Erlend Christiansen mot TV 2

PFU-sak 056/14


SAMMENDRAG:

TV 2 sendte onsdag 26. februar 2014 det første programmet i underholdningsserien «Det sterkeste kjønn», der åtte kvinnelige og åtte mannlige kjendiser bor sammen og konkurrerer mot hverandre. I hver episode må én fra det tapende laget, herrelaget eller damelaget, reise hjem. (Se: http://www.tv2.no/a/5338912)

KLAGEN:

Klager, en seer, reagerer på at deltagerne er iført klær fra et bestemt merke, og skriver: «I tv2s nye satsning (…) føler jeg det er snikreklame for Lacoste. Det kan ikke være helt tilfeldig at samtlige deltagere stiller opp i Lacoste klær i forskjellige farger. Noen har til og med samme antrekk. Det står heller ikke at programmet inneholder produktplassering.»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 bemerker at «det her dreier seg om rene underholdningsprogrammer, langt unna PFUs og presseetikkens journalistiske kjerneområde», og skriver videre: «Vi vil nok en gang gjenta betydningen av at Utvalget enten avgrenser i forhold til ren underholdning eller i det minste tilpasser prøvingen til den genre som prøves og de rettslige rammevilkårene disse produseres under. Hva gjelder serien konkret kan vi ikke si oss enige i at denne skulle innebære noen «snikreklame» for Lacoste. TV 2 er uenig i at Lacoste klær (…) eksponeres i særlig grad. Man benytter de aktuelle trøyene/klærne under konkurransene fordi dette klesmerket har distinkte særpreg hva gjelder farger og form, ikke minst at de er klare og ensfarget har vært vesentlig når lagene skulle markeres tydelig.»

Videre står det at produsenten av programmet – fra et frittstående produksjonsselskap – uttaler at flere leverandører er sjekket ut og «at man valgte Lacoste fordi dette (…) passet de redaksjonelle behovene. Rubicon har – ut over at man har fått låne noen kles-sett, ikke inngått noen økonomiske avtaler i denne forbindelse». TV 2 skriver at verken TV 2 eller Rubicon har inngått økonomiske avtaler med Lacoste eller gitt løfter om redaksjonelle motytelser.

Klager har ikke hatt mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder eksponeringen av bestemte merkeklær i TV 2s underholdningsserie «Det sterkeste kjønn».

Klager, en seer, anser eksponeringen som snikreklame, og mener det ikke kan være tilfeldig at samtlige deltagere stiller i klær fra samme produsent. Det bemerkes at det heller ikke står at programmet inneholder produktplassering.

TV 2 minner om at det er snakk om et rent underholdningsprogram, «langt unna PFUs og presseetikkens journalistiske kjerneområde». Videre sier TV 2 seg uenig i at disse klærne eksponeres i særlig grad, og viser til at valget er redaksjonelt motivert: Man benytter de aktuelle klærne under konkurransene fordi dette klesmerket har distinkte særpreg hva gjelder farger og form, noe som anses vesentlig når lagene skal markeres tydelig. Det understrekes videre at det ikke er inngått økonomiske avtaler med klesprodusenten eller løfter om redaksjonelle motytelser.

Pressens Faglige Utvalg vil, som tidligere, minne redaksjoner om viktigheten av å opprettholde et klart skille mellom det redaksjonelle og det kommersielle, slik det står i Vær Varsom-plakatens punkt 2.6. Dette gjelder også i underholdningssjangeren. Utvalget vil videre minne generelt om tekstreklameplakatens punkt 7, der det blant annet heter: «Når redaksjonelt innhold er sponset, eller gjenstand for produktplassering, skal publikum informeres tydelig om dette.» I det påklagede tilfellet sier utvalget seg enig med klager i at eksponeringen av det aktuelle klesmerket fremstår som påfallende, til tross for at klærne ikke fremheves nevneverdig. Det er imidlertid ikke slik at alt som har reklameverdi vil rammes av Vær Varsom-plakatens bestemmelser om tekstreklame. Utvalget merker seg TV 2s anførsel om at valget av klær i det aktuelle programmet er redaksjonelt motivert. Utvalget kan dermed ikke se at det foreligger noe forsøk på å bryte ned skillet mellom det redaksjonelle og det kommersielle.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. april 2014

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Hege Holm, Marit Rein,
Camilla Serck-Hanssen, Hadi Strømmen Lile, Georg Apenes