Tommy Anderberg mot Natt&Dag

PFU-sak 028/04


SAMMENDRAG:
Gratisavisen Natt& Dag hadde i nr. 2/2004 som hovedoppslag på førstesiden: » Natt&Dags guide til: Rus på resept – Veldig digg og helt lovlig! » Inne i avisen var to sider viet saken, under hovedtittelen » Lovlig dop «. Ingressen lød:

» Hvorfor skal mora og tanta di ha all moroa? Hvorfor skal du risikere liv og helse på urent dop når piller så rene som snø skrives ut i metervis hver dag? Her er Natt&Dags guide til dop på resept. »

I senere avsnitt het det eksempelvis:

» Men for å få en resept som svinger, trenger Ola Dunk en lege som swinger … Fancy legekontor med parkettgulv og pene pasienter har nok å gjøre til at de kan unnvære deg, så med mindre du er syk på ordentlig vil det lønne seg å ta kontakt med et legekontor som ligger litt utenfor sentrum. Se for deg et slitent kontor, med lokaler på gateplan og personale med utenlands bakgrunn. Kanskje fra de baltiske stater, eller noen av våre nye venner i øst-Europa. Disse kontorene har en mye lavere pasientpågang, så dr. Zavody vil nok strekke seg langt for å få et trofast forhold, med ukentlige besøk, fra slik en ung friskus som deg! »

» Stadig flere ?pasienter? har forstått at man kan unngå hele problemet ved å føre stoffet opp i endetarmen i stedet. De proffeste folka har flere teknikker for ass-
injeksjon: Steinerskole-kids bruker gjerne en liten gummislange eller et sugerør fra McDonalds, ført opp i endetarmen, og heller inn et pulver av finknuste piller. »

» Ass-innføring kan riktignok gi endel svie, men gevinsten ligger i at blodkarene i tykktarmen gir deg nær 95 % opptak av virkestoffene. Nesten dobbelt så mye som når du spiser det. -Dessuten smeller det etter et halvt minutt. Schmokk! »

Artikkelen tar deretter for seg angivelig tilgjengelighet og virkning av stoffer som amphetamin, benzodiazepiner og analgetika, med undergrupper. For hvert av medikamentene har Natt&Dag-guiden et avsnitt med mellomtittelen » Hva legen vil høre » for at «du» skal få skrevet ut resept, enten det gjelder Ritalin, Concerta, Valium, Flunipam eller Kodein.

I artikkelen er det også lagt inn sitater fra intervjuede ungdommer. Patrick og Gjermund (23) sier: » Det er helt sykt. Øyeeple-skvising er den nye greia vår «. Og Jeanette (29): » Hvis jeg skal ha fest, eller døse ned sammen med venner, sier jeg simpelthen at jeg skal på hytta og trenger en større resept. »

Både på førstesiden og inne i avisen var guiden illustrert med en collage som viste et ungt par i «glansen» fra piller og kapsler.

KLAGEN:
Klager er Tommy Anderberg. Han reagerer som «vanlig leser», og skriver blant annet:

«Avisen Natt&Dag distribueres i en opplage av cirka 86000ex. På ulike offentlige steder og deriblant kinosalonger i Oslo med omneid, derved blir avisen meget lett tilgjengelig for barn i alderen 10-17 år. Jeg vil herved offisielt klage på nummer 02-2004 med artikkelen ? Rus på resept ? skrevet av Olav Brekke Mathisen.»

«Det skriftlige materialet i artikkelen kan ikke settes i samsvar med god journalistisk etikk på basis av hvor avisen distribueres. Innholdet i artikkelen kan og vil oppfattes som ren propaganda for en ruskultur som ikke hører hjemme i en avis for ungdom, et klart brudd på god presseskikk. Jeg ser også det som ekstra kritikkverdig når ansvarlig redaktør tillater en slik artikkel å bli publisert. Etter å ha lest artikkelen sitter jeg igjen med en følelse av total sjokk. For barn helt ned i alderen 10-11 år vil vel innholdet i artikkelen mer enn sjokkere! »

TILSVARSRUNDEN:
Natt&Dag hadde i sitt første tilsvar tre korte punkter:

«1. Natt&Dag distribueres ikke lengre på alle kinoer i Oslo og omegn.
2. Natt&Dag har en klart definert lesermasse som forstår grep som ironi og satire, i motsetning til de leserne som har blitt kjent med denne artikkelen via innslag i nyhetssendinger på TVen .
3. Natt&Dag forbeholder seg retten til å skrive humoristisk om alvorlige temaer. Hadde dette vært et innslag på ?Team Antonsen? ville ingen reagert. Vi mener norsk avispresse generelt er for feige når det kommer til å benytte seg av den pressefriheten vi tross alt har i dette landet. Dette skjer av frykt for å støte bort lesere og annonsører.»

Klageren hevder han aldri har påstått at Natt&Dag distribueres på alle kinoer i Oslo og omegn. «Vil samtidig spørre om kommentaren skal oppfattes som en formildende omstendighet fra deres side, eller som et sett å imøtekomme den massive kritikken fra publikum og media?»

Og klageren spør videre: «Så redaktøren mener med kommentar 2 at en klart definert lesermasse som forstår grep som ironi og satire, finnes på offentlige steder hvor avisen fritt distribueres? Hvordan har redaktøren kommet frem til den konklusjonen? Så vidt jeg vet, kan man aldri klart differensiere en gruppe lesere fra en annen som bedre egnet å forstå ironiog satire, som i tilfellet her. Med redaktørens konklusjon ville altså voksne som reagerer negativt på artikkelen i nummer 02/04 være mindre egnet å skjønne ironi og satire enn barn i alderen 10-17 år! Er det dette redaktøren mener med en klart definert lesermasse som forstår grep som ironi og satire?»

«Kommentar nr. 3 skal jeg overlate til PFU å få kommentere videre. Vil bare legge til at pressefrihet også innebærer å ta ansvar for publiserte artikler og innlegg, moralsk og etisk.»

Natt&Dag viser i sitt siste tilsvar til at det var avisens mening å skille mellom den ulovlige og «ulovlige» bruken av narkotika. «De siste årene har den offentlig godkjente bruken av narkotiske stoffer eksplodert. Dette er det mindre fokus på, og mens tausheten råder, blir problemet bare større. Legestanden er redd for å få oppmerksomheten rettet mot problemet, ikke minst fordi det skrives ut altfor mange resepter på avhengighetsdannende legemidler.»

» I den aktuelle utgaven av Natt&Dag har vi ønsket å fokusere på det som synes som dobbeltmoral i forhold til narkotiske stoffer. Vi mener at det er på høy tid med en debatt som tar opp spørsmålet om legestandens utskriving av resepter er for liberal. (…) Dette velger vi altså å si på en uortodoks måte. Vi har snakket med mange yngre mennesker som forteller om hvor lett det er å få tilgang til narkotiske stoffer på resept. »

«Vi beklager at artikkelen kan virke støtende, spesielt på lesere utenfor vår målgruppe. Vi har forståelse for at denne artikkelen provoserer. Det er den ment å gjøre. Vår målgruppe tilhører en generasjon som er eksperter på ironi og satire, og de vet at det som står i Natt&Dag ofte har en subtekst i seg. De er klar over at Natt&Dag ikke driver med enkel sort/hvitt journalistikk.»

» I nettopp dette tilfelle latterligggjøres deler av foreldregenerasjonens dobbeltmoral og egne ?lovlige? rusmisbruk . Vi viser hvor få forskjeller det kan være mellom en råtten,
kriminell dopdealer og en formuende, aktverdig lege. (…) Artikkelen har fra visse hold blitt misforstått som dopforherligende, hvilket på ingen måte var intensjonen. At legestanden raser er vel neppe overraskende.»

Til slutt opplyser avisens redaktør: «For å understreke at Natt&Dag ikke er et legaliseringsorgan, tilbød vi Ungdom Mot Narkotika en gratis helside annonsering. Dette takket de ja til.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i gratisavisen Natt&Dag, der redaksjonen presenterte en «guide» for hvordan man ved legebesøk kunne få «rus på resept» og dermed «lovlig dop». Klageren reagerer som «vanlig leser», idet han finner artikkelen presseetisk uakseptabel. Dette særlig sett på bakgrunn av at gratisavisen er meget lett tilgjengelig for barn og unge. Klageren mener artikkelen kan og vil oppfattes som ren propaganda for en ruskultur, noe som ikke hører hjemme i en avis for ungdom.

Natt&Dag hevder å ha en klart definert lesermasse som forstår grep som ironi og satire. Redaksjonen forbeholder seg retten til å skrive humoristisk om alvorlige temaer, og mener norske aviser generelt er for feige når det gjelder å benytte seg av pressefriheten. I det påklagede tilfellet ønsket Natt&Dag ? på en uortodoks måte ? å ta opp spørsmålet om legestandens utskrivning av resepter er for liberal.

Pressens Faglige Utvalg kan forstå at enkelte lesere oppfatter den påklagede artikkelen, med dens spesielle innfallsvinkel, som smakløs.

På den annen side har utvalget en rekke ganger påpekt at det innenfor genren humor og satire må være stor takhøyde og rom for sterke virkemidler. Ut fra dette anser utvalget at også et ofte tabubelagt felt som stoffmisbruk blant unge, må kunne underkastes et satirisk grep som kan være egnet til å kaste lys over en ubehagelig virkelighet. I det aktuelle tilfellet mener utvalget at artikkelen må kunne aksepteres som journalistisk satire.

Natt&Dag har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mai 2004
Thor Woje,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen