NN mot Telemarksavisa

PFU-sak 033/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder publisering av et leserinnlegg i Telemarksavisa som ikke var ment for publisering.

Klager er skribenten. Det opplyses at han sendte en e-post med spørsmål og kommentarer til redaktøren av den faste spalten «Hverdagsliv». Det opplyses at innholdet overhode ikke var ment for publisering. Noen dager senere dukket e-posten opp som et leserinnlegg et helt annet sted i avisen. Det vises til innleggets innhold og at dette ble publisert med hans fulle navn, og klager mener han er utsatt for en grov krenkelse.

Telemarksavisa anfører at saken åpenbart beror på en misforståelse der noe som ikke skulle på trykk kom på trykk, men at dette ikke kan lastes avisen da det ikke fremgikk av eposten at dette ikke skulle publiseres. Å trykke brev, innsendt til avisen, undertegnet med fullt navn, kan, slik TA ser det, ikke være brudd på noen regler i Vær Varsom-plakaten.

Pressens Faglige Utvalgt har tidligere i en rekke klagesaker understreket betydningen av redaksjonelle rutiner som sikrer at det ikke oppstår glipper og/eller misforståelser som i sin tur fører til utilsiktet publisering.

I den aktuelle saken oppfordret TA publikum til å sende inn spørsmål eller tema man ønsket tatt opp i spalten «Hverdagsliv». Det fremkom ikke av oppfordringen at innsendt materiale kunne bli publisert. Selv om utvalget i utgangspunktet vil mene at publikum må forvente at det de sender inn av spørsmål og svar til ulike spalter, kan bli publisert – med mindre noe annet er avtalt – vil utvalget likevel minne om at det tilligger mediets ansvar å klargjøre premissene, jfr. punkt 3.3. Uavhengig av innholdet vil utvalget mene at en innsender som sender et forslag til tema til hverdagsliv, som anført i spalten, med rette vil bli overrasket hvis det blir publisert som leserinnlegg et annet sted.

Imidlertid, det utvalget reagerer på, er innholdet i publiseringen kombinert med navngivningen. Utvalget vil understreke viktigheten av at alt som skal publiseres – uavhengig av hvor det kommer fra – må være gjenstand for en selvstendig presseetisk vurdering. Gitt innleggets innhold, finner utvalget det underlig at avisen, uten noen form for ytterligere kontakt med klager, publiserte dette under fullt navn. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3., respekt for menneskers privatliv.

Telemarksavisa har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. februar 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg, Tone Angell Jensen,

Eva Sannum, Øystein Stray Spetalen, Amal Aden