NN mot Verdens Gang

PFU-sak 024/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Verdens Gang, der ektefellen til en avdød lensmann forteller om mannens skuffelse over politiets innsats 22. juli. Datteren til de to døde på Utøya. I artikkelen forteller kvinnen også om mannens siste tid, og at han skal ha revet av seg ledninger på sykehuset to dager før han døde av kreft.

Klager, den avdøde mannens sønn, reagerer på avisens fremstilling av faren på dødsleiet. Han mener det fremstår som om faren begikk selvmord, og at avisen bryter Vær Varsom-plakatens prinsipper om kontroll av opplysninger, saklighet og omtanke og respekt for privatliv. Han påpeker at faren var svært privat som person, noe hans søster gjorde avisen oppmerksom på før publisering.

Verdens Gang avviser klagen og fremhever enkens selvsagte rett til å uttale seg om det som har skjedd, og til å vurdere hva som er i tråd med sin avdøde manns ønsker. Avisen skriver at de var klar over at klagers familie ikke ønsket artikkelen trykket, men at dette ønsket her måtte vike.

Pressens Faglige Utvalg har flere ganger påpekt at også de dødes omdømme er beskyttet av Vær Varsom-plakaten. Utvalget kan forstå at klager opplevde innholdet i den påklagede artikkelen som ubehagelig nært, særlig ettersom avdøde av familien ble betraktet som et svært privat menneske. Men slik utvalget ser det, måtte VG ha anledning til å bringe konas historie, uten at dette på forhånd var godkjent av øvrig familie. Utvalget merker seg at familien ble orientert før publiseringen fant sted.

Når det gjelder passasjen det særlig reageres over, minner utvalget generelt om Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, der det heter: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.» Utvalget minner også om at redaksjoner skal utvise saklighet og omtanke i innhold og presentasjon (punkt 4.1), og utvalget kan forstå at klager opplevde beskrivelsen av avdødes handlinger på dødsleiet som private og krenkende. Slik utvalget ser det, kunne VG med fordel unnlatt å bringe disse opplysningene av hensyn til avdødes øvrige familie. Utvalgets flertall mener imidlertid at avisen hadde tilstrekkelig saklig grunn til å bringe informasjonen.

Etter en samlet vurdering finner utvalgets flertall at Verdens Gang ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2013

Line Noer Borrevik,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Marit Rein,
Hadi Strømmen Lile, Amal Aden

Utvalgets mindretall mener Verdens Gangs omtale av pasientens livsavslutning ikke oppfyller Vær Varsom-plakatens krav til varsomhet i omtale av selvmord og selvmordsforsøk (punkt 4.9).

På dette punkt har VG brutt god presseskikk.

Oslo 30. april 2013,

Georg Apenes