Kjell Olaf Edvardsen mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 057/04


SAMMENDRAG:
Tønsberg Blad brakte lørdag 13. mars 2004 en nyhetsreportasje med tittelen «Går til telefonkrig.» I ingressen står det:

«Bomringmotstanderne lanserer et nytt trekk i kampen mot bomringen. Nå skal fylkespolitikerne bombarderes med telefonoppringninger.»

Oppslaget er illustrert med et bilde fra en mindre forsamling foran en taler. I bildeteksten står det:

«La det kime: Aksjonsleder Dag Sverre Aamodt starter telefonaksjon mot fylkestingets representanter i et forsøk på å stoppe bomringen.»

I teksten står det blant annet følgende:

«-Det spiller ingen rolle om dere er høflige og snille. Det sentrale er at dere sørger for å fortelle politikerne hva folket mener i denne saken, messet bomaksjonsgeneral Dag Sverre Aamodt da Folkeaksjonen for Tønsberg uten bomring samlet seg til møte i rådhuset fredag kveld.

Har en plan

40 bombrikkehatere ? av aksjonens totalt 1.400 medlemmer ? lot seg friste til å høre Aamodts nye taktiske bomstopplan, en plan som er delt i sju og som blant annet altså handler om å (bom)ringe de folkevalgte. Aksjonslederens håp er at hundrevis av engasjerte bommotstandere skal gripe telefonen og ?plage? politikerne til de tar fornuften fanget.»

KLAGEN:
Klageren, en vanlig leser med samtykke fra aksjonsleder Dag Sverre Aamodt, reagerer på tonen som framkommer i reportasjen. «Det tas i bruk sterke uttrykksformer når man i overskriften bruker ordet ?krig? om en lokal folkeaksjon. Like ille er det at formuleringer inne i selve artikkelen viser en nedlatende og latterliggjørende holdning overfor avisens politiske motstandere i den samme lokale saken. At ?bomaksjonsgeneral? Aamodt ?messet? til sine tilhengere etterlater inntrykket av en slags sekt eller menighet, nærmest som når imamen roper til aftenbønn fra toppen av minareten (uten sammenligning for øvrig). Det dreier seg uansett om en tendensiøs og utidig arrogant måte å formidle nyhetsstoff på. Likeledes finner jeg formuleringen ?40 bombrikkehatere? både spydig og egnet til å hisse til strid. Dette kan umulig være uttrykk for god presseskikk eller nøytral nyhetsformidling.»

Klageren påpeker at Tønsbergs Blad har tatt parti i bomsaken, og at den innklagede artikkelen må sees i sammenheng med avisens totale dekning av temaet.

TILSVARSRUNDEN:
Tønsbergs Blad viser til at bom-saken har vært avisens mest omtalte sak den senere tid. «Ingen sak har skapt tilsvarende engasjement i befolkningen, noe som har vært reflektert i reportasjer og ikke minst i leserbrevspaltene. Til tross for at bommene nå er i virksomhet, har ikke bommotstanderne gitt opp kampen». Dette er ifølge avisen bakgrunnen for dekningen av saken.

Tønsbergs Blad avviser at artikkelen er et partsinnlegg, og viser til at saken er basert på «informasjon fra bomaksjonistene, uttalelser gitt i møtet, egne observasjoner og faktaopplysninger om sakens utvikling. Vi kan ikke se at vi på noe sted blandet egne kommenterer inn i artikkelen. Vi kan heller ikke se at det er hold i anklagen om at artikkelen er tendensiøs og utidig arrogant.»

Når det gjelder bruk av ordet «telefonkrig» i tittelen, anfører avisen at «leserne skjønner at det her skal kjempes med telefonen som våpen. Ut i fra at selve aksjonsformen er å få samlet så mange som mulig til å ringe politikerne, er det klart at tittelen ikke går lengre enn det er dekning for i artikkelen.» Videre mener Tønsbergs Blad at begrepet «bombarderes» er uproblematisk å bruke, og viser til at planen er å få aksjonistene til å ringe politikerne gjentatte ganger. Avisen mener også at uttrykkene «messende bomaksjonsgeneral» og «40 bombrikkehatere» er journalistisk begrunnet og presseetisk akseptable uttrykk i denne forbindelse.

Klageren mener Tønsbergs Blad framstiller «tilhengerne av Folkeaksjonen for Tønsberg uten bomring som en liten gruppe fanatiske aksjonister.» Klageren hevder at poenget med klagen er å vise at avisen desinformerer og forsøker å manipulere folkeopinionen på vegne av et
maktmindretall i Tønsberg-distriktet. «Hele mitt poeng med klagen gjelder derimot nettopp den redaksjonelle linjen og profilen over tid, ikke de enkeltstående ytringene ?Hvis Tønsbergs Blad etter behandlingen av den aktuelle klagesaken får fortsette sin linje ufortrødent gjennom indirekte støtte fra PFU i bomring-saken, vil jeg tro at mange kommer til å sitte igjen med inntrykket av at media ? i dette tilfellet Tønsbergs Blad ? lar seg bruke som redskap til å undertrykke ikke bare flertallets rett rent saklig, men faktisk også det samme flertallets mulighet til å bli hørt og oppfattet på en representativ måte.»

Tønsbergs Blad avviser at den «fargelegger nyhetsdekningen knyttet til Veipakke Tønsberg med avisens syn». Etter avisens mening har redaksjonen vært ekstra påpasselig med å la alle parter komme til orde, og sørget for at alle sider av saken er blitt belyst, fordi den har flagget syn i saken. Avisens redaktør forstår at motstanderne av bomfinansieringen er sinte «fordi Tønsbergs Blad ikke på lederplass er en alliert i kampen for å få bommene bort. Men jeg tror heller ikke klageren ønsker et mediesamfunn der ansvarlig redaktør bruker meningsmålinger for å finne ut hvilket standpunkt avisen skal ta i kontroversielle saker.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i Tønsbergs Blad, i forbindelse med at aksjonslederen mot den lokale bomringen oppfordrer sine medlemmer til å ringe politikerne til de snur i saken. Klageren, en leser med samtykke fra aksjonslederen, reagerer på flere formuleringer i artikkelen, og mener avisen latterliggjør motstanderne gjennom en fargelagt språkbruk. Klageren viser til at Tønsbergs Blad i sine ledere har gått ut og støttet bomringforslaget, og at motstanderne i avisen blir framstilt som en liten gruppe fanatiske aksjonister. Klageren mener Tønsbergs Blads nyhetsdekning av saken framstår som tendensiøs og arrogant, og anfører at den innklagede artikkelen må sees i sammenheng med avisens redaksjonelle linje over tid.

Tønsbergs Blad bekrefter at den har tatt side i saken, og at redaksjonen derfor har vært ekstra påpasselig med å la alle parter komme til orde, slik at alle sider av saken er blitt belyst. Redaktøren avviser at artikkelen er et partsinnlegg, og hevder at saken er basert på informasjon fra bomaksjonistene, uttalelser gitt i møtet, egne observasjoner og faktaopplysninger om sakens utvikling. Avisen kan heller ikke se at den har blandet egne kommentarer inn i artikkelen, og mener den har god dekning for språkbruken og ordvalget i saken.

Pressens Faglige Utvalg mener Tønsbergs Blad var i sin fulle rett til å formidle aksjons-lederens protestplaner mot de nå virksomme bommene, og konstaterer at diskusjonen for og imot bombetaling har vært bredt omtalt i avisen over lang tid.

I det påklagede tilfellet merker utvalget seg at aksjonslederen vil ha hundrevis av bommotstandere til å ringe politikerne, og videre at førti medlemmer av aksjonen var møtt fram for å høre om planene. Selv om enkeltord og uttrykk bidrar til å fargelegge saken, finner utvalget at disse må aksepteres innenfor de presseetiske normer. Utvalget kan ikke se at Tønsbergs Blad blander inn egne kommentarer i artikkelen, og mener framstillingen holder seg til saken og gir en rimelig nøktern beskrivelse av aksjonens planer.

Tønsbergs Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mai 2004
Thor Woje,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen