig inntrykk av at bandet framførte pornotekster sammen med Trysil Skolekorps, og mener inntrykket forsterkes ved bruken av et bilde av skolebarna på scenen.
Østlendingen forsvarer bildedbruken, og viser til at bildet er tatt under den omtalte konserten ?selv om det ikke er tatt i det øyeblikk den aktuelle teksten ble framført?. Avisen anfører at det fremgår av billedteksten hvem som framførte sangen, og at det i selve teksten står at bandet var alene på scenen under framføringen. Østlendingen mener videre at redaksjonen har dekning for tittelen «Pornotekster for barn», og kan ikke se at Trysil Skolekorps utlegges for å ha regi på «den usømmelige teksten». Avisen viser til at den likevel har presisert dette etter et møte med representanter fra skolekorpset, og at redaksjonen har gitt plass for leserbrev om saken.
Pressens Faglige Utvalg mener Østlendingen fritt måtte kunne omtale framføringen av den påstått pornografiske teksten. Utvalget konstaterer at det var et gjesteband som framførte sangen, og at ingen fra skolekorpset var til stede på scenen under framføringen.
Etter utvalgets mening går Østlendingen langt når avisen i ingress og billedetekst slår fast at 500 barn fikk servert pornotekster «i regi av Trysil Skolekorps» under konserten. Utvalget registrerer også at avisen valgte å bruke et oppslagsbilde av barna på scenen sammen med tittelen «Pornotekster for barn». Selv om presisjonsnivået med fordel kunne vært høyere, finner utvalget likevel at reportasjen må kunne aksepteres innenfor det pressetisk forsvarlige. Utvalget noterer seg for øvrig at avisen i ettertid fulgte opp med en presisering og beklagelse.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Østlendingen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. august 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen