Anne?Marie Sæther Holland mot Telemarksavisa

PFU-sak 036/13


SAMMENDRAG:
Telemarksavisa publiserte mandag 28. januar (12:44) en nyhetsartikkel på nett med tittelen «Omkom i husbrann»* og bildet:
*Artikkelen ble løpende oppdatert (hadde en annen tittel først); sekr. anm.
Ingressen:
«En 78 år gammel kvinnen er funnet omkommet etter en husbrann i Heddal på Notodden mandag.»
Brødteksten:
«Huset var allerede fullstendig overtent da brannvesenet kom frem. Man foretar nå en kontrollert nedbrenning av det gamle trebygget. Rett før klokken 13.30 bekreftet redningsmannskaper på stedet overfor TA, at en person er funnet omkommet i bolighuset. – En 78 år gammel dame, som bodde i huset, er funnet omkommet. I følge opplysninger politiet har innhentet, var der ikke flere personer i huset, sier operasjonsleder Karl Jørgensen ved Telemark politiditrikt. Politiet fikk melding om brannen rett før klokken 12.30.
GIKK TOM FOR VANN
Ifølge TAs journalist på stedet, gikk brannvesenet tom for vann en periode, men de skal nå ha fått vannet tilbake. Deler av trebygget har nå rast sammen. – Det var en nabo som meldte i fra til oss om brannen, sier operasjonsleder Karl Jørgensen ved Telemark politidistrikt til TA.
UKJENT BRANNÅRSAK
Det eldre bolighuset som er en del av et gårdstun, ligger utenfor Notodden sentrum i retning Heddal. Det skal ikke være fare for at brannen sprer seg til de andre bygningene på gården. Det foreløpig ikke kjent hva som forårsaket brannen. – Politiet oppretter sak, og vi foretar videre teknisk og taktisk etterforskning, sier Jørgensen.»
Artikkelen var illustrert med et bilde av brannen. En 30 sekunders video ble også publisert.

KLAGEN:

Klager er niesen til den avdøde kvinnen. Hun skriver: «Jeg mener at journalister har plikt til å undersøke om liv har gått tapt og om de pårørende i så fall er varslet før ulykker og tragedier legges ut i offentligheten. Jeg mener at det bryter med god presseskikk jmf § 4.6. i Vær Varsom-plakaten.»

Klager hevder at bilder og video av brannen ble lagt direkte ut på nettet 15-20 minutter etter at brannen startet og før de nærmeste pårørende var varslet. Hun skriver: «Vi som pårørende visste at den 78 år gamle kvinnen som bodde i huset var syk og som regel hjemme, og fikk sjokk da vi så denne tragedien på pc skjermen. Vi mener at det er svært uetisk å stå inne på gårdstunet og filme hele brannforløpet på nært hold mens en kvinne brenner inne i huset. Jeg som pårørende har vært i kontakt med redaktørene i de tre nevnte aviser, lagt fram min sak og fått fjernet videoen i ettertid.»

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem.

TILSVARSRUNDEN:

Telemarksavisa (TA) skriver: «TA var ikke kjent med at det var en kvinne inne i huset da vi filmet. Som det vanligvis er med slike husbranner er det først i ettertid det blir kjent om huset står tomt, er bebodd og eventuelt har folk inne.»

Videre skriver avisen: «TA ønsker, gjennomgående, å ta hensyn til og skjerme mennesker som opplever tragedie på nært hold. Imidlertid kommer dette noen ganger i direkte konflikt med vårt ansvar som nyhetsformidler. I dramatiske saker som for eksempel en husbrann, en trafikkulykke, en båtulykke og lignende vil vi forsømme oss mye om vi skal la være å omtale en pågående hendelse til alle eventuelle pårørende er varslet om det som kan ha skjedd.»
 
Avisen viser direktesendinger på tv og til dagens tekniske løsninger som gjør det mulig å publisere live på nett, og skriver: «Det vil være en betydelig og alvorlig innskrenkning av samfunnsoppgaven som nyhetsformidler om man ikke kan formidle nyhetene før alle eventuelle tragiske konsekvenser av en pågående nyhet er kjent og varslet.»
 
Til slutt skriver TA: «Vi har full forståelse for at dette er vondt for de pårørende, men ser det som en utilbørlig innskrenkning av vår rett og plikt til å være nyhetsformidler å imøtekomme klagers ønske om å ikke formidle en slik video før alle andre forhold er avklart og varslet.» Det opplyses om kontakt med klager i etterkant av publiseringen og at videoen er fjernet fra nettet. 
 

Klageren skriver: «Jeg mener at en tragisk brann der en eldre kvinne omkommer ikke har så stor nyhetsverdi at den må legges direkte ut på nettet, […] En video av et brennende hus på Notodden/Heddal er noe som de aller fleste vet hvor/hvem er, og i dette tilfellet før de nærmeste pårørende.»

Videre skriver klager: «Jeg vet at naboene kom til brannstedet med en gang og de visste at kvinnen som regel var hjemme, noe som også stemte. […] Kvinnen som omkom var min tante, hun var barnløs og bodde rett i nærheten av min mor, vi hadde tett kontakt, det var naturlig at jeg hadde blitt underrettet før videoene lå på nettet. Jeg reagerer kraftig på at hele brannforløpet var filmet, og på en av videoene så jeg også at brannmannskapet var på baksiden av huset der min tante ble funnet omkommet inne på soverommet. At hun ble fraktet ut av huset ble ikke filmet, men på det tidspunktet visste «alle» at hun var omkommet. Politiet bekreftet dette på et mye seinere tidspunkt. Jeg registrer at media er svært raske til å legge ut ulykker og tragedier på nettet, og media unnskylder seg med at slik er det blitt, og at de ha en plikt til dette, konkurranse media mellom osv. Men er dette en utvikling vi ønsker? Jeg trodde at vær-varsom-plakaten betydde at man faktisk skal være etisk i det man formidler, at man skal tenke på dem som eventuelt rammes. I denne saken der hele huset var overtent på få minutter, der det var kjent at et eldre, sykt menneske bodde alene, var sjansen stor for at ulykken hadde skjedd, og jeg kan ikke forstå at saken hadde så stor nyhetsverdi at den måtte formidles umiddelbart før vi visste omfanget. […] Jeg mener det er forskjell på hvilken nyhetsverdi de ulike sakene i media har. Dette var ikke en viktig sak for offentligheten og jeg kan ikke se at denne klagen kan være med på å skape presedens for all nyhetsformidling i Norge.»

Telemarksavisa hadde ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Telemarksavisa om en brann i Telemark hvor en kvinne omkom. Klager er den avdødes niese. Hun reagerer på at avisen publiserte et bilde og en video av det brennende huset før pårørende var varslet om brannen. Klager mener brannen ikke hadde så stor nyhetsverdi at bilder og video måtte legges ut så raskt. Det vises til at man ut i fra bildene forsto hvor det var og hvem det gjaldt.

Telemarksavisa (TA) opplyser at den ikke var kjent med at det var en kvinne i huset, og det vises til at i dekningen av branner er det først i ettertid man blir kjent med konsekvensene.
Avisen forstår at publiseringen oppleves belastende for pårørende, men mener likevel at avisen både har en rett og en plikt til å dekke slike forhold. Avisen mener det ikke kan være slik at mediene må vente med å formidle nyhetene til alle eventuelle tragiske konsekvenser av en pågående nyhet er kjent og varslet. Slik avisen ser det, vil det være å forsømme sitt oppdrag som nyhetsformidler.

Pressens Faglige Utvalg er enig med Telemarksavisa i at konsekvenser av ulykker og branner mange ganger først vil være kjent i etterkant, og at mediene selvfølgelig må kunne omtale en brann før pårørende er varslet (jmf. medienes rett til å informere). Når det er sagt, er det mange måter å omtale en slik hendelse på. Utvalget har gjentatte ganger uttalt at dekningen av ulykker må bygge på gjennomtenkte avveininger mellom hva slags informasjon publikum trenger, og hensynet til ofre og pårørende. Dette for å hindre at mennesker som allerede er hardt rammet skal bli påført ytterligere belastninger.

I det påklagede tilfellet publiserte Telemarksavisa bilde og video av et brennende hus meget kort tid etter at brannen ble meldt, og før avisen hadde forsikret seg om at berørte var underrettet om hendelsen. Utvalget mener at bildene er geografisk identifiserbare og at bilde og video var publisert på et for tidlig tidspunkt. Det legges vekt på at dette ikke dreier seg om en brann i tett bebyggelse med mange berørte. Utvalget viser til punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten. hvor det står: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er varslet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»

Telemarksavisa har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2013

Line Noer Borrevik,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Marit Rein
Georg Apenes, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden