Sport- & Spesialreiser AS v. adm. dir. Håkon Bjercke og styreformann Jon Erik Nygaard mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 074/00


SAMMENDRAG:
Dagens Næringsliv brakte i mars og april 2000 en serie reportasjer der selskapet Sport- & Spesialreiser AS sto sentralt.
Torsdag 23. mars hadde avisen som hovedoppslag på førstesiden: » Finanstopper på svartebørs «. I henvisningsteksten het det:
» Et reiseselskap eid av sponsorkongen Terje Bogen (det store bildet), NHO-president Leif Frode Onarheim og finanskjendisene Einar Chr. Nagell-Erichsen og Wilhelm Wilhelmsen har avtalt millionkjøp av svartebørsbilletter foran sommerens fotball-EM.
Selskapet, Sport- og Spesialreiser, er Fotballforbundets sponsor, samarbeidspartner og utvalgte eneleverandør av billetter til EM. I avtalen med Fotballforbundet forplikter reiseselskapet seg til å avstå fra svartebørshandel. »
Inne i avisen, under tittelen » Finanstopper i svartebørsnettet «, lød ingressen:
» Det kjendiseide reiseselskapet Sport- og Spesialreiser har inngått en hemmelig millionavtale om kjøp av svartebørsbilletter. Selskapet, som samarbeider med Fotballforbundet, planlegger å selge fotballbilletter til svimlende priser. »
Av artikkelen framgår det at Sport- og Spesialreiser har «gjort avtale om kjøp av 1200 billetter på annenhåndsmarkedet. Innkjøpsprisen er på 2100 kroner ? fem ganger pålydende pris». Selskapets adm. direktør, Håkon R. Bjercke, «nekter? først for at det eksisterer noen avtale». «Men når Dagens Næringsliv trekker frem den hemmelige avtalen, får pipen en annen lyd. Avtalen som er undertegnet i desember i fjor, viser at Sport- og Spesialreiser har forpliktet seg til å kjøpe nærmere 1200 billetter av det nederlandske reiseselskapet Road Air Travel. »
Siste halvdel av artikkelen framstår i hovedsak som et «revolverintervju» med direktør Bjercke. «Etter hvert har Bjercke full kjennskap til avtalen likevel. Han innrømmer at selskapet har handlet på annenhåndsmarkedet. Bjercke påstår videre at det siden Dagens Næringslivs avsløringer har pågått en intern diskusjon om hvorvidt Sport- og Spesialreiser burde ha en slik avtale, fordi Norges Fotballforbund i årevis har bannlyst og kjempet imot svartebørshandel.»
I en underartikkel, med tittelen » Sjokk og raseri i Fotballforbundet «, opplyses det at generalsekretær Kari Espelund «mener hun er ført bak lyset av Sport- og Spesialreiser».

Også påfølgende dag, fredag 24. mars , var saken førstesideoppslag i Dagens Næringsliv, denne gang med tittelen » Reiseselskap i juridisk hengemyr ? Svart billettsalg utløser søksmål «. I henvisningsteksten het det:
» Reiseselskapet Sport- og Spesialreiser, eid av profilerte finans- og næringslivsaktører, befinner seg i en juridisk hengemyr etter å ha kjøpt svartebørsbilletter til fotball-EM av nederlandske Cupido Tickets.
EM-arrangøren Euro 2000 beskriver Cupido Tickets som den største aktøren på det svarte billettmarkedet i Nederland og Belgia, og varsler søksmål mot Sport- og Spesialreiser hvis billettene videreselges.
Norges Fotballforbund vil nå gå til Økokrim med svartebørsomsetningen av fotballbilletter. »
Inne i avisen er direktør Bjercke igjen foreholdt avisens opplysninger, under tittelen » Vil selge billettene «. Bjercke «avviser blankt at avtalen med Norges Fotballforbund er brutt». Dessuten heter det:
» – DN har lurt meg til å bekrefte en avtale jeg ikke kjenner til. Jeg vil ikke snakke med avisen før jeg får se avtalen, tordnet Bjercke i Sport- og Spesialreisers kontorlandskap.
– Men har ikke du denne avtalen?
– Nei, sa Bjercke før han forsvant inn på sitt kontor .»

Lørdag 25. mars var saken fortsatt hovedoppslag på DNs førsteside, nå med tittelen » Terje Bogen beordrer opprydding i reiseselskap: Svarte billetter trekkes tilbake «. Denne gang het det i henvisningsteksten:
» Terje Bogen beordrer Sport- og Spesialreiser til å bryte millionkontrakten med nederlandske billetthaier og returnere svartebørsbillettene til fotball-EM. Reiseselskapet har solgt ugyldige billettpakker for 15 millioner kroner til norske fans. Nå må svartebørsbillettene erstattes med dyrekjøpte VIP-billetter. Bogen og de andre eierne av Sport- og Spesialreiser hevder de er ført bak lyset av selskapets ledelse. »
Inne i avisen opplyses det dessuten: «Dagens Næringsliv vet også at reiseselskapets direktør, Håkon R. Bjercke, har lagt en hemmelig opsjonsavtale på ytterligere 1460 billetter på bordet». Igjen er Bjercke kontaktet for kommentar, men han svarer: «- Jeg snakker ikke med pressen».

Mandag 27. mars lød DNs førstesideoppslag: » Svartebørssalget ødeleggende for Bogen ? Kundene skyr reisekonsernet «. Og henvisningsteksten:
» Sponsorkongen Terje Bogens reisekonsern er i ferd med å rakne. Storkundene DnB, Vital og Postbanken frykter at de har kjøpt svartebørsbilletter, og bryter trolig en millionkontrakt denne uken. Bruddet med fotball-Norge gir 55 millioner kroner i inntektstap og kan velte hele Sport- og Spesialreiser. »

Mandag 10. april brakte DN en kronikk med tittelen » Brukket fotballrygg «, og den ble introdusert slik:
» Når Norges Fotballforbund gifter seg med en aktør som dermed kan styre strømmen av billettkvotene akkurat som den vil, inviteres det vel egentlig til monopolkapitalisme, skriver Trond Elstad og Herman Berg . De arbeider til daglig som redaktører for henholdsvis fagbladet Ledelse og Teknikk, og Digi.no. »
I kronikken vises det konkret til Sport- og Spesialreiser, som forfatterne sier «er tatt med buksene nede ved å inngå avtale om å handle billetter i annenhåndsmarkedet, det vil si svartebørsmarkedet på godt norsk.»

Torsdag 13. april tok avisen opp saken igjen, men denne gang med en mindre henvisning på førstesiden. Under tittelen » Boikottes » het det:
» Fotball-Norge bryter all kontakt med sponsorkongen Terje Bogen (bildet) og hans Sponsor Service. Norges Fotballforbund er ekstra forbannet over at Bogens reiseselskap har bedt om 1200 lovlige billetter for å erstatte svartebørsbilletter. ? Alle relasjoner til Sponsor Service skal minimaliseres, sier generalsekretær i Fotballforbundet, Karen Espelund. »
Inne i avisen vises det til et brev direktør Bjercke i Sport- og Spesialreiser skal ha sendt de kunder som hadde kjøpt ugyldige billetter. «Der blir svartebørshandelen kraftig avdramatisert, og Dagens Næringsliv får skylden for avtalebruddet med Fotballforbundet. Bjercke påstår overfor sine kunder at selskapet ikke kunne vite at det handlet på svartebørs, til tross for at arrangøren av mesterskapet har gjort det klinkende klart at billetter ikke kan kjøpes over landegrensene.»
I artikkelen tar Fotballforbundets generalsekretær sterk avstand fra det omtalte brevet. Hun uttaler bl.a.: «- Brevet fra Bjercke inneholder mangler og faktiske feil. Bagatelliseringen til ledelsen er uhørt. De har ikke skjønt sakens alvor. Selskapet har brutt spillereglene på alle nivåer, og det stemmer ikke overens med hvordan de takler saken.»

Fredag 14. april fikk saken også en mindre førstesidehenvisning. Under tittelen » Lei triksing » het det:
» Tidligere kunder av Sport- og Spesialreiser er sjokkerte over avsløringene om svartebørsbillettene under fotball-VM i 1998 (bildet), og holder seg langt unna selskapet under fotball-EM til sommeren. Blant annet Byggmakker mener at det åpenbart fikk svartebørsbilletter av Sport- og Spesialreiser under fotball-VM. »
Inne i avisen er blant andre Sponsor Services styreformann og storaksjonær Thorbjørn Øybø intervjuet. Han «er ikke fornøyd med datterselskapet Sport- og Spesialreisers forsøk på å rydde opp etter billettsaken». «- Vi kan ikke leve med den omtale vi nå får. Det Dagens Næringsliv avdekket har ingen visst om, heller ikke Terje Bogen.»

Tirsdag 18. april var saken igjen å finne på DNs førsteside. Under tittelen » Frykter søksmål » lød henvisningsteksten:
» Norges Fotballforbund lar Sport- og Spesialreiser beholde kvoten på 2640 billetter til fotball-EM. Fotballforbundets advokat, Jan Erik Langangen, fryktet søksmål hvis billettene ble trukket tilbake. »
I innsideingressen het det dessuten:
» Frykten for et søksmål i 70-millionersklassen gjorde at Fotballforbundet har valgt å la Sport- og Spesialreiser beholde billettkvoten på 2640 billetter. Men alle andre avtaler med reisekonsernet brytes fra dags dato etter den hemmelige svartebørshandelen. »
Og i et senere avsnitt:
» Dokumentasjonen som Dagens Næringsliv har tilgang til, viser også at Konkurransetilsynet er ført bak lyset. I forbindelse med en klage, måtte selskapet (Sport- og Spesialreiser; sekr. anm.) redegjøre for all sin befatning med EM-billetter. Men ikke noe sted i redegjørelsen fra Sport- og Spesialreisers direktør Håkon R. Bjercke er det nevnt at reiseselskapet har kjøpt og solgt 1200 billetter fra annenhåndsmarkedet. Bjercke har avvist å snakke med Dagens Næringsliv. »

KLAGEN:
Klager er Sport- & Spesialreiser AS, ved adm. dir. Håkon R. Bjercke og styreformann Jon Erik Nygaard. Om klagen på Dagens Næringsliv heter det innledningsvis:
«Avisen har gjennom en serie reportasjer om vårt selskap og en samarbeidsavtale mellom Sport- og Spesialreiser og Norges Fotballforbund, beskyldt oss for kjøp og salg av svartebørsbilletter til Euro 2000. Vi mener Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk ved å gi offentligheten feilaktige opplysninger om vårt selskap og saken. Dernest har avisen nektet vårt selskap å komme til orde gjennom to refuserte leserinnlegg .» «Med andre ord opptrer DN som dommer og eier av sannheten og nekter å gi en beskyldt part anledning til å komme til orde.»
Kopier av de refuserte innleggene følger vedlagt, sammen med svarbrev fra redaksjonen. Første innlegg blir av klageren (Bjercke) betegnet som tilsvar til Elstads og Bergs kronikk 10. april. I sitt svarbrev skriver DN bl.a. at klageren foretar «en forvrengning av historien». » Alle disse motforestillingene gjør at vi ikke vil trykke ditt svarinnlegg i den form det nå foreligger .»
Klagerens andre innlegg til avisen førte til en lengre utveksling av e-mailer med redaksjonen, som fant innlegget «fullstendig uegnet som eventuell korreksjon av våre artikler. Det er en grøt av bekreftelser og avkreftelser på ting vi har skrevet og ting vi ikke har skrevet. Det vil fortone seg som fullstendig meningsløst for alle lesere med mulig unntak for ansatte i Fotballforbundet og Sport & Spesialreiser.»
Videre i klagen betegnes DNs reportasjer som «en ren kampanjejournalistikk mot Sport & Spesialreiser». » Avisen påstår å være i besittelse av en ? hemmelig avtale ? som avslører denne typen ?svartebørshandel?. Noen slik avtale finnes ikke. DN nekter å fremvise avtalen det refereres til? «.
Klageren forklarer her:
«DN har intervjuet administrerende direktør i S&S med henvisning til den ikke fremlagte avtalen mellom S&S og en samarbeidspartner i Nederland. S&S har hele tiden tatt utgangspunkt i en reell avtale mellom S&S og vår samarbeidspartner gjennom mange år, Road Air Travel. Avtalen med RAT har hele tiden hatt som forutsetning at S&S skulle få gyldige billetter sammen med hoteller og interntransport. Denne avtalen er fremlagt for NFF. DN har referert til en for S&S ukjent avtale i intervjuer med NFF. Dette har ført til en uholdbar situasjon for S&S fordi NFF på den måten tror at S&S ikke har fremlagt all tilgjengelig dokumentasjon. »
Og videre bl.a.:
«DN hevder å ha dokumentasjon på at S&S har kjøpt og solgt 1200 svartebørsbilletter til fotball-EM. Både NFF og S&S har bedt DN om dokumentasjon på denne særdeles grove påstanden. DN nekter å fremvise ?dokumentasjonen? under henvisning til kildevern . S&S mener dette er mildest talt oppsiktsvekkende.» Også avisens opplysning om en » hemmelig opsjonsavtale » om kjøp av » ytterligere 1460 billetter » tilbakevises.» «DN påstår at tildelingen av billetter til Euro 2000 kun var basert på ett punkt: Nemlig at S&S ikke skulle handle billetter på svartebørs . At det skulle være inngått en avtale med en slik ordlyd, faller på sin egen urimelighet. »
Også avisens «regnestykker» går klageren sterkt i rette med. «Hva S&S sitter tilbake med netto gjennom avtalen med NFF, når alle deler av avtalen er tatt med, er ikke i nærheten av .
de tall DN opererer med.» Klageren mener dessuten å påvise «lettsindig og unøyaktig» beskrivelse av avtaleoppsigelsene fra Fotballforbundets side, og synes ikke det er dekning for at » Fotball-Norge bryter all kontakt med S&S «.
For øvrig finner klageren det «oppsiktsvekkende at DN ved flere tilfeller mistenkeliggjør S&S forretningsdrift ved å henvise til at både arrangøren av Euro 2000 har varslet søksmål mot S&S og at NFF har anmeldt saken til Økokrim. (?) I og med at S&S ikke er kjent med noen av disse dramatiske påstandene fra de involverte partene – hvilket ville være høyst naturlig – gjør vi krav på DNs dokumentasjon av påstandenes beriktigelse. »
Til slutt sier klageren seg «villig til å stille opp i et intervju med Dagens Næringsliv så snart avisen fremlegger den ? hemmelige avtalen ? det refereres til. Sport & Spesialreiser har ingen ting å skjule med hensyn til avtalene mellom selskapet og Norges Fotballforbund. »

TILSVARSRUNDEN:
Dagens Næringsliv tilbakeviser at avisen skulle ha brakt uriktige opplysninger. «Det kan likevel være gode grunner til å slippe den omtalte part til gjennom et leserinnlegg. Grunnen til at vi denne saken ikke har gjort det er at begge de innlegg som er sendt DN fra S & S inneholder en rekke faktiske feil, og i tillegg påstander og kommentar rundt forhold DN ikke har berørt .»
Og avisen anfører her:
«I sine innlegg har Bjercke benektet deler av innholdet i samtalen som DN kan dokumentere. Innleggene strider ikke bare mot innholdet i Bjerckes svar, men også mot hva tapen dokumenterer at DN har sagt og spurt om. Bjercke skriver at han har sagt ? at hvis DN hadde en slik avtale måtte den vel finnes ?, men tapen viser at dette har Bjercke aldri sagt til DN. Bjercke skriver at han ringte tilbake og hevdet at avtalen vi nettopp hadde snakket om ikke eksisterte og at DN da kalte ham en løgner. Tapen viser tvertimot at Bjercke ringte DN opp igjen og bekreftet avtalen nok en gang – ikke avkreftet den. Altså stikk motsatt.»
Avisen skriver videre om bakgrunnen for reportasjene:
«DN ringer Håkon R . Bjercke og spør gjentatte ganger om konsernet har andre avtaler om kjøp av billetter enn gjennom Fotballforbundet. Dette benekter Bjercke blankt. Men etter flere spørsmål husker han en avtale likevel. Han husker såvidt at avtalen gjelder billetter/rom og hvem den er gjort med. Han benekter imidlertid at han kjenner detaljene i avtalen. Senere i samtalen endrer han seg igjen, og sier at han de siste ukene har vurdert å kansellere denne avtalen – fordi han har funnet ut at den kan være ?uheldig?. Denne samtalen har DN på tape .»
Og dessuten:
«Terje Bogen og Håkon Bjercke har muntlig fortalt DN at selskapet har kjøpt 1200 pakker med rom/billetter for tilsammen 7,5 millioner på annenhåndsmarkedet. Disse er solgt/vurdert solgt på det norske markedet for 15 millioner kroner, til tross for at de er ubrukelige for norske fans. Denne samtalen har DN på tape .»
Dagens Næringsliv fastholder at «Sport og Spesialreiser har fysisk lagt frem en opsjonsavtale om kjøp av 1460 billetter i Forbundets kontorer. Dette har DN fire kilder på . Sport & Spesialreiser har både skriftlig og muntlig flere ganger forsikret overfor Fotballforbundet at selskapet ikke har tilgang på billetter på annenhåndsmarkedet. Nettopp dette var bakgrunnen for avtalebruddet mellom NFF og S & S. »
Når det gjelder klagerens påstand om «mistenkeliggjøring» fra DNs side, heter det i avisens tilsvar:
«Bjercke etterlyser dokumentasjon. Direkte sitater fra EM-arrangøren er dokumentasjon for at arrangøren vurderer søksmål mot Sport- & Spesialreiser dersom de velger å selge ugyldige billetter kjøpt på svartebørs. Det samme gjelder NFF som varslet anmeldelse av forholdene omkring svartebørshandel. I en redegjørelse om sitt billettsalg til Konkurransetilsynet har ikke S & S nevnt avtalen med Road Air Travel. Derfor: Ført bak lyset .»
Dagens Næringsliv anfører at de økonomiske konsekvensene for klageren er beregnet ut fra «regnskapene til Fotballforbundet, uttalelser fra de største kundene til Sport & Spesialreiser og avtaler med ulike nivå i forbundet. Videre vil S&S tape fremtidige avtaler med NFF og avtaler om kjøp og salg av EM og VM-billetter.»
Avisen tilbakeviser for øvrig at klageren ikke skulle ha fått mulighet til å komme til orde, uavhengig av de refuserte innleggene. «Det ble hele tiden gjort klart at DNs journalister til enhver tid var beredt til å snakke med representanter fra S&S. DN gjorde også utallige forsøk på å oppnå en slik kontakt. »
Og avisen tilføyer her:
«Alle gangene har DN fått samme svar: ? Jeg snakker ikke med pressen ?. Dette bekrefter han (Bjercke; sekr. anm.) også selv i sin PFU-klage: ? Sport & Spesialreiser er villig til å stille opp i et intervju med Dagens Næringsliv så snart avisen fremlegger den ??hemmelige avtalen?? det refereres til .? DN kan selvfølgelig ikke legge frem upublisert materiale, uansett om både NFF og Sport- & Spesialreiser krever dette, og uansett hvor oppsiktsvekkende Bjercke finner dette. »

Klageren tilbakeviser at de refuserte innleggene skulle inneholde faktiske feil. «Etter vår mening påberoper DN på denne måten seg retten til å eie sannheten, og driver etter vår mening en form for forhåndssensur av våre meninger.» Videre hevder klageren at han og selskapet ikke er blitt kontakten av avisen siden 23. mars. Derimot skal klageren selv «ved en rekke anledninger» ha kontaktet avisen, uten at han ble ringt tilbake. «Fra journalister i andre medier fikk jeg en rekke henvendelser. Det faller derfor på sin egen urimelighet at jeg ikke ville snakke med pressen . »
Når det gjelder den omtalte «hemmelige avtalen», mistenker klageren DNs journalister for «å drive med oppspinn om eksistensen av en slik avtale». «Journalisten påsto å ha avtalen foran seg, og siden jeg visste at vår organisasjon hadde hatt samtaler om avtaler med andre enn NFF og Euro 2000, lot jeg meg overbevise om at journalisten var i besittelse av en for meg ukjent avtale.»
Klageren anfører at han etter samtalen med journalisten innkalte sine medarbeidere, men «ingen kunne bekrefte å ha underskrevet en slik avtale». «Like etter møtet med de ansatte ringer jeg tilbake til journalisten og meddeler ham at det ikke finnes en slik avtale undertegnet av oss som han refererer til, men henviser til avtalen med Road Air Travel. Journalisten kaller meg da en løgner. Siden DN hevder å ha hele samtalen på tape, synes jeg det er riktig at denne tapen fremlegges for PFU. »
Dessuten skriver klageren:
«Etter samtaler med NFF valgte vi å legge frem alle dokumenter vi hadde i våre arkiver omkring den aktuelle saken – også avtaler som vi ikke hadde inngått. Blant disse dokumentene var det et utkast til avtale om 1460 billetter. Avtaleutkastet vi ga til NFF utløste nye skriverier i DN. DN omtalte utkastet som om det var inngått enda en reell avtale – hvilket det ikke var. »
Klageren påpeker at heller ikke Fotballforbundet er blitt forevist den «hemmelige» avtalen DN refererer til. Han (Bjercke) finner det irrelevant når avisen tidligere har vist til en høysterettsdom om kildevern. » Det har jo ingen ting med kildevern å gjøre å vise oss en avtale vi etter DNs påstander sto ansvarlig for. (?) En slik dokumentasjon kan lett la seg gjøre uten å avsløre hvem som er kilden til utleveringen av det angivelige dokumentet.»
For øvrig tilbakeviser klageren at det skulle foreligge noen avtale med NFF som fastslår at Sport- og Spesialreiser ikke skulle kunne kjøpe billetter av andre. «Vi vil gjerne vite hvilket skriftlig (og muntlig materiale DN måtte sitte på der vi forsikrer overfor NFF at S&S ikke har tilgang til billetter i annenhåndsmarkedet. Dette er ikke minst viktig siden DN hevder at det er dette materialet som er grunnlaget for avtalebruddet mellom NFF og S&S.»

Dagens Næringsliv opplyser at avisen ikke vil komme til å offentliggjøre den omtalte «hemmelige avtalen». I tillegg fastholder DN sin begrunnelse for ikke å ta inn klagerens innlegg, selv om avisen forstår at klageren «naturlig nok» er opptatt av tilsvarsretten. » Dagens Næringsliv har ikke sensurert meninger, men bedt Bjercke korrigere dokumenterbare usannheter . (?) Dagens Næringsliv er meget nøye med tilsvarsretten. Det er derfor Bjercke har fått så mange tilbud om å komme til orde.»
Videre anføres det at «når DN bruker ordet ?hemmelig? om avtalen, viser avisen til at Bjercke, som selv har signert den, ikke ?kjente? til den til tross for gjentatte spørsmål. Heller ikke forbundet kjente til avtalen. (?) Moralen og etikken i avtalen som han selv signerte må Bjercke svare for overfor sine aksjonærer.»
DN mener for øvrig at klageren i sitt tilsvar til PFU «innrømmer» at det ble «lagt på bordet en opsjonsavtale om ytterligere kjøp av billetter.»

Klageren har – etter avsluttet tilsvarsrunde – kommet med ytterligere kommentarer. Han noterer seg at avisen «fortsatt ikke sier seg villig til å fremvise den omstridte avtalen?».

Dagens Næringsliv har senere oversendt PFU utskrift av den andre telefonsamtalen en av avisens journalister hadde med klageren (Bjercke). I sitt følgebrev påpeker journalisten:
«Utskriften viser at Bjercke, i strid med hva han hevder selv, ikke nekter for at det finnes en avtale om kjøp av billetter. (?) Utskriften viser også at Dagens Næringsliv og Bjercke er enig om at Sport- og Spesialreiser har gjort bare én avtale om kjøp av det avisen kaller svartebørsbilletter, og at det er den samme avtalen det er snakk om.»

Klageren har kommet med ytterligere et tillegg, der han uttrykker skepsis til tape-utskriften som avisen har sendt PFU. «Undertegnede er sikker på at journalisten kalte meg en løgner i begynnelsen av samtalen. På meg virker det også som om begynnelsen av samtalen er borte.»

Dagens Næringsliv har ikke hatt ytterligere kommentarer, men har oversendt PFU tapen med den andre og omstridte telefonsamtalen med klageren.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en serie reportasjer i Dagens Næringsliv, der avisen tok for seg selskapet Sport- og Spesialreiser AS? angivelige svartebørskjøp av billetter til EM i fotball sommeren 2000. Selskapet påklager at avisen har viderebrakt usanne beskyldninger, og dernest har nektet å ta inn to tilsvar. Klageren tilbakeviser at det skulle foreligge en «hemmelig» avtale om billettkjøp i utlandet, slik avisen hevder, men som den nekter å dokumentere. Selskapet anfører at avisens påstander har skapt en uholdbar situasjon i forhold til Norges Fotballforbund.
Dagens Næringsliv fastholder at det forelå en avtale om kjøp av EM-billetter på svartebørs-markedet, og viser til telefonopptak der klageren tidligere har medgitt dette. Refusjonen av klagerens tilsvar blir av avisen begrunnet med at innleggene inneholdt en rekke faktiske feil som forvrengte historien. Avisen påpeker at den til gjengjeld har kontaktet selskapet en rekke ganger for kommentar, men at klageren ikke har ønsket å uttale seg. Når avisen ikke vil legge fram den omstridte avtalen, er det av hensyn til kildevernet og vernet om upublisert materiale.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagens Næringsliv var i sin fulle rett til å sette søkelys på klagerens virksomhet, og måten selskapet kunne skaffe seg EM-billetter på utenom avtalen med Fotballforbundet.
Utvalget konstaterer at påstand står mot påstand når det gjelder eksistensen av den omtalte «hemmelige» billettavtalen. Tidligere har utvalget understreket at det ved bruk av anonyme kilder påhviler redaksjonene et ekstra ansvar for å forvisse seg om at den ikke publiserer uriktige eller misvisende opplysninger. Benyttes anonyme kilder, må framsatte påstander sannsynliggjøres eller dokumenteres på annen måte.
Selv om avisen her, med grunnlag i kildevernet, ikke åpent har dokumentert den omtalte avtalen, anser utvalget at dens eksistens likevel er sannsynliggjort. Utvalget kan for øvrig ikke se at det fra klagerens side er påvist vesentlige faktiske feil i reportasjene, ut over at han tilbakeviser påstanden om en «hemmelig» avtale.
Når det gjelder avisens refusjon av klagerens tilsvar, vil utvalget generelt vise til at redaksjoner bør utvise stor takhøyde når det gjelder den angrepne parts ønske om å komme til orde med egen versjon av en sak. I det påklagede tilfellet legger utvalget imidlertid til grunn at klageren flere ganger ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse av enkeltreportasjer i avisens serie av oppslag.

Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 24. august 2000
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth