Dyrebeskyttelsen Norge v. Anton Krag mot Natt&Dag

PFU-sak 070/98


SAMMENDRAG:

Månedsavisen Natt & Dag hadde i sitt aprilnummer 1998 en omfattende artikkel med tittelen » Den lille krigen » Artikkelen har som tema det biologiske, og delvis skjulte, dyrelivet i Oslo.
En underartikkel har tittelen » Ta byen tilbake «. Ingressen lyder:
«Det er mye du kan gjøre for å være med på å jage skadedyrene ut av byen. Myndighetene gjøre en utmerket jobb, men trenger hjelp mot en motstander som er tallmessig overlegen.».
En del av underartikkelen er et intervju med en person som forteller om hvordan han «bekjemper» duer. Denne delen av underartikkelen gjengis her i sin helhet:
«DIREKTE AKSJON NN (32) går foran som et lysende eksempel på hvordan alle kan gjøre sitt. NN er en pasjonert duedreper som har satt sin ære i å utvikle infame måter å kverke duer på. Det hele startet da han fra sin leilighet så hvordan duene invaderte hans nærområde og la igjen bløte visittkort på rutene og fjær med bakterier fløy gjennom vinduene straks et vindu var åpent. Hans beste råd er enkelt:

– Skyt dem med luftpistol. Flere sier du må treffe dem i øyet eller i endetarmen, men det er ikke tilfelle. Treffer du dem i brystet på nært hold dør de av sjokk.
NN har eksperimentert mye før han fant fram til den endelige metoden.
– I begynnelsen la jeg ut rottegift og så fornøyd på hvordan duene forsynte seg av giften. Men etterhvert begynte jeg å kjenne igjen duene og ingen av dem ble borte. Dermed ringte jeg en ekspert på skadedyrbekjempelse som sa at duene tålte opptil fire kg rottegift. Da gikk jeg over til kaustisk soda som jeg spruta etter duene med klystersprøyter. Men dette var imidlertid ikke effektivt.
NN er riktignok ikke spesielt skvetten i matveien, men er han ikke redd for at duene ikke skal bli spiselige?
– Jeg spiser ikke duer, bare utrydder dem. Jeg var en gang sammen med en kamerat som spydde på Østbanen. Duene kom flyvende og slåss om å få spise oppkastet. Da han spydde mer oppå duene hoppet de opp på ryggen til hverandre og begynte å spise hverandre. Da mistet jeg lysten på å spise duer.
NN har også prøvd å få tak i etsende syre av den typen myndighetene brukte til skadedyrbekjempelse før duene grep inn. Da sprøytet man syre på steder der duene vanka slik at bena etset opp. Denne type syre er vanskelig å få tak i.
– Jeg har også brukt sprettert med ordentlige jernkramper, men dette krever stor grad av presisjon. En gang sneiet jeg pappen til en due så den svirra rundt i en uke etterpå. Jeg traff tydeligvis en balansenerve.
For en som mangler penger eller oppfinnsomhet anbefaler NN rett og slett å sparke ihjel duene.
– Duene har justerbare vinger slik at de kan fly gjennom kratt i skogen. De er derfor veldig raske til å skifte retning. Nøkkelen ligger i å finte et spark før man overraskende sparker en gang til. Da er det viktig å sparke hardt. Duene er robuste.

Men NNs yndlingsvåpen er fremdeles på tegnebordstadiet:
– Jeg ble inspirert av en jente jeg gikk sammen med på Akademiet som hadde en idé til et våpen som så ut som en spaserstokk. Øverst var det en knapp som via en fjærordning gikk til en saks nederst på stokken. Slik er det mulig å spasere i dueflokker og kappe bena deres uten at verken duene eller de som mater dem skjønner noe.»

KLAGEN :
Klager er organisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge. I klagen pekes det på at det spesielt er intervjuet som er gjengitt over, som vekker avsky. Klager mener det må være galt av en avis å presentere brudd på Dyrevernloven uten at det kommer tydelig fram at avlivningsmetodene som blir beskrevet, er ulovlige. Til slutt i klagen heter det:

«Dyrebeskyttelsen Norge mener at denne artikkelen oppmuntrer til lovbrudd, noe som må kunne sies å være dårlig presseetikk.»

TILSVARSRUNDEN:
Natt & Dag har i et kort tilsvar opplyst at de ikke har kommentarer til klagen.

Klageren gjentar i en sluttkommentar spørsmålet om det er i tråd med god presseetikk å gi «oppskriften» til kriminelle handlinger eller å glorifisere/bagatellisere grove lovbrudd – uansett om det dreier seg om mennesker, dyr eller døde gjenstander.

Natt & Dag har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Dyrebeskyttelsen Norge mener Natt & Dag har brutt reglene for god presseskikk ved at avisen i april 1998, som del av en større reportasje, brakte et intervju med en person som fortalte hvordan han på en rekke måter bekjemper duer i Oslo. Klagerne mener intervju-artikkelen oppmuntrer til lovbrudd.
Natt & Dag har ikke hatt kommentarer til klagen.

Pressens Faglige Utvalg vil generelt påpeke at det også i presseetisk sammenheng må gå en grense for i hvilken grad et medium kan medvirke til å oppfordre publikum til lovstridige handlinger. På den annen side må enhver ytring veies opp mot retten til også å publisere beskrivelser av handlinger som man ut fra en alminnelig rettsoppfatning ikke kan akseptere.
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Natt & Dag har beveget seg langt ut i et slikt grenseland. Utvalget vil imidlertid legge vekt på at den innklagede del av reportasjen framstår i en større sammenheng, og som en ytterlighet innenfor et sammensatt tema. Dessuten vil utvalget anta at de holdninger intervjuobjektet gir uttrykk for, vil vekke mange leseres avsky, snarere enn å framstå som oppfordring til ulovlige handlinger.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Natt & Dag ikke har brutt god presseskikk.

Oslo , 25. august 1998

Sven Egil Omdal,
Ingrid Andersgaard, Astrid Kolbjørnsen, Kari Saastad,
Brit Fougner, Thomas Hylland Eriksen