Per Inge Torkelsen mot Rogalands Avis

PFU-sak 022/01


SAMMENDRAG:
Rogalands Avis brakte 28. november 2000 , i sin innringerspalte «På tråden», et innlegg med tittelen « Skyt Torkelsen ». Det korte innlegget lød:
« Håper at det er en god pensjonist der ute som skyter han der Per Inge Torkelsen. Inge Georg Eriksen ».
Dagen etter, 29. november , hadde Rogalands Avis som hovedoppslag på førstesiden: « – Per Inge er en dust – sjefredaktør Lars Helle i hard konflikt med komiker ». På toppen av førstesiden ble det vist til fire nyhetssider inne i avisen, sammen med følgende henvisningstekst:
« Les kjendisenes mening. Se hva leserne synes. Han ville ?skyte? Per Inge ».
Som illustrasjon brukte avisen en helsides bildemontasje av Per Inge Torkelsen og RAs sjefredaktør Lars Helle.
På side 4 brakte avisen et intervju med innringeren fra dagen før, under tittelen
« – Unnskyld, Per Inge » og undertittelen « Mente ikke å skremme ». I ingressen het det:
« Inge Georg Eriksen (52) fra Stavanger er oppriktig lei seg for at Per Inge Torkelsen tolket utsagnet hans som en drapstrussel. I går ble Eriksen oppringt av klovnen – og da bad han om unnskyldning. »
Og i senere avsnitt:
« 52-åringen var lei av Torkelsens mange offentlige ?utskjellingsraid? mot de eldre, i forbindelse med bokutgivelsen. Den gifte trebarnsfaren fra Stavanger, ønsket å svare med samme mynt, i Rogalands Avis? ?På tråden?.»
« Den uføretrygdede oljearbeideren undres over at forfatteren, som egentlig ville kalle boken sin for ?Drep de eldre?, tenner på alle plugger etter at meningen hans stod på trykk. – Jeg synes han burde tåle såpass når han selv ordlegger seg så kraftig. Tenk om folk hadde tatt alt det han skriver bokstavelig? poengterer Eriksen. »
På side 5 er RAs sjefredaktør Lars Helle intervjuet, under tittelen « – Dustete av Per Inge Torkelsen ». Bakgrunnen er at redaktøren synes Torkelsen overreagerer ved å politianmelde innringeren som rettet skyts mot ham, og RA som trykte meningsytringen. En faktaramme opplyser dessuten at Torkelsen «raser i mediene over det han oppfatter som en drapstrussel». Det framgår ellers at « Per Inge Torkelsen ønsker ikke å snakke med Rogalands Avis .»
På side 6, under tittelen « Eldreboken selger godt », framgår det at «Telefonapparatene til Det Norske Samlaget gløder. Eldre skjeller nå ut forlaget fordi de lot ?Den store stygge eldreboka? gå i trykken.»
På samme side brakte RA en ny innringerspalte, med synspunkter på Torkelsen og trusselen mot ham.
På side 7 intervjues politiavdelingssjef Allan Dreyer. Han opplyser at «det var en fortvilet Per Inge Torkelsen som i går ringte politiet for å be om hjelp. – Vi ble enige om at det var best at han skrev anmeldelsen selv. Han er nok flinkere enn oss til å skrive.»
På samme side gjenga RA også korte uttalelser fra fem kjente komikere, som hovedsakelig mente at Torkelsen måtte «tåle».

KLAGEN :
Klageren , Per Inge Torkelsen, skriver:
«Eg vil herved klaga på Rogalands Avis, og vil be om at pressens faglige utvalg vurdere om ikkje aviså har gått øve stregen, og at udvalget derfor eventuelt tyr te de mulige og nødvendige reaksjonsmådane de rår øve.
Som forfattar va eg smerteligt klar øve at ?Den store stygge eldreboka? ville føra te kraftige reaksjonar. Og sånn blei det. Eg tålte alt eg fekk, unntatt det så blei servert av Rogalands Avis. Eg kan ikkje forstå at det ska ver lovligt å trykke konkrete og navngitte oppfordringar te mord. Forsidå dagen ittepå (?Per Inge er en dust?) e nok merr som ein kuriositet å regna, men det kan gjerna ver nyttigt å få ein faglige vurdering av denne typen journalistikk .»

TILSVARSRUNDEN:
Rogalands Avis konstaterer i sitt tilsvar at «aviser landet rundt har vært fulle av sinte leserbrev fra pensjonister som føler seg direkte mobbet i Torkelsens bok». «Bedre ble det ikke da det ble bekreftet hvilken tittel Torkelsen egentlig ville ha på boken sin. Den skulle nemlig hete ?Drep de eldre?. Forlaget sa imidlertid nei til Torkelsen.»
Om innringeren i «På tråden»-spalten 27. november skriver redaktøren: «Han ville ta Torkelsen på ordet, og svarte komikeren i samme sjargong. Han ville spille på Torkelsens forslag til boktittel, slo litt humoristisk tilbake med samme mynt og brukte tittelen ?Skyt Torkelsen? . Han brukte fullt navn i innlegget . Torkelsen reagerte sterkt på dette. Komikeren, som i telefonkatalogen står med yrkesbetegnelsen ?klovn?, oppfattet utsagnet som en reell drapstrussel.»
«Mens andre som reagerer på slike ting gjerne tar kontakt med avisen, for om mulig å få oppklart misforståelser eller finne en minnelig løsning, gav ikke Torkelsen lyd fra seg andre steder enn på NRK P1. På riksnettet gjennom ?Norgesglasset? og gjennom NRK Rogaland ble Rogalands Avis gjort oppmerksom på hans reaksjon. Seinere samme dag gikk han, etter eget utsagn, til politianmeldelse av Rogalands Avis. Fortsatt uten å ta kontakt med avisen.»
«Etter at saken var blitt kjent på radioen, ble den selvsagt fulgt opp internt, blant annet gjennom at vår sjefredaktør tok kontakt med innringeren, som bekreftet det inntrykket de fleste hadde fått: Kommentaren i ?På tråden? var humoristisk ment, og han var veldig lei seg for at det ble tatt så alvorlig. Det var også direkte kontakt mellom innringeren og Torkelsen om dette, og Rogalands Avis brukte en hel side den påfølgende dag, der innringer forsikret alle våre lesere om at han ikke på noe tidspunkt hadde ønsket livet av Torkelsen. »
Avisen minner i tilsvaret om at klageren «selv uttalte, i forbindelse med at han gav ut ?Den store norske begravelsesboka? i 1996, at ingenting er for alvorlig til å spøke med – selv ikke døden. Dette har han gjentatt mange ganger.»
«Torkelsen syntes ikke innlegget i ?På tråden? var særlig morsomt. Flere deler nok denne oppfatningen. Men verken Torkelsen, innringer Eriksen eller Rogalands Avis har enerett på å definere humor. Noen liker at Torkelsen sier ?Drep de gamle?, noen ler av ?skyt Torkelsen?, mens de fleste ikke liker noen av delene. Det er likevel forskjell på å ikke like en debattform og på å gå til politiet og PFU når en meningsmotstander bruker samme debattmetode som deg selv – og det til og med i en humordebatt av en klovn .»
«Rogalands Avis har i etterkant dessuten påpekt at avisen ikke fant det tre linjer lange innlegget spesielt morsomt, og at vi blant annet av den grunn kunne droppet det. Dette er det gjort rede for overfor Torkelsen direkte, i debatt på TV 2 og i en nyhetsreportasje i Dagbladet 30. november.»
Når det gjelder førstesideoppslaget 29. november, heter det i RAs tilsvar:
«Etter NRK-oppslagene var det naturlig for avisen å følge opp saken som en ren nyhetssak. Vår daværende sjefredaktør ble konfrontert med Torkelsens handlemåte og gav klart uttrykk for at komikeren oppførte seg som en dust i denne saken, både fordi han brukte den framgangsmåten han gjorde, men først og fremst fordi han gjorde seg så umottakelig for andre synspunkter?». « Det er Torkelsens debattform, ikke hans person, hans bøker eller framtreden for øvrig som skapte konfrontasjonen mellom ham og vår redaktør .»
«For oss er det for øvrig viktig å understreke at Torkelsen ble gitt anledning til samtidig imøtegåelse, noe han avslo.»
Klageren skriver blant annet i sitt tilsvar:
«Itte mitt håve må dette ver ein enkel og greie sag: RA servere ein konkrete og signerte oppfordring om å dreba meg . Og der e fullt navn, både på den så komme med oppfordringen, og på den (meg) så ska ver offeret. Dette e vel ikkje lovligt? Og dette e vel ikkje ?god presseskikk??»
Klageren bruker størstedelen av tilsvaret til å skildre sitt vanskelige forhold til Rogalands Avis de siste ti årene. Om den aktuelle situasjonen heter det: «RA har ikkje kritisert bogå (RA har ikkje litteraturanmeldar), men redaktør og journalistar har gått direkte på meg som person. Dette e selvfølgeligt trist, men det e i tråd med det så itte kvert har blitt RA si linja. Samenligna med RA framstår Se og Hør som et høglitterært og samfunnskritisk medium.»
For øvrig hevder klageren at «RA sine oppslag førte òg heilt tydeligt te at det blei legitimt å antasta meg på gadå (stoppa meg, skjella meg ud, slå meg)». «Det va ennå verre for resten av familien min. Kånå mi og ungane blei direkte redde itte mordtrusselen i RA, og den stemningå så herved oppstod.»
Rogalands Avis har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Humoristen og forfatteren Per Inge Torkelsen innklager Rogalands Avis for at den i sin «På tråden»-spalte lot en navngitt innringer komme med oppfordringen «Skyt Torkelsen». Klageren var klar over at hans nye bok «Den store stygge eldreboka» ville vekke reaksjoner, men finner det helt uakseptabelt at avisen slipper til et innlegg som direkte oppfordrer til mord. Dessuten ber klageren PFU om også å vurdere avisens førstesideoppslag dagen etter, der sjefredaktøren i hovedtittelen uttaler: «- Per Inge er en dust».
Rogalands Avis viser til at aviser landet rundt har vært fulle av sinte leserbrev fra pensjonister som føler seg direkte mobbet i klagerens bok. RA anfører at saken ikke ble bedre da det ble kjent at klageren egentlig hadde ønsket boktittelen «Drep de eldre». Slik avisen ser det, må klageren ? som selv kaller seg klovn ? tåle at noen svarer ham i samme humoristiske sjargong. For øvrig mener avisen at den neste dag måtte kunne skildre konfrontasjonen mellom klageren og redaktøren slik det ble gjort.
Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon». Utvalget vil understreke det redaksjonelle ansvar for ikke å påføre mennesker unødige belastninger.
Når det gjelder det påklagede innlegget i innringerspalten, anser utvalget at grensen mellom alvor og ironi må betraktes som hårfin. Avisen kunne på en klarere måte fått formidlet at dette var ment som en spøk.
Utvalget mener imidlertid at saken må sees i lys av den situasjon klageren selv hadde satt seg i, ved å harselere over forhold han visste måtte vekke manges harme. Utvalget finner det vanskelig å klandre avisen for å ha tatt inn innlegget, siden redaksjonen åpenbart vurderte det til å være en uhøytidelig spøk, som svar på klagerens tiltale.
For øvrig mener utvalget at avisens førstesideoppslag dagen etter er innenfor det presseetisk akseptable.

Rogalands Avis har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 25. april 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Kari Saastad,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen