KB Pirates v. leder Hallstein Holbek mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 043/01


SAMMENDRAG:

Fædrelandsvennen brakte onsdag 7. februar 2001 en nyhetsartikkel med den fem-spaltede tittelen « Fiasko i beste sendetid » på en sportsside. Ingressen lød:
« For arrangørene KB Pirates og Norge Basketballforbund ble helgens NM-finaler en gedigen nedtur. Knappe 1000 tilskuere gadd å møte på fire kamper. »
Som illustrasjon brukte avisen et fem-spaltet bilde fra en basketballkamp med bare noen få tilskuere på tribunen, og det het i bildeteksten:
« UINTERESSANT: Med så få tilskuere i ryggen ble ikke helgens NM-finaler noen opptur for basketballen i landsdelen. ARKIVFOTO: ARILD SANDVIK ».
Under mellomtittelen « Skremte bort publikum » skrev avisen:
« Men verst av alt var kanskje finalen mellom Ulriken Eagles og kongepokalvinneren Kongsberg Penguins som rullet direkte i TV-ruta i beste sendetid. Kun de ivrigste holdt ut, men dessverre i et sørgelig fåtall. »
Arrangementsansvarlig Arne Roger Janse i KB Pirates er intervjuet, og uttaler bl.a.:
«- Mange vegret seg nok for å gå ut på grunn av kulda. I tillegg kolliderte vårt arrangement med VM i skiskyting og fotballturneringen i Sørlandshallen.»
«Generalsekretær i Norges Basketballforbund (NBB) Per Burud er enig i at det var dårlig PR for norsk basketball. (?) – Nå har ikke jeg sett TV-bildene fra finalen, men hvis folk sitter igjen med et inntrykk av glisne tribuner, så er det langt fra gunstig for norsk basket, medgir Burud.»
I et par avsnitt het det dessuten:
« Til tross for at Final 4 er en nyskapning av året – liga og cup er adskilt som i fotball – behøver man ikke skru tiden lenger tilbake enn for ett år siden. Da overvar over 3000 cupfinalen i Haukelandshallen.
Den kraftige publikumsnedgangen er et varsku og kommer attpåtil på et tidspunkt hvor NBB har åpnet pengesekken som aldri før. Alt for å markedsføre en idrett i sterk fremmarsj. »

KLAGEN:
Klager er basketballklubben KB Pirates i Kristiansand, ved lederen Hallstein Holbek. Han skriver:
«Som eliteidrettsklubb i den nyetablerte basketligaen BLNO er KB Pirates inne i en kritisk oppbyggingsfase. Eksternt fokuserer klubben på en rekke nærmiljø- og rekrutteringstiltak til basketidretten på Sørlandet. Samtidig bygges det opp relasjoner til både sponsorer og andre samarbeidspartnere som er med på denne unike satsningen i norsk basket.»
« Vi oppfatter det derfor som skadelig for klubbens omdømme og arbeid når Fædrelands-vennens artikkel ?Fiasko i beste sendetid? av Frode Larsen, har en så sterk negativ vinkling basert på faktiske feil og etter vår mening, spekulativ bruk av arkivbilde. »
« Bildet i artikkelen er et arkivbilde fra i sommer der KB Pirates spiller en uannonsert treningskamp, som til og med viser undertegnede, ikledd shorts (!). Vi mener dette er kritikkverdig bruk av bilde, spesielt kombinert med den aktuelle bildeteksten som lenker bilde og artikkel ytterligere sammen. »
Angående «vinkling» og «faktiske feil» i artikkelen, viser klageren til følgende:
«Om korte innslag fra Cupfinalen i magasinet BB2 på TV2 fra kl 16:20 på søndags ettermiddag kan beskrives som ? rullet direkte i TV-ruta i beste sendetid ? får bli en vurderingssak. At artikkelen refererer til at cupfinalen året før gikk i Haukelandshallen foran over 3000 tilskuere er derimot en faktisk feil . Cupfinalen året før gikk i Rykkinhallen foran ca. 250 tilskuere. Målt opp mot dette hadde årets arrangement en økning i tilskuerantall på 60%.»

TILSVARSRUNDEN:
Fædrelandsvennen er i «villrede om hva klagen egentlig går ut på: Er det en klage på en negativt vinklet artikkel, eller er det en klage på faktafeil i artikkelen? I begge tilfeller mener vi klagen er grunnløs.»
«Artikkelen retter et kritisk søkelys på den dårlige publikumsoppslutningen under NM-finalen i Kristiansand. Den stod på trykk onsdagen etter helgen finalene ble avviklet og Fædrelandsvennen hadde en ordinær sportsdekning av KB Pirates kamper på mandag. Den innklagede artikkelen er en oppfølgingsartikkel basert på helgens norgesmesterskap.»
«Også andre medier viet den dårlige publikumsoppslutningen oppmerksomhet (Bergens Tidende). Artikkelen er for øvrig basert på intervjuer med arrangementsansvarlig og generalsekretæren i Norges Basketballforbund, som bekrefter det som er vårt hovedbudskap i artikkelen .»
«Vi vil ikke unnlate å nevne at KB Pirates har blitt viet betydelig oppmerksomhet og stor spalteplass på Fædrelandsvennens sportssider siden de etablerte seg i en nye basketball-ligaen i fjor høst. Og la det også være nevnt at Fædrelandsvennen AS er en av KB Pirates hovedsponsorer. Artikkelen vitner i så måte om journalistisk integritet i forhold til dette faktum. »
«De fakta som synes å bestrides gjelder bruk av arkivfoto og en sammenligning med publikumsoppslutningen ved tidligere norgesmesterskap. Når det gjelder det siste fant vår journalist det mer relevant å bruke tallene fra cupfinalen i Haukelandshallen i 2000 fremfor Rykkinhallen i 1999. »
« Hva angår billedbruken kan vi i ettertid være enige i at det hadde vært bedre billedjournalistikk å bruke et aktuelt bilde fra helgens kamper enn et eldre arkivfoto. Men i billedteksten er det korrekt anført at det er et arkivfoto. »

Klageren viser igjen til at «Final 4 er avslutningen på Norgescupen» og at «denne finalen ble i år 2000 spilt i Rykkinhallen foran 250 tilskuere». «Det som Fædrelandsvennen refererer til, er eliteseriens sluttspill i Bergen. Fædrelandsvennen blander altså cup- og seriespill, uten å oppgi dette i atikkelen . (?) Om vi trekker parallellen til fotball, så er det vel neppe noen som misforstår cupfinalen på Ullevål og avslutningen i Tippeligaen.»
«Når det gjelder billedbruken i artikkelen, så var Fædrelandsvennen tilstede under arrangementet og hadde full anledning til å ta bilder der og bruke disse i sine reportasjer. Dersom finalen hadde tomme tribuner som på bildet, burde dette enkelt la seg dokumentere gjennom et bilde av det konkrete arrangementet. »
«Fædrelandsvennen har viet KB Pirates og Basketligaen BLNO en økende interesse. Mye av dette er med kritisk blikk som journalistikk skal være. Det er imidlertid ikke dette denne saken gjelder. Saken gjelder heller ikke at Fædrelandsvennen er en av våre hovedsponsorer.
KB Pirates har all respekt for avisens journalistiske integritet i forhold til dette. Saken gjelder at Fædrelandsvennen har brukt sterke virkemidler som foto er og blandet fakta for å skape en nyhet som ikke var reell. »

Fædrelandsvennen tilbakeviser å ha «skapt en nyhet som ikke var reell», og viser igjen til «intervjuer med ansvarlige ledere som er gjengitt i artikkelen». «Vår artikkel er basert på disse uttalelsene, som ikke er blitt tilbakevist eller forsøkt korrigert av de intervjuede. Innholdet i vår sak blir altså understøttet, ikke bare av våre egne observasjoner, men også av to sentrale ledere av det arrangementet vi dekket. Nyheten ble ikke skapt av Fædrelandsvennen, men av omstendighetene rundt arrangementet.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Fædrelandsvennen, der avisen på en sportsside omtalte den dårlige publikumsoppslutningen om NM-finalene i basketball, som ble spilt i Kristiansand. Under tittelen «Fiasko i beste sendetid» ble det særlig fokusert på arrangørene, den lokale klubben KB Pirates og Norges Basketballforbund. Den lokale klubben påklager avisens sterkt negative vinkling, faktiske feil i artikkelen og bruken av et arkivbilde fra en treningskamp med nesten folketomme tribuner.
Fædrelandsvennen mener det er grunnløst å klage på faktafeil og reportasjens kritiske vinkling. Avisen påpeker at journalisten i hovedsak baserte seg på intervjuer med representanter for arrangørene, som begge bekrefter artikkelens hovedbudskap, de lave publikumstallene. Imidlertid er avisen enig i at det hadde vært journalistisk bedre med et aktuelt bilde tatt under de aktuelle kampene, selv om illustrasjonen man brukte, var merket med «arkivfoto».
Pressens Faglige Utvalg mener Fædrelandsvennen var i sin fulle rett til å sette søkelys på publikumssvikten under NM-finalene. Utvalget kan ikke se at klageren har påvist faktiske feil av en art som skulle tilsi beriktigelse eller beklagelse.
Derimot finner utvalget det klanderverdig at avisen valgte å bruke et arkivbilde som på en tendensiøs måte forsterket inntrykket av «fiasko». Utvalget konstaterer at avisen i ettertid selv medgir at denne illustrasjonsmåten burde vært unngått. I det påklagede tilfellet kan ikke utvalget se at bildebruken på noen måte kan rettferdiggjøres ved merking med «arkivfoto».
Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.»
På dette punkt har Fædrelandsvennen brutt god presseskikk.
Oslo, 27. mars 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Harald Berntsen, Grethe Faremo, Marvin Wiseth