Stein Lillevolden mot Osloposten

PFU-sak 050/02


SAMMENDRAG:

Osloposten brakte 13. mars 2002 – på sine nettsider – en nyhetsmelding med tittelen « Varsler opptøyer under toppmøte i Oslo ». Meldingen, skrevet av Oslopostens redaktør, hadde følgende ordlyd:

« Blitz varsler massive demonstrasjoner under Verdensbankens konferanse i Oslo til sommeren.

Toppmøtet ble flyttet fra Stockholm til Oslo, og går av stabelen 24.-26. juni. I fjor var konferansen lagt til Barcelona, men ble avlyst på grunn av demonstrasjoner og frykt for opptøyer.

Frontfigur i Blitz, Stein Lillevolden, har allerede vært frempå i Klassekampen og garantert bråk under møtet i hovedstaden. Han opplyser at blitzmiljøet mobiliserer stort, og varsler samtidig at også andre og mer voldelige grupper planlegger en kraftig markering under toppmøtet i Oslo.

Under EU-toppmøtet i Göteborg i fjor sommer utpekte Internasjonale sosialister og Anifascistisk aksjon seg som svært aktive under de voldelige demonstrasjonene.

Lillevolden garanterer at disse aktivistene vil gjøre det ekstra hett i juni. Lillevolden tilbakeviser at det skal være tryggere å legge Verdensbankens møte til Norge.

?Yrkesdemonstranten? Lillevolden mener å ha belegg for at demonstranter i tusentall vil finne veien til Oslo. Sist gang hovedstaden var åsted for voldsomme demonstrasjoner var da Bill Clinton avla Oslo besøk i 1999. »

KLAGEN:

Klageren , Stein Lillevolden, opplyser at Oslopostens melding er basert på et intervju med han og «en rekke andre personer» i Klassekampen 18. februar. I avisintervjuet ble det tatt «til orde for en demonstrasjon mot Verdensbankens ABCDE-møte i Oslo i sommer. Det understrekes at dette ikke er et stort møte, men at det likevel bør være en markering av kritikk mot Verdensbanken.»

«Stein Lillevolden siteres i intervjuet for følgende:

«Vi kommer selvsagt til å mobilisere så stort vi kan.»… «Dette er en konferanse hvor Verdensbanken knytter til seg flere forskere og samfunnsvitere for å legitimere sin politikk. Selv om banken kan ha stor ekspertise i sine nettverk, er det langt mellom forskning og handling, se bare på situasjonen i Argentina.»… «Dette er nok ikke det neste Genova. Likevel er det definitivt et forsøk på å utveksle erfaringer innenfor premissene og rammene til Verdensbanken.»…

«Vi ønsker oss en mest mulig åpen organisering, hvor flere kan komme med sine innspill til hvordan vi skal aksjonere, påpeker Lillevolden og legger til at selv en akademiker-konferanse som dette bidrar til å legitimere Verdensbankens praksis. – Til nå har Verdensbankens svar til de fattigste landene vært at de må øke importen og legge om til eksport i for eksempel fiskeindustrien. Et eksempel er India som driver luksusindustri på krepsehaler til Vesten.»

Slik klageren ser det, «har det åpenbart ikke vært nok Action i disse uttalelsene, så en del norske medier har valgt å tillegge meg mer ?friske? uttalelser. Verst av alle er Osloposten…».

«Ifølge Osloposten skal de altså ha lest ut av KK-oppslaget at jeg ? garanterer bråk ? og at jeg ? og varsler samtidig at også andre og mer voldelige grupper planlegger en kraftig markering under toppmøtet i Oslo ?…? Lillevolden garanterer at disse aktivistene vil gjøre det ekstra hett i juni. Lillevolden tilbakeviser at det skal være tryggere å legge Verdensbankens møte til Norge. ?Yrkesdemonstranten? Lillevolden mener å ha belegg for at demonstranter i tusentall vil finne veien til Oslo. ?!!! Ærlig talt, hvor kan de belegge dette i det intervjuet de påstår de henviser til? »

«Norske medier er ofte preget av journalister som ikke kan skrive, men nå er det åpenbart ikke nødvendig å kunne lese lenger heller. Eller handler dette om noe helt annet, at mange norske journalister er så fordomsfulle at de tror de kan lese ting ut av oppslaget som jeg kanskje ikke har sagt, men sikkert har ment! Men da får de da for helvete skrive en kommentar, i stedet for å late som det er sitater fra et intervju. »

«Det er mulig at ?sannheten? ikke lenger eksisterer i den postmodernistiske journalistikken, men er det greit for PFU at heller ikke sitatreglene lenger gjelder? Jeg ha for lengst gitt opp å kjempe mot det nedlatende begrepet ?yrkesdemonstrant? som alle norske medier bruker om meg, selv om jeg faktisk har et helt annet yrke. Heldigvis er jeg ikke ?yrkesjournalist?, det ville vært pinlig!»

TILSVARSRUNDEN:

Osloposten s redaktør opplyser at avisen, så snart den ble kjent med klagerens misnøye, tilbød ham spalteplass «i form av presisering/innlegg eller intervju for å rydde eventuelle uklarheter av veien». «Lillevolden avslo dette og henviste til at han ? heller foretrakk å klage oss inn for PFU?. » Videre heter det i tilsvaret:

« Vi erkjenner at det i omtalen ligger en fortolkning av Lillevoldens utsagn om ? stormobilisering ?, men anser denne som forsvarlig. Vårt formål var å informere vår leserkrets om hvilken risiko det vil være å oppholde seg i Oslos gater under avviklingen av toppmøtet i Oslo. »

«Når Blitz varsler at de skal mobilisere så ? stort de kan ?, betyr det deltagelse fra et stort nettverk bestående av de mest radikale og aksjonsorienterte gruppene som opererer i Norge. Nettverket består også av europeiske grupperinger. All erfaring tilsier at når Blitz varsler at de skal mobilisere så ? stort de kan ?, er det ensbetydende med opptøyer i form av støyende gateuro og voldsomheter .»

«At sikkerhetsrisikoen før dette møte ikke er tatt ut av løse lufta, støttes blant annet av leder Arne Jørgen Olafsen i Oslo Politiforening, som overfor TV 2 blant annet har hevdet at mange vil bli skadd under et slikt møte; både politi, forbipasserende og demonstranter. Også Praha, Barcelona og Nice ble preget av betydelig uro da Verdensbanken holdt sine toppmøter i byene.»

Osloposten «tar derimot selvkritikk på at en referanse til P4 falt ut, da saken er basert på en radiomelding fra radiokanalen. Referansen falt beklageligvis ut da teksten ble forkortet på desken.»

Klageren skriver i sitt tilsvar at det selvfølgelig står Oslopostens redaktør «helt fritt å mene alt han vil om Blitz og hvilke skumle planer vi har om Verdensbankens undergang, og deretter skrive alle mulige kommentarer om dette. Problemet kommer når han skriver egne meninger som om de var henimot sitat fra Stein Lillevolden, og det helt uten kildeangivelse. Om desken hans er dum og skjærer i teksten hans interesserer meg ikke, sitatene er like feil uansett, og deretter sauset grundig inn med redaktørens egne fordommer.»

«Dette preger også tilsvaret hans, hvor han feiende selvsikker viser til bråk under andre Verdensbankmøter, selv om det har faktisk ikke vært Verdensbanken som har hatt møte i alle de byene han tilfeldig ramser opp. Deretter trekker han raske slutninger mellom at alle vet at det har vært bråk noen steder sydpå, og alle vet at Blitz lager bråk her nordpå, så det kan knapt passe bedre sammen.»

«Men min klage handler faktisk ikke om spådomskunsten å forutsi mulig bråk i Oslo. Det må Osloposten og Politiforeningen gjerne hisse opp til så mye de vil for meg. Min klage handler om Oslopostens konstruerte sitater, eller ?fortolkninger? som redaktøren ynder å kalle fenomenet .»

Osloposten har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsmelding Osloposten brakte på sine nettsider. Det framgikk at «Blitz varsler massive demonstrasjoner under Verdensbankens konferanse i Oslo til sommeren». I artikkelen ble det gjengitt uttalelser som «frontfigur i Blitz», Stein Lillevolden, angivelig skulle ha gitt til Klassekampen. Lillevolden påklager at Osloposten har tillagt ham utsagn som ikke er å finne i Klassekampen-intervjuet, og spør om en slik utlegning kan skyldes journalisters fordommer.

Osloposten erkjenner at det i omtalen ligger en fortolkning av klagerens utsagn om «stormobilisering», men betrakter denne som forsvarlig. Avisen anfører at formålet var å informere leserne om hvilken risiko det vil innebære å oppholde seg i Oslos gater under Verdensbankens møte. Slik Osloposten ser det, tilsier all erfaring med Blitz-miljøet at varsel om å mobilisere «så stort de kan» er ensbetydende med gateuro og voldsomheter.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.7, der det heter: «Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.»

I det påklagede tilfellet anser utvalget at Osloposten måtte kunne tolke innholdet i Klassekampen-artikkelen dit hen at klageren og hans meningsfeller forutser muligheten for bastante, og eventuelt voldelige, demonstrasjoner under Verdensbankens møte i Oslo. Likevel finner utvalget at Osloposten har gått for langt i å tillegge klageren konkrete uttalelser som det ikke finnes dekning for i Klassekampens intervju med ham. På prinsipielt grunnlag mener utvalget derfor at Osloposten på en tydelig måte burde ha gjort det klart for leserne at redaksjonen hadde valgt å tolke klagerens uttalelser i en forsterkende retning, ut fra tidligere erfaring med aktivistmiljøet han tilhører.

Osloposten har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. mai 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen