NN mot Solabladet

PFU-sak 040/01


SAMMENDRAG:
Solabladet brakte torsdag 8. februar 2001 følgende tekst under spalten «Privatannonser»:
«Bekjentgjørelse
Undertegnede vil på det sterkeste avkrefte de halvsannheter og løgner som er spredd om min person gjennom de siste 2 år. Grunnen kan være å skjule en sønn som går til fysiske angrep på sin far når han ikke får sin vilje.
«XX» (fullt navn)

KLAGEN:
Klageren, NN, som er den omtalte sønnen, reagerer på Solabladets publisering av ?bekjentgjørelsen?. Klageren påpeker at «disse useriøse utspill virker inn på familielivet og er svært skadende».

TILSVARSRUNDEN:
Solabladet anfører at redaksjonen har vært i kontakt med klageren, og er «saklig enige om at vi er uenige i denne saka. Klager har i og med klagen gitt uttrykk for at innrykket av bekjentgjørelsen i Solabladet nr. 6, 2001 bryter med god presseskikk. Solabladet på sin side
mener at annonsen slik den er utformet, og uten at vi hadde kjennskap til forholdene som ligger bak, ikke bryter med god presseskikk. Av den grunn synes vi at det er greit å få en vurdering på dette fra faglig hold».

Klageren viser til at han har fått flere reaksjoner fra både «venner, kjente og ukjente, som på fritt grunnlag har ringt Solabladet for å klage på dette uten at jeg var informert om det. Det er blant noen av dem som er de mest kjente jeg har fått høre i ettertid at Roth (Solabladets redaktør, sekr. anm.) brukte til forsvar at det stod ?sønn? i annonsen og ikke navn. Dersom dette er gjort med hensikt synes jeg det er enda mer betenkelig, for da er det faktisk gjort med overlegg» .
Klageren anfører at etter det han kjenner til, er han og hans familie samtaleemne «rundt annet hvert middags bord i kommunen, noe som ikke er så hyggelig».

Solabladet fastholder at avisen «ikke kjente til personen som rykket inn annonsen, eller hans relasjoner og familieforhold. Derfor ber vi om at kunngjøringen blir lest slik den framstod i Solabladet, og ber om å få vurdert om det forventes at vi som avis skal undersøke hva som måtte ligge bak en slik annonse, og om vi ved ikke å gjøre dette, bryter med god presseskikk».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en privat annonse i Solabladet, der en far, under tittelen ?Bekjentgjørelse?, blant annet hevder å ha blitt fysisk angrepet av sin sønn. Annonsen er undertegnet med fullt navn. Klageren, den omtalte sønnen, mener Solabladets publisering av ?bekjentgjørelsen? bryter med god presseskikk, og påpeker at annonsen har vært en belastning for ham og hans familie.
Solabladet mener annonsen ikke bryter med god presseskikk. Avisen viser til at redaksjonen ikke kjente personen som rykket inn annonsen, eller til forholdene som lå til grunn for denne. Solabladet spør om det forventes at avisen skulle undersøke hva som måtte ligge bak en slik annonse, og om den ved ikke å gjøre dette, bryter med god presseskikk.
Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.1, der det heter: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for avisen, bladets eller kringkastingssendingens innhold». Utvalget bemerker at det også gjelder annonsenes innhold.
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at en far, under fullt navn i en privat annonse, hevder at hans sønn fysisk har gått til angrep på ham. Utvalget påpeker at pressen må være særlig varsom når den viderebringer negative rykter og påstander av personlig art når disse utelukkende tilhører det private rom. Etter utvalgets mening har ikke Solabladet tatt tilstrekkelig hensyn til personvernet da den publiserte ?bekjentgjøringen?. Utvalget viser til intensjonene som ligger til grunn for Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, der det blant annet heter: «Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende».
Solabladet har brutt god presseskikk.
Oslo, 27. mars 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Harald Berntsen, Grethe Faremo, Marvin Wiseth