Norges Handikapforbund Rissa, v. Gudmund Berge mot Fosna-Folket

PFU-sak 037/04


SAMMENDRAG:
Fosna-Folket brakte fredag 23. januar 2004 et førstesideoppslag med tittelen «Ble sparket i hodet av medelev.» I henvisningsteksten står det:

«En 10 år gammel gutt ble onsdag sendt til St. Olav Hospital etter at han ble sparket i hodet gjentatte ganger av en 11 år gammel gutt. Tildragelsen skjedde ved Stadsbygda skole, der lærere og ledelsen i går satt i evalueringsmøte over det som har skjedd. Heldigvis gikk det bra og gutten ble raskt utskrevet fra sykehuset, selv om han hadde pådratt seg kraftig hjernerystelse.»

Inne i avisen er tittelen «Vold i skolegården: 10-åring sendt med helikopter.» Ingressen er som henvisningsteksten.

I teksten går det fram at 11-åringen skal ha lagt seg oppå 10-åringen. «Sistenevnte ble irritert og puffet ham vekk. Da reagerte 11-åringen, som har Downs syndrom, med en voldsom aggresjon. ?Han sparket vår sønn tre-fire ganger i hodet, før andre elever kom til og fikk stoppet det, forteller barnets mor?.-Feilen er at de ikke passer ungene godt nok, sier barnemoren som ikke klandrer 11-åringen. ?Han kan jo ikke noe for at det er slik, men han skal ha tilsyn i skolegården, så vidt jeg vet, sier moren.»

Skolens rektor sier at episoden var et hendelig uhell. «Vi kjenner godt til gutten med Downs syndrom og vi vet at han kan gjøre ting som er farlige for andre. Men det er lenge siden sist,
sier han.» Rektor kan opplyse at det holdes tilsyn med eleven, men at det er vanskelig å følge med hele tiden.

Tirsdag 27. januar omtaler avisens redaktør hendelsen på lederplass, under tittelen «Taushet eller sannhet?» Redaktøren hevder at mens skolens rektor valgte å reagere med åpenhet, valgte Rissa kommune taushet. «Spørsmålet handlet om det skulle offentliggjøres eller ikke at den 11-årige gutten som sparket sin ett år yngre medelev i hodet hadde Downs syndrom.»

Og videre: «Gutten som har Downs syndrom har en sykdom som ikke er uvanlig. Det er faktisk vanlig å ha full åpenhet om den. Det er forklarende, formildende og ikke minst forebyggende for alle. Det er ingen skam å ha en slik sykdom. Det hadde vært langt verre om vi hadde meldt at en vanlig frisk elev hadde sparket en meddelev til St. Olavs Hospital. Hadde vi publisert en så ufullstendig og usann historie hadde vi ikke gjort jobben vår, og det er det verste som kan skje. Sannheten må fram, om den kan være enn så ubehagelig.»

KLAGEN:
Klageren, Norges Handikapforbund Rissa, med samtykke fra mor til 11-åringen, mener Fosna-Folket har identifisert eleven med Downs syndrom, og viser til at det finnes bare én elev på 11 år med denne sykdommen på den omtalte skolen. Etter klagerens syn vil opplysningene om hendelsen «henge med barnet i lang tid», og hevder at alle som bor i Stadsbygd vil kjenne ham igjen.

Videre anfører klageren: «Slike episoder kan dessverre skje i barns lek, og er like tragisk uavhengig om barnet har Downs syndrom eller ikke?Vi mener Fosna-Folket ikke tar hensyn til hvilke konsekvenser oppslaget har for gutten som på denne måten blir identifisert og eksponert.»

TILSVARSRUNDEN:
Fosna-Folket viser til at avisen fikk en rekke tips om at det skulle ha foregått en alvorlig voldsepisode på Stadsbygda skole, og at redaksjonen tok kontakt med skolens rektor som fortalte om hendelsen og hvem som var involvert. Fosna-Folkets redaktør mener det var relevant å opplyse at gutten hadde Downs syndrom, «da den i vesentlig grad kan forklare publikum hvorfor en slik episode kunne finne sted. Fosna-Folket mener omtalen ikke bidro til å identifisere 11-åringen ut over den krets som likevel kjente til barnets identitet på Stadsbygd.»

Klageren har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag og en innsideartikkel i Fosna-Folket, der avisen omtaler en voldsepisode på en navngitt skole. Den utøvende eleven oppgis å være en 11-årig gutt med Downs syndrom. Klageren, Norges Handikapforbund Rissa, med samtykke fra 11-åringens mor , mener avisen har identifisert eleven med Downs syndrom for hele lokalmiljøet, og påpeker at det bare finnes en elev på hans alder og med denne sykdommen på skolen. Etter klagerens syn har ikke Fosna-Folket tatt hensyn til hvilke konsekvenser oppslaget har for gutten.

Fosna-Folket hevder det var relevant å opplyse at gutten hadde Downs syndrom. Etter redaktørens syn var opplysningen vesentlig for å forklare publikum hvorfor en slik episode kunne finne sted. Fosna-Folket mener omtalen ikke bidro til å identifisere eleven ut over den krets som på hjemstedet likevel kjente til barnets identitet.

Pressens Faglige Utvalg mener Fosna-Folket var i sin fulle rett til å sette søkelyset på voldshendelsen ved skolen, som endte med at en 10 år gammel gutt ble fløyet til sykehus.

Etter utvalgets mening var det relevant å opplyse at medeleven som hadde utført handlingen hadde ekstra tilsyn på grunn av adferdsproblemer. Utvalget kan imidlertid ikke se at det var nødvendig å opplyse om guttens diagnose, da denne vil øke muligheten for identifisering utenfor det miljøet som eller ville blitt kjent med saken. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.»

Fosna-Folket har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mai 2004
Thor Woje,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen