Thomas Henden mot Nettavisen

PFU-sak 054/13


SAMMENDRAG:

Nettavisen hadde søndag 10. februar 2013 en henvisning på fronten med teksten «Trav. Vil du takke nei til seks millioner kroner?» Teksten sto under et foto av pengesedler. Henvisningen var markert med en farget bakgrunn.

Henvisningen lenket til en artikkel med samme tittel som på fronten. Videre i ingressen: «Skal du ha mulighet til det, må du spille V75 på Leangen lørdag.» Det var ingen byline.

KLAGEN:

Klager er en vanlig leser som også tidligere har innklaget Nettavisen i tekstreklame-sammenheng. Han mener henvisningen på fronten framstår som henvisning til en redaksjonell artikkel, men det i realiteten er en annonse for Norsk Rikstoto.

TILSVARSRUNDEN:

Nettavisen avviser klagen. Det anføres at henvisningen er til Sportspill, merket som «Trav» og den er også merket med farget bakgrunn. «Trykker man på lenken, kommer man til en side som er tydelig merket «Sportspill» i toppen – og med logoene til våre samarbeidspartnere i Norsk Tipping og Rikstoto.» Avisen mener det er søkt av klageren å hevde at merkingen ikke er tilstrekkelig og anfører at det framgår tydelig av teksten for øvrig at det dreier seg om en kommersiell tjeneste hvis formål det er å markedsføre lovlige pengespill.

Avisen mener det normalt ligger utenfor PFUs arbeidsområde å vurdere det saklige innholdet i annonsemateriell og at klagen derfor bør avvises.

Klageren kom etter lang tid og etter purring, tilbake med følgende tilsvar:

«Jeg finner det viktig å reagere når det ser ut som skillelinjene mellom redaksjonelt og kommersielt stoff er vage, spesielt når det promoteres tjenester og produkter av mer spekulativ art, som gambling, tobakkslignende produkter osv.

Dette er allerede strengt vedr. vanlige produkter, men bør være enda strengere når man promoterer produkter i nærheten eller i grenseland eller kanskje utover det som våre lover tillater. Eks. kan også være med ellers godkjente legemidler, ikke bare gambling eller ikke godkjente legemidler.

Dette er selvsagt et voksende problem med webbaserte aviser mv. der layouten kan variere hele tiden, og virke mer uoversiktiglig i forhold til trykte medier.»

Nettavisen svarte:

«Dette er promotering av vår kommisjonærvirksomhet for sportsspill, som er en virksomhet som også en rekke andre publikasjoner driver. Det er klart merket på forsiden, har en egen layout med Sportspill som topp inne, og kan ikke forveksles med vanlig nyhetsstoff.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en henvisning på Nettavisens front med teksten «Vil du takke nei til seks millioner kroner?» under et bilde av pengesedler. Henvisningen var merket «TRAV» og lenket til en artikkel med samme tittel og illustrasjon som på forsiden. Henvisningen var lagt på farget bakgrunn. Klageren, en vanlig leser, mener Nettavisen har opptrådt i strid med normene for god presseskikk knyttet til tekstreklame fordi avisen ikke har markert et klart skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.

Nettavvisen avviser klagen og anfører at det dreier seg om en henvisning til nettområdet Sportspill. Avisen mener det er søkt av klageren å hevde at merkingen ikke er tilstrekkelig og anfører at det framgår tydelig av teksten for øvrig at det dreier seg om en kommersiell tjeneste hvis formål er å markedsføre lovlige pengespill.

Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger påpekt hvor viktig det er å opprettholde et tydelig skille mellom reklame/kommersielt innhold og redaksjonelt innhold. I det foreliggende tilfellet ligger henvisningen uten noen som helst merking, som «Annonse» eller annet som gjør det tydelig at det ikke dreier seg om redaksjonelt stoff. Ordet «TRAV» kan ikke anses å være en slik merking. Også artikkelen det lenkes til skulle vært tydelig merket som kommersielt innhold.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det heter: « Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet.» I tillegg vises det til Tekstreklameplaktens punkt 5, som har samme budskap – å skille mellom reklame og redaksjonelt innhold.

Nettavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. oktober 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Eva Sannum