Nordlandsposten, v. nyhetsred. Stein Sneve mot Nordlands Framtid

PFU-sak 031/01


SAMMENDRAG:

Nordlands Framtid brakte mandag 22. januar 2001, nederst på førstesiden, en innrammet to-spaltet tittel: » Drittsekk ble problemløser». Øverst til høyre i rammen står det «annonse».
Førstesiderammen viser til to annonser inne i avisen. I den ene annonsen, s. 17, står følgende tekst:
«-Er du drittlei? (løsningen er like rundt hjørnet). Annonsen er illustrert med et bilde av en kvinne som løfter en sort søppelsekk som revner. Nederst på siden står det «Drittsekken».
På side 19 følges den forrige annonsen opp med en ny. Nå er teksten: «Med ?dritt-sekken? fra Østbø er avfallsproblemet løst!» . Her går det fram hvor man kan kjøpe sekken, hva den kan brukes til, og hva den koster.

KLAGEN:
Klageren , Nordlandsposten ved nyhetsredaktør Stein Sneve, reagerer på Nordlands Framtids forsidetekst, og mener den bryter med tekstreklameplakaten. «Angjeldende annonse har både et innhold, en layout og en sidehenvisning som er prikk lik det NF ellers bruker for redaksjonelle henvisninger. Undertegnete måtte bla frem og tilbake flere gangerfør jeg skjønte at dette dreide seg om en annonse». «Annonsen er riktignok merket ?Annonse?, med det som vel må være den minste punktstørrelsen som er lesbar».

TILSVARSRUNDEN:
Nordlands Framtid , ved sjefredaktør Tor Woje, viser til at henvisningsannonsen er kommet på trykk som følge av en intern glipp. «Annonsen er mottatt ferdig fra byrå og har ved et rent arbeidsuhell passert igjennom vårt mottaks- og produksjonsledd uten å bli endret i henhold til våre regler. Disse tilsier som utgangspunkt annen skrift enn vår egen, annonsørenes logo ? og hvis nødvendig også tydelig merking med ?annonse?. Dette er en glipp vi selvsagt beklager».
«Den er i strid både med våre interne regler og med tekstreklamereglene, slik vi tolker dem. Dette ble internt påtalt i alle berørte ledd samme dag som annonsen sto på trykk. Klageren gis derfor fra vår side medhold i sin konkrete klage».

Klageren reagerer på at det er Tor Woje som besvarer klagen, og tilsvaret dreier seg i hovedsak om dette.

Nordlands Framtid (NF) konstaterer også at selve sakens innhold ikke berøres i avisens tilsvar, og antar at det kan skyldes at partene er enige i vurderingen av den påklagede annonsen. Tilsvaret fra NF diskuterer deretter habilitetsproblematikken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en henvisningsannonse på Nordlands Framtids førsteside. Klageren, Nordlandsposten, mener henvisningen bryter med tekstreklameplakaten. Klageren påpeker at annonsens innhold og layout er lik Nordlands Framtids redaksjonelle uttrykk, og kan ikke se at merkingen med ?annonse? rettferdiggjør trykkingen.
Nordlands Framtid gir Nordlandsposten medhold i klagen, og anfører at henvisnings-annonsen kom på trykk ved en intern glipp. Avisen viser til at annonsen er i strid både med redaksjonens interne regler og med tekstreklamereglene.
Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det blant annet heter: «Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold».
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at henvisningsannonsen framstår som redaksjonell tekst, men at annonsene det henvises til, klart skiller seg fra avisens redaksjonelle innhold. Utvalget kan derfor ikke se at henvisningsteksten forleder publikum til å lese annonsene som redaksjonelle artikler. Imidlertid strider henvisningsannonsen med Vær Varsom-plakatens krav til et klart skille mellom redaksjonelt innhold og reklame. Utvalget bemerker at Nordlands Framtid selv medgir at henvisningsannonsen bryter med tekstreklamereglene.
Nordlands Framtid har brutt god presseskikk
Oslo, 27. mars 2001
Catharina Jacobsen,
John Olav Egeland, Odd Isungset,
Harald Berntsen, Grethe Faremo, Marvin Wiseth