Beate Holm og Vibeke Utne mot Båtsfjord Radio

PFU-sak 072/00


SAMMENDRAG:
Båtsfjord Radio (BåRa) hadde 3. april 2000 et nyhetsinnslag som ble innledet på følgende måte av programlederen:
» Lørdag ble en gjest skallet ned på hotellet på toalettet av en ansatt som jobber ved Båtsfjord Hotel. Vedkommende var på hotellet mens han hadde fri fra jobben. Men han er altså ansatt ved Båtsfjord Hotel, og hotellsjef May-Britt Kjeldsen ser svært alvorlig på denne opptreden fra en av hennes ansatte. Hun sier til Båtsfjord Radio at det er deres policy at de som jobber på hotellet skal oppføre seg bedre enn de som er gjester der. »
Programlederen opplyser videre at «May-Britt Kjeldsen er selv bortreist for tiden, men når hun kommer tilbake, så sier hun at det blir et personalmøte der hun akter å ta dette kraftig opp med vedkommende. Overfor Båtsfjord Radio vil hun ikke ut med hva hun vil gjøre i denne saken, da det er en personalsak. Ansatte som ikke retter seg etter ledelsens ordre om å skjerpe oppførselen, kan bli oppsagt dersom ting gjentar seg, sier hun til Båtsfjord Radio.»
Deretter følger intervju med en ung kvinne, som introduseres slik av programlederen:
» Vedkommende som ble skallet ned er en spedbygd ungjente som var ute og hygget seg, da hun ble antastet på toalettet. Mannen som sto for nedskallingen hadde tidligere kranglet med sin samboer. »
Den unge kvinnen – som senere navngis – forteller at gjerningsmannen ringte henne søndag morgen for å be om unnskyldning. Men hun synes ikke det finnes unnskyldninger «for noe slikt», og mener vedkommenede burde bli «straffet med fengsel». Kvinnen er også misfornøyd med hotelledelsens «skuffende» holdninger.

Lengre ute i sendingen kom Båtsfjord Radio med et utvidet intervju den unge kvinnen, etter programlederens nye introduksjon:
» Ja, det var en stygg episode på hotellet nå lørdag. En som er ansatt der gikk løs på en liten spedbygd jente som var ute og hygget seg. Som vi sa innledningsvis, så var ikke personen bak ugjerningen på jobb. Han var på hotellet i fritiden sin. Vi fikk opplyst fra politiet i dag at saken er anmeldt og at den vil bli etterforsket. Vedkommende som ble skallet ned, Lene Olsen, ønsker selv å fortelle hva som skjedde på hotellet sist lørdag. Hun er også svært rystet over måten hotellets ledelse så langt har behandlet denne saken. Hun forteller selv hva som var foranledningen til nedskallingen på toalettet. »
Kvinnen forteller detaljert om hendelsesforløpet forut for skallingen, om hvordan gjerningsmannen hadde kranglet med andre og om hvordan han fulgte etter henne inn på dametoalettet. Det framgår at kvinnen måtte sy fire sting over nesen og ble «blå på begge øynene». Ifølge kvinnen var politiet «veldig sjokkert over dette og skal gjøre det de kan for å ordne opp i saken». Det framgår også at kvinnen kjente gjerningsmannen fra før av. «- Vi har ikke hatt noen uoverensstemmelse i forkant av det hele. Vi har bestandig vært gode venner.»
I en avsluttende «oppsummering» sier programlederen blant annet, under henvisning til samtale med hotellsjefen:
» Et annet alternativ er at vedkommende ikke får drikke på hotellet på fritiden sin, sa hun. Det blir altså en personalsak ut av dette og det her skal hun ta opp med de ansatte. I tillegg så er altså båtsfjordingen politianmeldt for denne oppførselen. Vedkommende som ble angrepet, Lene Olsen, er en spedbygd jente på 47 kg, som hun selv uttrykte det. Da blir det ganske overlegent når en mann i den alderen og størrelsen og som i tillegg trener på helsestudio her i Båtsfjord går til angrep på en person på en slik måte. »

KLAGEN:
Klagerne er tillitsvalgte ved Båtsfjord Hotel og kolleger av den omtalte gjerningsmannen, som har gitt sitt samtykke til klagebehandling. Klagerne skriver:
«Reporter og daglig leder av Båra radio, Raymond, har etter vår mening brutt mange lover når han i sin nyhetssending gikk ut med opplysninger knyttet til bråk som var på Quality hotell i Båtsfjord lørdag 1.4.-00». Klagerne bekrefter at deres kollega skallet den unge kvinnen. «Etterpå dro hun til Raymond Hildonen i Båra Radio. Dette ble da en stor sak i hans nyhetssending mandag 3.4-00. I sendingen ble det fortalt løgner om det som hadde skjedd på lørdag, opplysningene han hadde var jo kun fra en part .»
Klagerne påpeker at deres kollega ikke hadde fått forklare seg til noen, og mener at » det betyr jo det samme som at hvem som helst kan jo finne på en historie å gå i en radio å få oppmerksomhet. » Her viser klagerne til at Båtsfjord Radio ga en «nøyaktig forklaring» angående kollegaens «utseende, hans jobb, hvor han trener». «Vi synes i alle fall at Raymond Hildonen har gått alt for langt, dette skjer gang på gang, men ingenting skjer. Har han uendelig pressefrihet?»

TILSVARSRUNDEN:
Båtsfjord Radio , ved ansvarlig redaktør Raymond Hildonen, oversendte opptak av den aktuelle sendingen og vedla samtidig reportasje i avisen Finnmarken om hotell-hendelsen.
I BåRas tilsvar heter det: «Det er etter vårt syn i et lokalsamfunn med innbyggere på 2500 mennesker en umulig oppgave å ta opp en aktuell hendelse av en slik art som om ikke noen av våre lyttere skulle vite hvem som blir omtalt. Flere kilder ble sjekket før vi gikk på lufta med saken . Deriblant Hotellsjefen og hennes mann som jobber som vaktmester.» I tillegg viser redaktøren til opplysninger fra eieren av det helsestudio gjerningsmannen benyttet. Redaktøren kan for øvrig ikke se at innslaget kom med en «nøyaktig beskrivelse» av gjerningsmannens utseende.
Båtsfjord Radio opplyser videre at den unge kvinnen » ble informert før vi startet intervjuet om at vi ikke kunne ha for mange detaljer rundt denne voldspersonen da vi ikke ønsket å gjøre en evt. identifisering lettere for våre lyttere . Vedkommende? har fått flere advarsler fra Hotell ledelsen på sin oppførsel. Det er nemlig ikke første gang han går løs på gjester og ansatte ved hotellet. At hotellet vil være bekjent med slik arbeidskraft er for oss en gåte.» For øvrig ber redaktøren klagerne dokumentere hvilke løgner som framkom i det påklagede innslaget.
Videre heter det i tilsvaret:
«Båtsfjord Radio er en lokal nyhetsformidler, det vil si at vi tar opp alle sider ved vårt lille lokalsamfunn. At enkelte syns det er ekkelt å høre på radio hva de har gjort i fylla er ikke vårt problem. Det kunne de ha tenkt på før de flippa ut. »
Redaktøren reagerer på at klagerne «er så freidig at dem klager Båra inn for PFU fordi de tror det er akseptert at en voksen mann skaller ned ei forsvarsløs jente som attpåtil sitter på toalettet, og tror at det ikke blir lagt merke til, vitner jo bare om hvor uvitende disse to menneskene kan bli.»
Klagerne mener ikke at Båtsfjord Radio «skal bort fra eteren – vi ser absolutt behovet for den – men ikke med en ?revolverjournalist? som den bærer preg av i dag». » I et lite samfunn som vårt vil det alltid være å balansere på en ?knivegg? når det gjelder hva som betegner god journalistikk og ikke minst det å kunne skille ?klinten fra hveten?. Når man sjekker sine kilder – som vi igjen har motsjekket – får vi ikke de samme opplysninger som Hildonen har fått, noe vi stiller oss undrende til.»
» Vi kan ikke se behovet for en ?moralist? i Båtsfjord Radio som i sin sending etter hver helg skal rapportere om hvem som etter hans syn har gjort rett eller galt! »

Båtsfjord Radio har i sitt siste tilsvar til PFU ingen momenter som relaterer seg til selve klagegrunnlaget.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et nyhetsinnslag i Båtsfjord Radio, der det ble rapportert om en voldsepisode på det lokale hotellet. Ifølge innslaget skulle en mannlig ansatt ha skallet til en ung kvinne. To av de ansattes tillitsvalgte påklager nyhetsinnslagets identifiserende opplysninger, selv om gjerningsmannen ikke ble navngitt. Klagerne mener også at innslaget ga en ensidig og feilaktig framstilling av saken.
Båtsfjord Radio påpeker at det i et lite lokalsamfunn nærmest er umulig å omtale en hendelse uten at lyttere vil gjenkjenne de berørte personene. Når det gjelder opplysningene om hva som skjedde på hotellet, viser redaksjonen til flere kilder, blant dem politiet.

Pressens Faglige Utvalg mener Båtsfjord Radio var i sin fulle rett til å omtale voldsepisoden der en hotellansatt var innblandet.
Generelt vil utvalget vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, som blant annet advarer mot bruk av klare identifikasjonstegn i kriminalsaker som er under etterforskning. Utvalget viser generelt også til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om å utvise kildekritikk.
I det påklagede tilfellet finner utvalget imidlertid at opplysningene som framkom, må betraktes som relevante, for å illustrere styrkeforholdet mellom gjerningsmann og offer. Utvalget kan ikke se at redaksjonen har gjort gjerningsmannen gjenkjennelig ut over den krets som med stor sannsynlighet ville være kjent med episoden på annen måte. Dessuten legger utvalget til grunn at den hotellansatte hadde erkjent forholdet gjennom å be offeret om unnskyldning.

Båtsfjord Radio har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 24. august 2000
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth