Odd Kalsnes mot Radio Øst

PFU-sak 014AB/13


SAMMENDRAG:

Radio Øst brakte i en sending med tittelen «Radio Øst informerer» tirsdag 25. desember 2012 følgende informasjon:

«Ja, jeg nevnte dette med telefonvakter og det er jo slik at mange har vært med oss gjennom mange, mange år med å være telefonvakter og det er da slik at noen har falt av fra etter hvert. Og derfor så trenger vi nå nye telefonvakter. En av dem som nå slutter hos oss, det er (NN), som da har vært med i mange år og vært med på flere team. Så det gjelder både teamet til Raymond, som har litt lite telefonvakter. Det gjelder teamet til Rolf Egil. Samtidig med at (NN) slutter, så slutter også (XX) og det betyr at vi da har «Variert middagsmeny» på hver fjerde søndag, som vi også da skal ha inn en ny programleder på. Det har vi foreløpig løst med at Espen tar seg av det nå i første omgang. Og så får vi se litt etter hvert. Jeg nevnte dette så vidt på fredag i «Nå er det endelig fredag», og det var bare så vidt jeg hadde sagt det, så ringte det en og sa at «det er jeg interessert i». Så skal vi snakkes mer senere. Så vi får se. Det ordner seg som regel det meste.
Jeg er egentlig litt, – ikke bare litt heller, lei oss for at (XX) og (NN) nå slutter. Men det har sin forklaring med at det er ikke noe dem har valgt sjøl å slutte. Det er faktisk noe som styret og undertegnede har bestemt. Det kommer av at det har vært visse uoverensstemmelser hvorledes dette skal gjøres. Eller hvorledes det skal drives her på Radio Øst og nok var nok, for å si det sånn. Så derfor så slutter de begge to. Så da håper vi at det legger seg til ro etter hvert. Og at vi da kan få inn flere nye telefonvakter etter hvert. Det håper vi inderlig.»

(Det var daværende ansvarlig redaktør for Radio Øst som var programleder og som brakte opplysningene.)

KLAGEN:

Klagere er de to det opplyses om skal slutte i Radio Øst. I likelydende klager anføres det at det dreier seg om interne opplysninger om arbeidsforhold, og at Radio Øst har brutt taushetsplikten. Det vises til punktene 4.1, saklighet og omtanke, 4.13, retting og beklagelse, og 4.14, samtidig imøtegåelse.

TILSVARSRUNDEN:

Radio Øst svarer at man ikke har «gått utover god presseskikk i programmet «Radio Øst informerer», med å nevne at disse to har sluttet som frivillige medarbeidere», og at det derfor heller ikke skulle være grunnlag for en beklagelse.

Klagerne opprettholder klagen.

Radio Øst har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder informasjon om interne forhold i Radio Øst, omtalt i en sending i desember 2012. I innslaget ble det opplyst at to navngitte frivillige medarbeidere hadde måttet slutte etter uoverensstemmelser. De to medarbeiderne mener Radio Øst har opptrådt i strid med god presseskikk ved å omtale dette. De viser til manglende saklighet og omtanke, personvern og manglende mulighet til samtidig imøtegåelse.

Radio Øst kan ikke se at man har opptrådt i strid med god presseskikk, og ser derfor ikke noen grunn til å beklage at opplysningene ble gitt.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag anføre at det må være forskjell på å gi nøytrale faktiske opplysninger, og å fargelegge slike opplysinger med meninger. I det foreliggende tilfellet er det åpenbart at det ligger en konflikt bak at klagerne sluttet som frivillige medarbeidere i Radio Øst. Dette benyttet radiostasjonens ansvarlige redaktør sin egen publiseringskanal til å kommentere, uten at klagerne fikk mulighet til å ta samtidig til motmæle. Utvalget finner at dette rammes både av Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon», og av punkt 4.14, om retten til å få imøtegå påstander av faktisk art.

Radio Øst har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. mars 2013

Håkon Borud,
Eva Sannum, Alexander Øystå, Øyvind Brigg,
Alf Bjarne Johnsen, Hadi Strømmen Lile, Henrik Syse

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener Radio Øst opptrådte i strid med god presseskikk da radiostasjonen i et program om egen virksomhet opplyste at to navngitte frivillige medarbeidere var bedt av styre og ledelse om å slutte i virksomheten etter uoverensstemmelser. Utvalget mener Radio Øst ikke har vist nødvendig omtanke, samt unnlatt å gi de to en mulighet til samtidig imøtegåelse.»