Oslo Taxi AS v. adm. dir Kjell Chr. Ask og styreleder Wiggo Johansen mot NRK

PFU-sak 061/01


SAMMENDRAG:

NRK Østlandssendingen (TV) brakte onsdag 28. februar 2001 , i sin første kveldssending kl. 18.40, en nyhetsreportasje som ble introdusert slik:
«Grov porno er funnet på hjemmesidene til drosjesjåfører i Oslo. Nå vil Oslo Taxi politianmelde en tidligere sjåfør.»
«Drosjesjåfører i Oslo har hjemmesider på internett med lenker til grove dyre- og barnepornosider. Samtidig reklamerer sjåførene med at de jobber for Oslo Taxi. Nå vil drosjeselskapet politianmelde en tidligere sjåfør.»
En nettside vises og det siteres fra denne: «Velkommen til min hjemmeside. Jeg er en 33 år gammel taxisjåfør som jobber i Oslo Taxi. » Deretter fortsatte reporteren:
«Slik markedsfører mannen seg og samtidig opplyser han om hvilken bil han kjører og hvem som eier den. Klikker man seg inn på Pataya, får man se disse private bildene fra en ferie med drosjekolleger. Går man videre inn på sex, kommer det frem en mengde muligheter for å se pornofilm og bilder. Blant annet finner man flere lenker til både barne- og dyresex.»
Inger Marie Sunde, førstestatsadvokat ved Økokrim, intervjues om lovens strafferammer, innen reporteren fortsetter og illustrerende nettbilder vises:
« Og bare ved å skrive oslo taxi på en søkemotor finner man frem til hjemmesiden. Først kommer man inn på en taxiside som drosjesjåfører står bak. Her finner man lenker til flere drosjesjåførers private hjemmesider, hvorav to inneholder pornografi. Etter at Østlandssendingen tok opp saken, har Oslo Taxi fått disse lenkene fjernet fra siden .»
« Oslo Taxi kunne ikke stille til intervju i dag, men sier at 33-åringen ikke lenger jobber for selskapet. De vil nå politianmelde den tidligere sjåføren, og prøve å få hjemmesiden fjernet fra internett .»
I studio intervjues adm. direktør i Norges Taxiforbund, Wiggo Korsnes, som bl. a. uttaler:
«- Ja, etter mange år i bransjen så må jeg jo si at jeg blir lettere sjokkert over å høre dette, og at dette skal være en av våre sjåfører . (…) – Vi ser at Oslo Taxi har reagert forholdsvis kvikt når dette ble oppdaget og fjernet dette her. Men men, at vi i hele tatt har slike folk blant oss, det synes jeg er merkelig. (…) – Vi må tydeligvis begynne å følge med på internettsidene og så se hva som står der, og så må vi kanskje ta å etterprøve våre sjåfører mye bedre, og se om vi har noen svin på skogen. »
I sin nyhetssending kl. 20.55 samme kveld brakte NRK Østlandssendingen en kortversjon av innslaget, inkludert studiointervjuet med Wiggo Korsnes. Her lød introen:
« Norges Taxiforbund er sjokkert over at drosjesjåfører i Oslo har hjemmesider på internett med lenker til grov barne- og dyreporno. Samtidig reklamerer sjåførene med at de jobber for Oslo Taxi. Nå vil Oslo Taxi politianmelde en tidligere sjåfør, i tillegg til å få hjemmesiden fjernet fra internett. »

KLAGEN :
Klager er Oslo Taxi AS ved adm. direktør og styreleder. De mener innslaget ble presentert på en slik måte at Oslo Taxi ble koplet direkte til omtalen av den tidligere sjåførens private hjemmeside . Dette til tross for at klagerne hevder å ha gjort reporteren oppmerk-som på at vedkommende ikke jobbet som taxisjåfør lenger . «I tillegg klarte vi å få fjernet linken inn mot våre sider i god tid før sending, noe også journalisten var gjort kjent med.»
« Ved visning av grove bilder av bl.a. dyrepornografi, ble navnet Oslo Taxi stående på skjermen under hele innslaget. Navnet Oslo Taxi ble gjentatte ganger referert, både fra reporter og skrift på skjermen slik at koblingen til Oslo Taxi var åpenbar .»
«Ethvert firma kan risikere å henges ut/linkes til hjemmesider med tvilsomt innhold uten at man kan beskytte seg mot det, noe vi også gjorde journalisten oppmerksom på. Det at reportasjen umiddelbart ble etterfulgt av et innslag om en dom i en voldtektssak mot en drosjesjåfør, gjorde ikke saken bedre. I det hele tatt var Østlandssendingens håndtering og presentasjon i sterk grad egnet til å henge ut en hel næring og dessuten de ansatte i Oslo Taxi AS. » « Det er svært opprørende for alle i taxinæringen å bli knyttet til ulovlig pornografi i beste sendetid uten mulighet til å forsvare seg. »
«Det er grunn til å spørre seg om journalistens motiv for å lage en slik reportasje.» Ifølge klagerne forsøkte de på forhånd å få en begrunnelse for hvorfor journalisten mente dette var en viktig sak, uten at det ble gitt noe «plausibelt svar». «Vi kan ikke forstå annet enn at motivet var å henge ut Oslo Taxi og å stigmatisere en hel yrkesgruppe på et fullstendig sviktende grunnlag .»

TILSVARSRUNDEN:
NRK Østlandssendingen viser til klagernes anførsel om at Oslo Taxi ble « knyttet til ulovlig pornografi i beste sendetid uten mulighet til å forsvare seg », og «stiller seg undrende til denne anklagen om manglende tilsvarsrett». Redaksjonen opplyser at journalisten « allerede dagen før saken ble sendt, flere ganger forsøkte å få et intervju med Oslo Taxi. Hun fikk til slutt en intervjuavtale med Oslo Taxis stedfortredende styreleder Hans Erik Eid om morgenen 28.02 – en avtale Eid valgte å avlyse. »
I tilsvaret opplyses det videre at redaksjonen etter dette kontaktet Norges Taxiforbund, «som sa seg villig til å kommentere saken på vegne av hele næringen». Pr. telefon fra utlandet skal Oslo Taxis styreleder ha uttalt at dette var «en god idé». « I tillegg til at drosjenæringen målbar Oslo Taxis syn på denne måten, ble Oslo Taxi sitert i saken, samtidig som det ble opplyst om at selskapet ikke hadde anledning til å stille til intervju. Vi mener derfor at tilsvarsretten ble ivaretatt. »
«Det er vår klare oppfatning at reportasjen ikke lager noen annen tilknytning mellom drosjeselskapet og pornografien, enn det som ble gjort på den omtalte hjemmesiden. Reportasjen viser nettstedet Taxi 300 slik det fremsto, med Oslo Taxis logo og lenker til bl.a. den ene sjåførens hjemmeside. På denne siden er det sjåføren selv som omtaler seg som sjåfør hos Oslo Taxi og tilbyr lenker til grov pornografi. »
«En stor del av reportasjen gikk med til å vise hvordan man fra å søke på ?oslo taxi? kom frem til hjemmesiden til denne ene sjåføren, og videre til pornografi. Det kom klart frem av både tekst og bilder at dette ikke handlet om Oslo Taxis egen internettside, og at drosjeselskapet ikke selv var ansvarlig for innholdet. Det er ikke riktig, slik Oslo Taxi påstår i klagen, at navnet Oslo Taxi blir stående på skjermen samtidig som det vises pornografiske bilder. Bildene av nettstedene ble ikke klippet sammen eller manipulert på noe vis, slik klageren her antyder. »
NRK Østlandssendingen viser videre til klagernes påpekning av at den omtalte sjåføren ikke lenger jobbet i Oslo Taxi, og at selskapet fikk fjernet lenkene til pornografisidene etter at redaksjonen tok kontakt. « Begge disse opplysningene ble tatt med i reportasjen. » I tillegg anfører redaksjonen at man ikke tok med at Oslo Taxi «hadde visst om denne hjemmesiden med pornografilenker i to år uten å få den fjernet».
« Hvis vi skulle ha droppet saken fordi lenkene ble fjernet dagen etter at vi tok kontakt med Oslo Taxi, betyr det at det vil være umulig å drive kritisk journalistikk mot nettsteder. Når publisert materiale kan endres fra minutt til minutt, vil det jo alltid være mulig å komme journalistene i forkjøpet – i alle fall når tilsvarsretten ivaretas. »
NRK understreker at motivene for å lage og sende reportasjen var «rent journalistiske». «Vi mener det er av allmenn interesse at Oslos største drosjeselskap har hatt sjåfører som velger å koble selskapet til grov pornografi på denne måten. (…) At det samtidig pågikk en voldtektssak mot en drosjesjåfør, bidro selvfølgelig ikke til å gjøre dette problemet mindre. Derfor var det også naturlig å plassere disse to sakene etter hverandre i vår sending .»
Og tilsvaret avsluttes slik:
« Ved å la seg intervjue om saken kunne Oslo Taxi ha gitt offentligheten inntrykk av at de tok dette problemet på alvor og gjorde noe med det. At selskapet ved å nekte intervju blir stående i et dårligere lys, kan ikke Østlandssendingen klandres for. Vi mener vi har utvist god presseskikk i denne saken. »

Klagerne skriver i sitt tilsvar at «Mht Østlandssendingens påstand om at tilsvarsretten ble ivaretatt, vil vi påpeke at det ikke kan tas til inntekt for en slik konklusjon at adm. direktør Wiggo Korsnes i Norges Taxiforbund valgte å uttale seg til Østlandssendingen. Ledelsen i Norges Taxiforbund representerer næringen på landsbasis og kan ikke uttale seg på vegne av enkeltbedrifter og deres anliggender. Det hører med til totalbildet at Korsnes heller ikke kjente til de faktiske forhold i den konkrete sak.»
Det understrekes ytterligere at det ble gjort «tindrende klart» for journalisten « at vi overhodet ikke ønsket å bli assosiert med innholdet i den reportasje som skulle lages og følgelig heller ikke ønsket å stille opp til intervju i sakens anledning. (…) Styreleder Wiggo Johansen gjorde det også i tydelige ordelag klart for journalisten at han ikke ønsket at reportasjen ble laget og at dersom dette likevel skjedde, ville det være på Østlands-sendingens eget ansvar og med de konsekvenser som måtte følge.»
Videre opplyser klagerne «at Oslo Taxi på et langt tidligere tidspunkt, etter første gang å ha registrert den aktuelle hjemmeside, tok kontakt med den tidligere sjåførens arbeidsgiver for å få fjernet materialet. Drosjeeieren lovte å ordne opp i saken, noe Oslo Taxi hadde tillit til ville bli gjort.»
«Når det under henvisning til rent journalistiske motiver vises til at det er av allmenn interesse at Oslo Taxi har hatt sjåfører som velger å koble selskapet til pornografi, mener vi NRK Østlandssendingen gjør seg skyldig i en åpenbar feilvurdering, eller enda verre, et forsettlig forsøk på å påvirke noens omdømme i negativ retning .»
Klagerne kommenterer også NRKs «forsvar» for at man «bevisst koblet voldtektssaken mot en drosjesjåfør opp mot den aktuelle reportasje», og «at Oslo Taxi ved å unnlate å stille opp til intervju, ikke tok problemet på alvor». « Oslo Taxi finner disse påstandene og betrakt-ningene krenkende og svært misvisende. Dersom det problem Østlandssendingen ønsket å sette fokus på knytter seg til den profil drosjenæringen fremstår med, har i alle fall Østlandssendingen med sin reportasje og kobling av saker, gjort sitt for å skape et slikt problem. »
NRK Østlandssendingen merker seg at det enda en gang stilles spørsmålstegn ved motivene for å lage reportasjen. « Vi vil på det sterkeste ta avstand fra påstanden om at vi lager våre saker utifra andre enn helt vanlige journalistiske nyhetskriterier. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en TV-reportasje fra NRK Østlandssendingen, om at «grov porno er funnet på hjemmesidene til drosjesjåfører i Oslo» og med opplysning om at Oslo Taxi ville anmelde en tidligere sjåfør. Oslo Taxi AS påklager innslaget fordi selskapet gjennom ord- og bildebruk ble koplet direkte til den tidligere sjåførens private hjemmeside. Klagerne understreker at reporteren ble gjort spesielt oppmerksom på at sjåføren ikke lenger jobbet for Oslo Taxi. For øvrig kan ikke klagerne se at tilsvarsretten er behørig ivaretatt gjennom intervju med en representant for Norges Taxiforbund.
NRK Østlandssendingen tilbakeviser klagen på alle punkter. Det vises til at klagerne ble tilbudt å komme samtidig til orde i innslaget, men selv avlyste en intervjuavtale. NRK anfører dessuten at Oslo Taxis styreleder mente det var «en god idé» i stedet å kontakte Norges Taxiforbund. For øvrig påpeker NRK at opplysningene om at den omtalte sjåføren ikke lenger jobbet i Oslo Taxi, og at klagerne hadde fått fjernet lenkene til pornografisidene, var med i reportasjen.
Pressens Faglige Utvalg mener NRK Østlandssendingen var i sin fulle rett til å sette søkelys på forbindelsen mellom en tidligere drosjesjåfør i Oslo Taxi og hjemmesider med pornografisk innhold. Utvalget kan ikke se at det var irrelevant for saken å bringe drosjeselskapets navn inn i reportasjen, selv om sjåførens arbeidsforhold var opphørt og lenkene til de omtalte internettsidene ble fjernet før sendingen.
Likeledes finner utvalget at NRK har ivaretatt den angrepne parts rett til samtidig imøtegåelse gjennom intervjuet med direktøren i Norges Taxiforbund, siden klagerne meldte avbud.
NRK Østlandssendingen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. mai 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth