Antirasistisk Senter, v. informasjonsleder Henrik Lunde; HL senteret, v. adm. leder Jan Myhr mot Nordlys

PFU-sak 046/05


SAMMENDRAG:
Nordlys hadde mandag 7. mars 2005 følgende leserinnlegg på sin «Kort sagt»-side:

«Israel og jøder
Til Are Turi: Når du ser hva Israel og jødene tillater seg av folkemord, diskriminering og løgner så håper jeg Gud ikke tillater en flopp a la Holocaust igjen. Få tatt hele gjengen neste gang. Asbjørn Fossmo.»

To dager senere, onsdag 9. mars, brakte avisen følgende, på samme side og samme plass:

«Nordlys beklager
Mandag publiserte vi et innlegg i «Kort sagt» som inneholdt grov jødehets. Det virket støtende på alle som ønsker fred og forsoning mellom mennesker, på tvers av raser og religiøse skiller. Nordlys beklager at innlegget kom på trykk. Hans Kr. Amundsen, Sjefredaktør.»

Samme dag hadde avisen også en kort nyhetsartikkel, med tittelen « Nordlys anmeldt for jødehets », der sjefredaktøren sterkt beklaget at innlegget kom på trykk.

KLAGE A:
Klager er Antirasistisk Senter, som skriver:

«Dette er grov jødehets og en oppfordring til gjentakelse av Holocaust. Vi er overrasket over at Nordlys velger å publisere et innlegg av denne art, og vi har mottatt flere henvendelser om saken fra både antirasistiske miljøer og fra jøder.»

KLAGE B:
Klager er HL senteret, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Norge, som skriver:

«Innlegget som hadde tittelen «Israel og jøder» er et særdeles grovt angrep på jødene som folkegruppe. Det hetser jøder generelt og oppfordrer til gjentakelse av Holocaust. Innlegget gir til tross for sin korte form et uttrykk for grov rasisme og oppfordring til folkemord. HL-senteret vil derfor anmelde den ansvarlige for innlegget til politiet. Ved å ta inn dette innlegget har Nordlys brutt med de prinsippene som gjelder for publisering og redaktøren har forsømt sitt ansvar.»

Til slutt i klagebrevet heter det: «Redaktøren har et selvstendig ansvar for å hindre at rasistiske ytringer i strid med norsk lov ikke formidles gjennom avisen.»

TILSVARSRUNDEN:
Nordlys skriver følgende i sitt tilsvar:

«Dette er en feil fra vår side. Innlegget er støtende og skulle aldri vært publisert. Årsaken til at det likevel skjedde er rett og slett menneskelig svikt. Innlegget passerte to kontrollposter uten at det ble fanget opp og stoppet, noe som normalt ikke skal kunne skje.

Vi har beklaget overfor leserne, jeg har beklaget overfor alle som har henvendt seg til avisen og det samme har jeg gjort i nyhetsartikkel i egen avis og i andre medier som har omtalt saken.»

Ingen av partene har etter dette hatt kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagene gjelder et signert leserinnlegg i avisen Nordlys med sterke antijødiske utsagn. Både klager A, Antirasistisk Senter, og klager B, HL-senteret, ber Pressens Faglige Utvalg vurdere publiseringen opp mot de presseetiske normene.

Nordlys har beklaget publiseringen. Avisen opplyser at årsaken er menneskelig svikt, og anfører at de har beklaget i egen avis og overfor alle som har reagert på leserinnlegget.

Pressens Faglige Utvalg viser til punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten, der det manes til å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Samtidig vises det til plakatens første kapitel, og særlig til punkt 1.3, om å verne om ytringsfriheten.

Utvalget vil understreke at ytringsfriheten ikke er til for at bare de «rette» meninger skal komme fram. I tråd med hva Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har uttalt, mener også utvalget at ytringsfrihet ikke bare omfatter rett til å framsette utsagn som anses som nødvendige, ubetydelige eller ufarlige, men også utsagn som virker forstyrrende, støtende og krenkende. Utvalget mener imidlertid at det innklagede innslaget har en så ekstrem form at det passerer en grense for hva som kan aksepteres og legger avgjørende vekt på at det korte leserinnlegget faktisk tar til orde for folkemord.

Utvalget registrerer for øvrig avisens uforbeholdne beklagelse av publiseringen av innlegget, men finner at dette ikke opphever det opprinnelige overtrampet.

Nordlys har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. april 2005
Hilde Haugsgjerd,
Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller