Annette G. Bergman (m. flere) mot Gjengangeren

PFU-sak 074/04


SAMMENDRAG:
Hortensavisen Gjengangeren brakte mandag 19. januar 2004 to leserinnlegg om diskusjonen mellom fotballklubbene Ørn Horten og Vålerenga angående overgangen for spilleren Ardian Gashi. I det ene innlegget, skrevet av Ane Eide Kjærås, het det bl.a.:

» Med tiltagende undring har jeg fulgt Gjengangerens dekning av den såkalte ‘Gashi-saken’ den siste uken. Da undertegnede har nær familie i FK Ørn Hortens ledelse, har jeg blitt kjent med hvilke utspill og hvilken dokumentasjon klubben har gitt Gjengangerens journalister i denne saken. Som tidligere journalist er jeg forbauset over hvor lite av dette Gjengangeren har valgt å presentere. »

Tirsdag 20. januar kom avisens sportsleder Eirik Hanssen med en kommentarartikkel under tittelen » Forbundet må på banen «, med kritiske synspunkter på Ørns håndtering av Gashi-saken.

Lørdag 24. januar , under tittelen » Lokal-journalistikk og objektivitet «, fikk Ane Eide Kjærås publisert sitt neste innlegg i avisen. Her finner hun det «befriende å se at Gjengangeren ved
sportsjournalist Eirik Hanssen i mandagens utgave (skal være tirsdagens; sekr. anm.), endelig toner flagg i ‘Gashi-saken’. Dette gjør det også mye lettere å forstå Gjengangerens omgang med fakta og dokumentasjon i denne saken. »

Og videre:

» Det er gjort mye forskning på lokaljournalistikk. En stor del av denne konkluderer med at objektivitet og nøytralitet er en spesielt stor utfordring for disse mediene. Ofte er journalisten selv innbygger i lokalsamfunnet og like ofte er det journalistens fødested. I seg selv representerer dette en stor utfordring da journalister naturlig nok, har sympatier og antipatier som alle andre .»

» For eksempel; kan en fotballklubb forvente fullstendig nøytralitet fra en ‘innfødt’ sportsjournalist med tjue års engasjement i en annen lokal klubb? Antagelig ikke, dersom vi skal tro forskningen. (…) Det hviler derfor et spesielt stort ansvar på lokaljournalistens skuldre, slik at lokalavisa forblir lesernes avis og ikke en lekegrind for journalister med for mange meninger og egen agenda. »

Mandag 26. januar brakte Gjengangeren en helsides kommentarartikkel av avisens ansvarlige redaktør, Christian Storjord. Redaktøren skriver blant annet:

» Det er sjelden vi velger å svare på leserbrev, men denne gangen finner vi en god grunn til unntak. Vi føler et behov for å imøtekomme leserbrevskribent Ane Eide Kjærås som i to leserbrev forsøker å fortelle leserne at Gjengangeren i Ørn-Horten og Gashi-saken har drevet dårlig og ensidig journalistikk.

Det må man gjerne gjøre, og våre spalter vil alltid være åpne for ytringer, spesielt mot vår journalistikk. Men i siste leserbrev går Ane Eide Kjærås langt over streken i det hun uten blygsel mistenkeliggjør vår journalist Eirik Hanssens motiver i denne saken. Dette er et slag langt under beltestedet, og vi må få komme med et tilsvar i denne saken.

Først som en viktig orientering til våre lesere. Ane Eide Kjærås er datter til styreformann i Ørn-Horten Torbjørn Eriksen. I leserbrevene til Kjærås gir hun i alle fall inntrykk av å ha inngående kjennskap til saken, langt ut over det som har stått på trykk, og vi velger da den slutning at denne kunnskapen har hun fått fra noen i styret i Ørn-Horten. »

» Ane Eide Kjærås forsøker i sine leserbrev å gi dem et akademisk preg gjennom bruk av forskning. Hun henviser til noen forskningsresultater og hvordan man skal bedrive journalistikk, og forsøker å sette dette i en lokal sammenheng. Resultatet blir dessverre galt, fordi kunnskapen er for liten. »

» Vi mener Eirik Hanssen hadde fortjent en unnskyldning for dårlig skjulte påstander i Ane Eide Kjærås sine leserbrev. Med henvisning til at Eide er datteren til formannen i klubben synes vi også det hadde vært interessant om styret i Ørn-Horten står bak
påstandene om at Hanssen skal ha skjulte motiver i sin journalistikk rundt Ørn-Horten og Gashi-saken. »

Tirsdag 27. januar svarer Ane Eide Kjærås med enda et innlegg, denne gang under tittelen » Kjære redaktør «. Hun sier seg «noe overveldet over oppmerksomheten» redaktøren vier henne. I innlegget påpeker Kjærås at hun ikke har gjort noe forsøk på skjule sin familiære tilknytning til Ørn. Hun fastholder at Gjengangeren har gitt «et unøyaktig bilde av Ørns opptreden», men tilføyer at » det var på ingen måte meningen at Eirik Hanssen skulle bli lei seg «.

Onsdag 28. januar het det på avisens innringer- og tipsside:

» DAGENS ROS(E) går til redaktøren av Gjengangeren for hans oppgjør i mandagens avis med den Ørn-kulturen som vi har opplevd i hele førstedivisjonsperioden. Hilsen fotballentusiast. »

Lørdag 31. januar , under tittelen » Gi oss vårt daglige problem «, skriver Gjengangerens «Apropos»-spaltist Jan Broms bl.a.:

» Noen spørsmål dukker opp for oss tribuneslitere i Lystlunden. Det ene må være hvorfor Ørn vil beholde en spiller som ikke lenger vil være i klubben. Det andre er hvorfor Ørn ønsker å betale innpå 30 000 kroner i lønn til denne spilleren per måned i en tid på året da klubben ikke har inntekter og spilleren ikke er i produktivt arbeid?

Jeg regner med at Ane Eide Kjærås har svaret, kvinnen som vet det meste om fotball pluss et yrke hun selv ikke praktiserer. Alle forstår selvfølgelig at datteren til lederen i Ørn er nøytral i Gashi-saken, og at Eirik Hanssen i Gjengangeren vil ødelegge for de brune fordi han med blå øyne spiller fotball i fremgangsrike Falk på fritiden. »

Onsdag 4. februar , under tittelen » Gjengangeren beklager «, skriver redaktør Christian Storjord:

» I lørdagsspalten ?Apropos? sist lørdag skriver vi ? Jeg regner med at Ane Eide Kjærås har svaret, kvinnen som vet det meste om fotball pluss et yrke hun selv ikke praktiserer. ? Vi ser i ettertid at dette utsagnet er uheldig og går rett på Eide. Utsagnet kan oppfattes som om vi er ute etter ?å ta? Ane Eide Kjærås. Jeg finner grunn til å beklage denne uttalelsen i lørdagens avis. Setningen er skrevet i en personlig petit-form, der formen og rammene er noe annerledes. Likevel blir det galt når vi så direkte rammer Ane Eide Kjærås. »

Lørdag 21. februar brakte Gjengangeren referat fra årsmøtet i Falk fotball, og under mellomtittelen » Utmerkelser » framgikk det: » Eirik Hanssen mottok også en pokal for å være ?Falk tvers i gjennom? .»

Mandag 29. mars refererte avisen i en usignert artikkel fra lørdagens kamp mellom Falks A-lag og Tønsberg Fotballklubb. Det ble opplyst at (Eirik) Hanssen hadde spilt for Falk.

KLAGEN:
Klagere er Annette G. Bergman og Madeleine Eriksen, med samtykke fra Ane Eide Kjærås. Først og fremst ønsker klagerne at søkelys blir satt på Gjengangerens sportsleder Eirik Hanssen og hans «integritet og ansvar». Det vises i den sammenheng til Vær Varsom-punktene 2.2 og 2.3. I tillegg viser klagerne til punktene 4.1, 4.3 og 4.15.

» I lengre tid har Ørn Hortens tilhengere følt at Falk har fått bedre og mer positiv presentasjon i Gjengangerens sportssider enn Ørn Horten. Denne oppfattelsen forsterkes av at mange er klar over at sportsleder Eirik Hanssen er medlem i Falk og spiller på Falks A-lag. Når artikler fra Falks fotballkamper i svært mange tilfeller har stått på trykk uten signatur, kan dette så tvil om hvorvidt sportsredaksjonen kan ses som objektiv. Det har blitt trukket den konklusjonen at spilleren Eirik Hanssen har forfattet artikler om kamper han selv har spilt. At sportsleder og Falk-spiller Eirik Hanssen i tillegg skriver nesten samtlige kommentarer som angår lokalfotballen på Gjengangerens sportssider, har gjort saken enda mer betent .»

Videre tar klagerne for seg måten avisen har forholdt seg til innsenderen Ane Eide Kjærås, som skrev sitt første innlegg » Gjengangeren og Gashi- saken» 19. januar. Klagerne minner om at Ørn-formann Torbjørn Eriksen som skrev innlegget » Presiseringer om Gashi-saken » på samme side, er Ane Eide Kjærås? far. Dagen etter kom Eirik Hanssen med en kommentar til innleggene, hvorpå Ane Eide Kjærås skrev ytterligere et innlegg. «I dette innlegget gjentar hun kritikken angående Gjengangerens kildebruk, og beskriver en rekke problemstillinger knyttet til lokaljournalistikk under henvisning til forskning.»

» Dette resulterer i en helsides kommentar fra redaktør Christian Storjord to dager etter (26. januar), der han blant annet prøver å trekke leseren Ane Eide Kjærås sin troverdighet i tvil basert på hennes leserbrev. Han går inn på Kjærås? familiære forhold i FK Ørn Horten, og prøver å så tvil om hennes henvisning til forskningsresultater angående lokaljournalistikk og dobbeltroller.»

«I samme kommentar innrømmer redaktør Storjord at han kjenner til Eirik Hanssens medlemskap i Falk, og det faktum at han spiller på Falks A-lag. Redaktøren innrømmer dog ikke, og argumenterer heller mot, at dette kan være problematisk. Dette tyder på at redaktør Storjord ikke kjenner til eller vil vedkjenne seg punktene 2.2 og 2.3 i Vær Varsom-plakaten. »

Ane Eide Kjærås svarte igjen i avisen 27. januar, og «saken kunne vært avsluttet her». «I stedet velger Gjengangeren å ?berømme? seg selv ved å ta inn en anonym hilsen under vignetten ? Dagens ros(e) ? (28. januar), noe som virker som en siste arrogant irettesettelse av Kjærås.»

«Når en av avisens journalister, Jan Broms, velger å gå til personangrep mot Kjærås i en lørdagspetit noen dager senere (31. januar), står det tydelig for leserne at Gjengangeren ikke er villig til å se over sine interne og eksterne forhold når det gjelder habilitet og troverdighet.»

Klageren noterer seg imidlertid at avisen fire dager senere (4. februar) beklaget formuleringer om Ane Eide Kjærås i den nevnte petiten.

» Dobbeltrollens problematikk blir atter understreket da Gjengangeren den 21. februar trykker artikkelen om Falks årsmøte. Her refererer Gjengangeren at sportsleder Eirik Hanssen fikk utmerkelse for å være ?Falk tvers i gjennom?. Det å være ?Falk tvers igjennom? kan ikke være uproblematisk for en sportsleder i en avis som skriver om lokalfotball. Redaktøren bør innse dette i stedet for å ta avstand til problemstillingen. »

«Vi legger også med artikkel som refererer en Falk-kamp. Artikkelen sto i Gjengangeren mandag den 29. mars 2004, og dokumenterer hvordan en del referater om Falks fotballag blir publisert i avisa uten signatur. I artikkelen står Hanssen oppført som en av spillerne på banen.»

TILSVARSRUNDEN:
Gjengangeren s redaktør mener «grunnlaget for klagen mot sportsleder Eirik Hanssen forutsetter at det å spille fotball på Sportsklubben Falk ikke er forenlig med å kunne skrive om Ørn-Horten». » Vi kan ikke se at dette er en reell problemstilling. «. Videre skriver redaktøren:

«Ørn Horten kom etter tre år i 1. divisjon høsten 2003 og tidlig 2004 opp i en rekke problemer som følge av økonomisk rot, kontraktsrot og lignende. Dette er forhold vi som lokalavis naturligvis omtalte. Helt sentrale krefter i Ørn likte ikke at vi satte dette søkelyset på klubben, og forsøkte med flere midler å stoppe vår journalistikk. Etter hvert kom det frem at enkelte ønsket å trekke sportsleder Eirik Hanssens integritet i tvil. »

«Eirik Hanssen har siden 2000 arbeidet som journalist i AS Gjengangeren, og i september 2001 fikk han forespørsel om å gå inn i et vikariat som sportsleder. Gjengangeren har et skriftlig arkiv over alle redaksjonelle medarbeideres interesser og medlemskap, og vi ba Eirik om å tre ut av styret i Sportsklubben Falk. Det gjorde han umiddelbart. Imidlertid fant vi det ikke riktig å nekte Eirik Hanssen å spille fotball i en fotballklubb som passer hans nivå som fotballspiller. (?) Vi må også gjøre oppmerksom på at å spille på A-laget til Falk må sies å være en hobby, altså breddeidrett . »

» Vi så umiddelbart at dette medlemskapet i Falk kunne være en liten kime til at noen kunne stille spørsmål ved hans integritet, men anså de tiltak vi hadde satt i verk som tilfredsstillende i forhold til Vær Varsom-plakatens kapittel 2.2 og 2.3. »

«Integriteten går jo i forhold til sportens omtale av Falk. I tillegg til at hans medlemskap i klubben kun handler om et sportslig anliggende, gikk vi inn og regulerte hans adgang til å skrive om Falk. Alt konfliktstoff om klubben, større reportasjer, er skrevet av andre innleide journalister. Eirik skriver lite eller ingen ting fra klubben han spiller fotball i. » (Kfr. vedlegg).

Angående usignerte kampreferater heter det i avisens tilsvar: «Falk er en breddeklubb vi ikke har budsjett til å følge på bortekamper. I slike tilfeller ringer vi opp oppmenn, trenere, spillere for å høre hvordan kampen har gått. (?) I de fleste tilfellene, selv om vi her kan ha forskjellig praksis, setter vi slike små kampomtaler på trykk uten signatur.»

Gjengangerens redaktør tilbakeviser ellers at Falk skulle ha fått «bedre og mer positiv presentasjon» enn Ørn i avisens spalter, idet han viser antall artikler. «Det finnes ingen annen organisasjon som kan måle seg med den omtale Ørn Horten får. (?) Breddeklubbene blir nok avspist med smuler av spalteplass i forhold til storebror Ørn.»

Når det gjelder kommentarartikkelen 26. januar, kan ikke redaktøren se at Vær Varsom-plakaten skulle være brutt på noe punkt. «Kommentaren er en gjennomgang av saken, gjennomgang av kildebruken og svar på anklager mot avisen som Ane Eide Kjærås i to leserbrev har kommet med. Når Ane Eide Kjærås søker offentligheten og påpeker forhold i avisen må hun regne med at avisen også ønsker å redegjøre for sitt syn i saken. »

«Vi peker i kommentaren på det forhold at Ane Eide Kjærås er datteren til formannen i Ørn, og som sådan har en grunn til å skrive det hun skriver. Vi kunne ikke trykke en påstand om at hun handlet på vegne av klubben, men det er helt klart, etter samtaler vi har hatt med Kjærås, at hun handlet på vegne av sin far? «.

Vedrørende «Dagens Ros(e)» heter det: «Fra tid til annen får også redaktøren ros (det er ikke ofte, det er mest refs å få) og innringerne har ingen forståelse for at ikke også avisen og redaktøren kan få ros. Jeg sa i utgangspunktet nei til dette, men etter et par år i redaktørstolen åpnet jeg opp for at også vi kunne nevnes. (?) Akkurat i denne saken, og sett i sammenheng, burde vi akkurat i dette tilfellet unnlatt å la innringerne komme til orde og rose oss. »

Redaktøren viser for øvrig til møte han 2. februar hadde med Ane Eide Kjærås, «der vi gikk igjennom sakens mange sider, utformet vår beklagelse, og var enige om at dette var et oppklarende møte for begge parter. To dager etter (fordi Kjærås ønsket betenkningstid i ett døgn) satte vi beklagelsen på trykk, til begges tilfredsstillelse.» » Jeg anser derfor denne saken (petitartikkelen 31. januar) som oppklart og ser ingen grunn til at andre skal klage denne inn for PFU, så lenge avisen og Eide Kjærås er enige og saken oppgjort mellom oss. » Klagerne konstaterer at de og avisen er «grunnleggende uenige». «Slik vi forstår det er beklagelsen fra Gjengangeren knyttet til ordlyden i en petit, og ikke til andre punkter i vår klage. (?) Hvorvidt Gjengangerens omtale av Ørn er korrekt eller ikke, er irrelevant for denne klagesaken. At Gjengangeren mener Ørn Horten har forsøkt å stoppe deres journalistikk, er en sak mellom Ørn Horten og Gjengangeren.»

Når det gjelder sportslederens ulike roller, opprettholdes påstanden om brudd på VV-punktene 2.2 og 2.3. » Gjengangerens påstand om at Eirik Hanssen ikke skriver eller har skrevet om Falk stiller vi oss tvilende til . (?) Vi oppfatter at definisjonen av integritet dreier seg om å framstå som upartisk. (?) Storjord mener at Hanssen ikke skriver nevneverdig om Falk, men vi mener det kan være et like stort problem at han skriver om Ørn .»

«Redaktøren er i sin fulle rett til å svare på Kjærås? innlegg. Det er ikke tilsvaret i seg selv vi setter spørsmålstegn ved. Det vi vurderer som problematisk er innholdet og omfanget på tilsvaret. Dette bør også ses i sammenheng med hele avisens tilsvar. (kommentar, petit, Dagens rose). Vi setter også spørsmålstegn ved redaktørens totale avvisning av at Hanssens rolle kan være problematisk.»

Som vedlegg til klagernes tilsvar følger en redegjørelse fra Ane Eide Kjærås angående redaktørens «gjengivelse og tolkning» av hennes rolle i saken. Blant annet tilbakeviser Kjærås at hun skulle ha deltatt i en samtale der det framkom at hun handlet på vegne av sin far. Kjærås sier seg også uenig i redaktørens beskrivelse av møtet 2. februar.

Gjengangeren s redaktør opprettholder sin oppfatning av saken. «Når det gjelder møtet mellom Ane Eide Kjærås og undertegnede og hennes rolle lar vi det ligge.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder primært den dobbeltrolle sportslederen i Hortenavisen Gjengangeren har ved å spille på fotballklubben Falks A-lag, samtidig som han skriver kommentarartikler om naboklubben Ørn. Klagerne mener dette reiser spørsmål om Gjengangerens redaksjon kan regnes som objektiv. Videre anser klagerne at redaksjonen har behandlet en innsender av kritiske leserbrev om avisens dekning av forhold innen Ørn på en klanderverdig måte, blant annet ved et helsides motinnlegg fra redaktøren, der familiære forhold ble trukket inn.

Gjengangeren anfører at så vel klagerne som den omtalte innsenderen har nære bånd til Ørn. Redaktøren er fullt klar over sportslederens tilknytning til fotballklubben Falk, men kan ikke se at dette per i dag skulle by på noen problemer for hans virke i redaksjonen. Avisen legger her vekt på at sportslederens integritet jo må gjelde omtale av Falk og ikke Ørn. For øvrig mener redaktøren at avisen måtte være i sin fulle rett til å svare på innsenderens kritikk slik det ble gjort, og viser dessuten til en beklagelse av formuleringer i en senere petitartikkel.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 2.2, der det heter: «Den enkelte redaksjon må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.»

Utvalget viser generelt også til punkt 2.3, der det heter: «Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.»

På prinsipielt grunnlag må utvalget sterkt understreke viktigheten av at redaksjoner tenker igjennom hvordan den journalistiske integriteten ivaretas på alle plan. Selv om redaksjoner selv mener å ha god samvittighet i så måte, er det troverdigheten i forhold til publikum det står om.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at redaksjonen har vært igjennom en prosess der sportslederen har frasagt seg alle tillitsverv i fotballklubben Falk. Utvalget registrerer dessuten at klubbene Ørn og Falk ikke konkurrerer på fotballbanen, men befinner seg i hver sine divisjoner. Videre finner utvalget det riktig å legge til grunn at det for Gjengangerens lesere er vel kjent at sportslederen spiller på Falks A-lag, og at det altså er full åpenhet om forholdet. Sett på denne bakgrunn kan det etter utvalgets mening vanskelig sies at sportslederens dobbeltrolle er av en art som er uforenlig med presseetikkens krav om journalistisk uavhengighet.

Når det gjelder avisens reaksjon på den kritiske innsenderens synspunkter, kan utvalget forstå hennes og klagernes forbauselse over det massive motangrepet. På den annen side må det for et presseorgan være full anledning til å møte sine lesere i åpen debatt også om forhold som gjelder redaksjonens indre liv, så sant redaksjonen ikke gir seg selv det siste ordet. Utvalget tar ellers til etterretning at avisen på forbilledlig måte har beklaget en uheldig formulering i en petitartikkel.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Gjengangeren ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. august 2004
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller