Cathrine Risum mot NRK

PFU-sak 061/99


SAMMENDRAG:
NRK4 (TV) brakte 1. mars 1999 en nyhetsreportasje om barnevernets behandling av en 15 år gammel klient. Innslaget hadde følgende intro fra programleder: «Ei 15 år gammel jente med rusproblemer har siden før jul bodd alene på hotell fordi barnevernet i Larvik ikke har funnet noe egnet sted å plassere jenta. For to uker siden tok fylkesbarnevernet over ansvaret for 15-åringen, og jobber nå for å finne plass til jenta på institusjon». Innslaget handler om barnevernets plassering av jenta, og det vises til at hun har bodd på to ulike hotell siden jul. I reportasjen vises bilder av de to aktuelle hotellene, ett i Larvik og ett i Sandefjord, men uten at det tydelig fokuseres på navnene. Reporteren nevner heller ikke hotellene ved navn, men sier følgende: «Et hotell med alle rettigheter er ikke det folk flest anser som et velegnet midlertidig hjem for en femtenåring med rusproblemer. Men denne løsningen valgte barnevernet i Larvik etter å ha forsøkt andre løsninger. Her ved dette hotellet i Sandefjord har femtenåringen bodd alene i perioder siden like før jul. Hun har også bodd på dette hotellet i sentrum av Larvik. Andre løsninger som f.eks. familien har også vært prøvet, men har ikke fungert.» I tillegg til barnevernet i Larvik kommune, blir barnevernsjefen i Vestfold intervjuet, og reporteren stiller følgende spørsmål til sistnevnte: «Jenta skal også ved flere anledninger ha blitt sett i baren i et av disse hotellene. Det viser vel hvor mislykket det er å ha en så ung klient på hotell»? Barnevernsjefen uttaler at barn i barnevernet går fritt omkring. Avslutningsvis forteller reporter at Vestfold fylkeskommune overtok ansvaret for 15 åringen for to uker siden, og at fylkeskommunen har fire uker på å skaffe en institusjon til jenta.

KLAGEN:
KLAGEN: Klageren er ansatt ved Gyldenløve Hotell i Larvik og har hotelledelsens samtykke til klagebehandling. Klageren mener Gyldenløve er «urettferdig hengt ut» som hotellet som skjenket den 15 år gamle jenta «med rusproblemer». Ifølge klageren er hotellet filmet «med fullt navn», og hun anser også at Gyldenløve er identifisert som hotellet som skjenket jenta, «i og med at det andre hotellet ikke har bar eller bistro». Klageren har ikke fått noen kopi av sendingen, men viser til hva som er blitt fortalt fra andre. Hun mener NRK4 burde ha sjekket med hotellet om slike påstander var korrekte, og presiserer at hotellet ikke har servert jenta alkohol. Det tilføyes at «selv barnevernet nekter for at jenta har blitt servert i vår bar».

TILSVARSRUNDEN:
NRK4 presiserer i sitt tilsvar at det journalistiske fokus i saken var «barnevernets oppsiktsvekkende løsning, nemlig å plassere en mindreårig klient på hotell i mangel av andre alternativer» . Videre anfører redaksjonen at det aldri i reportasjen ble nevnt at «..hun har blitt servert alkoholholdige drikker i baren» . Det ble derimot sagt at «..jenta var observert i baren (på) ett av disse hotellene» . NRK4 mener det er barnevernet «og ikke hotellet som bør føle seg ubekvemme etter denne situasjonen» . Redaksjonen beklager det dersom ledelsen ved Gyldenløve Hotell føler seg uthengt etter innslaget, og understreker at dette ikke var hensikten. Klageren viser i sitt tilsvar til en omtale i Østlands-Posten, der det skal ha stått at «..det ville overraske meg enormt hvis jenta er sett drikkende alkohol i baren slik det påstås» . (Det framgår ikke av avisartikkelen hvem skal ha kommet med påstanden; sekr. anm.). Klageren etterlyser hvor denne påstanden kommer fra, og mener NRK4 ikke påtar seg ansvaret for det de har gjort. Klageren hevder at innslaget «har svertet vårt rykte, og vi hører stadig at vi er det hotellet som serverte en 15-årig rusmisbruker». NRK4 anfører i sine siste kommentarer at redaksjonen «ikkje hevda at den 15 år gamle jenta er blitt servert alkoholhaldige drikkevarer i baren på Gyldenløve Hotell. Kva andre har sagt eller påstått, korkje kan eller vil vi ta ansvaret for».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et nyhetsinnslag i NRK4 (TV) om barnevernets plassering av en 15 år gammel klient, angivelig med rusproblemer. Klageren mener Gyldenløve Hotell i Larvik urettmessig er blitt hengt ut som skjenkested for den 15 år gamle jenta. Ifølge klageren er det bare ett av de to omtalte hotellene som har bar og bistro, og hun mener Gyldenløve dermed er identifisert. Klageren anser at NRK4 burde ha tatt kontakt med hotellet for å få bekreftet påstandene, som har «svertet» hotellets rykte. NRK4 anfører at det var barnevernets plassering av den 15 år gamle jenta som sto i fokus for redaksjonen. NRK presiserer at det i det påklagede innslaget aldri er sagt at jenta ble servert alkohol, men derimot at hun var blitt observert i baren på ett av de avbildede hotellene. NRK4 beklager det, dersom Gyldenløve mener seg uthengt, og understreker at dette ikke har vært redaksjonens hensikt. Pressens Faglige Utvalg mener NRK4 var i sin fulle rett til å sette søkelys på den aktuelle barnevernssaken og det forhold at en 15-åring med påståtte rusproblemer plasseres på et hotell med skjenkemuligheter. Utvalget kan ikke se at det i innslaget framkommer noen konkret beskyldning om at det skulle ha blitt servert alkohol til den mindreårige barnevernsklienten. Siden hotellet hverken var navngitt eller entydig identifisert gjennom bildebruken, finner ikke utvalget at innholdet i reportasjen var av en slik art at det skulle ha utløst Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.
NRK4 har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 27. mai 1999
Sven Egil Omdal, Odd Isungset, Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje, Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen