Hallstein Velsvik mot Nytt i Uka

PFU-sak 072/10


SAMMENDRAG:

Nytt i Uka hadde onsdag 7. april 2010 en bokomtale over to sider med tittelen «Dei som drog mot sør». Boka som ble omtalt var «Norsk utvandring til Sør-Afrika», utgitt på Spor forlag i Ulsteinvik. I omtalen roses forfatteren, men forlaget får betydelig kritikk. Artikkelen er signert «Reidar Skarbø».

KLAGEN:

Klageren oppgir ikke sin bakgrunn for å klage, og må betraktes som en vanlig leser. Han viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, om å unngå dobbelroller.

«Nytt i Uka er også forlegger av lokalhistorisk litteratur gjennom Nytt i Uka Forlag. Utgiver av Nytt i Uka og Nytt i Uka Forlag er firmaet Media Vest AS. I Nytt i Uka 07.04.10 gir redaksjonell medarbeider Reidar Skarbø en mindre fordelaktig anmeldelse av en lokalhistorisk bok, utgitt på et konkurrerende forlag, Spor Forlag. Kritikken retter seg spesielt mot det konkurrerende forlaget. (…) Reidar Skarbø er både redaksjonell medarbeider i Nytt i Uka og hovedaksjonær i Media Vest AS, utgiver av Nytt i Uka og Nytt i Uka Forlag. Det er ihht. off. regnskapsinformasjon tatt ut betydelige summer i utbytte fra firmaet Media Vest AS i årene 2006-2009. Disse økonomiske bindingene skaper en tydelig interessekonflikt i forhold til Skarbøs redaksjonelle oppgaver som anmelder av lokalhistorisk litteratur, og setter Skarbø i en dobbeltrolle som helt klart svekker hans troverdighet. Disse forhold er ikke nevnt i artikkelen.»

TILSVARSRUNDEN:

Nytt i Uka avviser klagen. Det anføres i avisens tilsvar at Nytt i Uka Forslag ikke er konkurrent til utgiveren av den omtalte boka. Videre at forlagsvirksomheten i Nytt i Uka er «av beskjeden art, og utgjør bare et par prosent av selskapets omsetning. Vi kan forsikre klageren så vel som PFU om at eventuelle fete utbytter ikke skriver seg fra forlagsvirksomheten». Det understrekes at man ikke har utgitt bøker med tilknytning til søre Sunnmøre, distriktet der Spor forlag holder til. Avisen viser til at bokomtaler er en viktig del av kulturstoffet i avisen og at Skarbø, som tidligere var redaktør i avisen, skriver mange av disse.

Tilsvaret avsluttes slik:

«Det er vel kjent i vårt nedslagsfelt gjennom tjue år at a) Nytt i Uka også gir ut bøker, og at b) Nytt i Ukas bokanmeldelser er forfattet av (tidligere) redaktør i samme, Reidar Skarbø. Skulle vi hver eneste gang henge på et avsnitt om at «Kjære leser, vi gjør oppmerksom på at Reidar Skarbø er ansatt i og medeier av Nytt i Uka, som også driver konkurrerende forlagsvirksomhet, og dermed kan ha vikarierende motiver for det han skriver», ja da ville vi sannsynligvis, og muligens med atskillig større grunn, bli klaget inn til Pressens faglige utvalg for ukledelig og utilbørlig tekstreklame.»

Partene har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen knytter seg til en bokomtale i avisen Nytt i Uka. Klageren mener avisen burde ha opplyst at bokanmelderen hadde en dobbeltrolle fordi han også er medeier i selskapet som eier Nytt i Uka Forlag. Dette forlaget driver, ifølge klageren, konkurrerende virksomhet til forlaget som har utgitt den omtalte boken. Nytt i Uka skulle derfor ha en fordel av at bokomtalen var negativ.

Nytt i Uka avviser at deres forlag driver konkurrerende virksomhet, og anfører at det ikke finnes noen økonomisk begrunnelse for klagerens påstand. Avisen finner det også uaktuelt å opplyse om den påståtte dobbeltrollen.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke viktigheten av å gi opplysning om bindinger som kan ha påvirket redaksjonelt innhold. Dette er tydeliggjort i Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, der det heter: «Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.»

I det foreliggende tilfellet var det etter utvalgets mening ikke presseetisk påkrevet at slik informasjon ble gitt. Nytt i Uka har, slik utvalget ser det, godtgjort at verken redaksjonen eller journalisten var i en situasjon som beskrevet i plakatens punkt 2.3.

Nytt i Uka har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 27. mai 2010

Odd Isungset,
Kirsti Nielsen, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Camilla Serck-Hanssen