Hermann Hansen mot TV 2

PFU-sak 021/02


SAMMENDRAG:

TV 2 sendte torsdag 31. januar 2002 en nyhetsreportasje i forbindelse med hundedrapet på Dokka, der en syv år gammel gutt ble bitt i hjel av en hundeflokk tilhørende en enslig kvinne. I innslaget intervjues en far som i 1994 mistet sin sønn i en tilsvarende hendelse. En hundeekspert, Vegard Øksnevad, blir også spurt om hvorfor hunder angriper mennesker. Reportasjen er illustrert med arkivopptak av et hundespann. Journalisten bruker begrepet ?polarhunder? om hundene som skal ha drept gutten fra Dokka.

Vedlagt følger utskrifte fra innslaget.

KLAGEN:

Klageren , Hermann Hansen som representerer sledehundmiljøet, reagerer på at TV 2 velger å vinkle sitt innslag mot dem. Klageren viser til at eieren av hundene ikke hadde noe med trekkhundmiljøet å gjøre, og viser til at kvinnens hunder skal være «fire blandingshunder av ukjent opphav; sannsynligvis sjæfer- og grønnlandshund. Som trekkhund brukes i dag hovedsakelig blandingshunder av typen Alasken huskies, og i noen grad Sibirske huskies. Altså ingen av de raser det her er snakk om». Klageren viser også til at disse hundetypene aldri har drept eller skadet mennesker alvorlig.

Klageren opplever det som spekulativt å fokusere på sledehundmiljøet, «og å vise et arkivopptak av et spann med alasken huskies som omtvistelig må forsterke inntrykket av at
det er slike hunder det dreier seg om?Innslaget var svært lite balansert og fullt av feil. Ingen i trekkhundmiljøet fikk komme til orde, og det var ikke gjort noe for å skape balanse».

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser å ha handlet i strid med god presseskikk, og benekter at det er fokusert på noen rase spesielt. «Å bruke et illustrasjonsbilde av et hundespann slik det gjøres i reportasjen, kan vi vanskelig se krenker noen. I alle fall ikke klageren?Reportasjen ble ytterligere balansert gjennom intervjuet med en spesialist på området hundeadferd. Vi viser her til at det fra Vegard Øksnevad ble uttalt at slikt hundehold i et miljø som klageren tilsynelatende representerer ? forutsatt nødvendige kunnskaper ? ikke er uforsvarlig. Når det gjelder sledehundmiljøet generelt peker vi også på den angjeldende bakgrunnsreportasjen kun var en del av TV 2s dekning. Påfølgende dag ble det således sendt en oppfølgende reportasje fra sledehundmiljøet hvor hundekjøreren Birgitte Næss ble intervjuet. Poenget har vært å få frem det balanserte og nøkterne syn nettopp dette organiserte miljøet representerer».

Klageren presiserer at hans klage «gikk på at TV2 brukte bilder som ga inntrykk av at det omtalte uhellet hadde med trekkhundmiljøet, og ?rasen? alasken huskies å gjøre. Dette ble bildemessig meget sterkt fokusert under hele den omtalte reportasjen med flere bilder fra dette miljøet, til tross for at uhellet ikke hadde noen tilknytning verken til rasen eller til trekkhundmiljøet. TV2s tilsvar synes derfor irrelevant i forhold til klagens innhold».

TV 2 påpeker at det påklagede innslaget i hovedsak dreier seg om en situasjon for 7 år siden hvor et annet barn ble bitt i hjel av en polarhund. I en slik situasjon kan det ikke være i strid med god presseskikk eller krenkende for klageren at man viser de angjeldende bildene?At man gjennom bildebruken mistenkeliggjør ?trekkhundmiljøet? har vi vanskelig for å forstå. Vi kan heller ikke se at man har krenket rasen ?alaskan huskies? slik det tilsynelatende forutsettes i klagen».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et nyhetsinnslag i TV 2, i forbindelse med at en gutt ble drept av hunder på Dokka. I innslaget intervjues blant andre en hundeekspert og en far som tidligere mistet sin sønn i en lignede hendelse. Det blir vist illustrasjonsbilder av noen trekkhunder. Klageren, en representant for sledehundmiljøet, mener TV 2s reportasje på en usaklig og spekulativ måte drar trekkhundmiljøet inn i saken. Klageren hevder at trekkhundrasene ikke har noe med de omtalte ?drapshundene? på Dokka å gjøre. Videre mener klageren at innslaget var ubalansert, og han reagerer på at ingen fra trekkhundmiljøet fikk komme til orde.

TV 2 påpeker at innslaget i hovedsak dreier seg om en syv år gammel hendelse hvor et annet barn ble bitt i hjel av en polarhund. Kanalen avviser at man gjennom bildebruken mistenkeliggjør trekkhundmiljøet, og kan heller ikke se at man har krenket rasen ?alaskan huskies?, slik det tilsynelatende forutsettes i klagen.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plaktens punkt 4.12, der det står: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling».

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at TV 2s innslag tar utgangspunkt i en hendelse fra 1994, der en seks år gammel gutt ble bitt i hjel av en polarhund. I den forbindelse benyttes det et kort arkivopptak av noen trekkhunder. Selv om TV 2 kunne merket bildene med arkiv, kan ikke utvalget se at bildebruken er kritikkverdig i den aktuelle sammenhengen, eller at hundemiljøet hadde en samtidig imøtegåelsesrett. Utvalget merker seg også at det i innslaget klart framgår at kunnskap om hunder er det avgjørende for sikkerheten, ikke hvor mange eller hvilken type hunder man har.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. mai 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen