Adv. Kyrre Eggen p.v.a. CDK Kabel TV AS mot TV 2

PFU-sak 010/13


SAMMENDRAG:

TV 2 sendte onsdag 31. oktober 2012 et innslag om at distributøren Canal Digital hadde lagt en informasjonsplakat over TV 2 Nyhetskanalen samme dag. Innslaget hadde slik intro fra studio:

«Den pågående striden mellom TV 2 og Canal Digital tilspisser seg. I dag la det delvis statseide selskapet en informasjonsplakat over TV 2 Nyhetskanalens sendinger. Det er nyhetssensur, sier Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund.»

Videre selve innslaget:

««Klokka er ti. Riktig god formiddag og velkommen til Økonominyhetene. Dette er hovedsakene våre.»

(Reporter): Dette var starten på Nyhetskanalens økonomisending i morges, men for Canal Digital sine kunder var det dette synet som møtte mange av seerne.»

Bilde av tv-skjerm med Canal Digitals informasjonsplakat

Tekst (knapt leselig):
«Om TV 2s nisjekanaler. Canal Digital Kabel TV har fredag gitt et nytt tilbud til TV 2 der vi imøtekommer TV 2s viktigste krav, samtidig som vi opprettholder løftet om valgfrihet overfor våre kunder. Vi håper med dette å komme til enighet med TV 2 om videre distribusjon av deres nisjekanaler. Les mer på canaldigital.no.»

Reporter:
«- Canal Digital avbrøt sendingen av TV 2 Nyhetskanalen med en informasjonsplakat. Norges Presseforbund reagerer kraftig.»

Kokkvold:
«- Nei, det som har skjedd nå er jo ganske uhørt. At en distributør sensurerer en nyhetskanal. En distributør som til og med er statseid gjennom Telenor. Så dette er nesten uvirkelig.»

Reporter:
«- Stridens kjerne handler om hvor mye penger TV 2 skal få for sine kanaler som distribueres gjennom Canal Digital.»

Kokkvold:
«- Det er greit nok at det nå er en intern strid mellom Canal Digital og TV 2. Både om kanaler og om kostnader, og man må ha lov til å ytre seg, begge parter. Men det er noe helt annet å forsøke å tie og sensurere en av partene.»

Håkon Li Dragland (CDK):
«- Vi kan vel ikke forklare det. Det jeg i hvert fall kan forsikre om, er at vi sensurerer ikke tv-sendinger. Våre teknikere har brukt hele dagen på å prøve og finne ut hva som kan ha skjedd. Vi klarer ikke å gjenskape en slik feil.»

Reporter1:
«- Tror du på det?»

Indrøy (TV 2):
«- Nei, det tror jeg ikke særlig mye på, for jeg må jo ha som utgangspunkt at de har bedre kontroll i eget hus, enn som så.»

Samme dag publiserte TV 2s nettsider tv2.no en artikkel med tittelen «Telenor sensurerer TV 2 Nyhetskanalen» CDK er datterselskap av Telenor ASA. Artikkelen i sin helhet:
«Telenor-selskapet Canal Digital Kabel har i dag gått til det skritt å sensurere sendingene på TV 2 Nyhetskanalen.
Seere som i morges slo på TV 2 Nyhetskanalen fikk i stedet for nyhetssendingen opp en informasjonsplakat fra Canal Digital Kabel, hvor det blant annet hevdes at de har imøtegått alle TV 2s krav i forhandlingene. – Dette er en sak som savner sidestykke, sier kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy. – At et statseid selskap sensurerer en privat nyhetskringkaster med sin egen propaganda, trodde jeg aldri vi skulle få oppleve i Norge. Telenor har i realiteten med makt overtatt redaktørrollen for Norges eneste nyhetskanal. Det de har gjort er helt klart ulovlig og de viser forakt for grunnleggende demokratiske prinsipper og pressefrihet, sier Indrøy. Indrøy sier at TV 2 ser svært alvorlig på det som har skjedd, og at saken vil få etterspill.»
Nettartikkelen var illustrert blant annet med en «faksimile» av den omtalte plakaten.

KLAGEN:

Klager er CDK Kabel TV AS (heretter CDK) via advokat. Klagen gjelder både nyhetsinnslaget og nettartikkelen. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkter 3.2, om kontroll av opplysninger, og 4.14, om imøtegåelsesrett. Det anføres innledningsvis at saken reiser spørsmål om hvilke journalistiske krav som må stilles når en redaksjon dekker saker virksomheten selv er involvert i.

Om selve hendelsen anføres det fra klagers side at om morgenen 31. oktober opplevde et begrenset antall seere i en kortere periode at en tekstplakat ble lagt over TV 2 Nyhetskanalens bilde, mens lyden fungerte som vanlig. CDK har engasjert Det Norske Veritas (DNV) for en uavhengig undersøkelse for å finne årsaken til feilen. I klagen vises det til at «hendelsen skyldes et uheldig sammenfall av forskjellige samvirkende tekniske hendelser, som CDK vanskelig kunne ha forutsett». Det vises også til at Veritas ikke har funnet indikasjoner på at det dreier seg om en bevisst handling og CDK mener derfor det et dokumentert at det ikke var noe grunnlag for påstanden om at CDK har bedrevet sensur. (Hele repporten fra DNV er vedlagt.)

Klager viser til at det i nettartikkelen blir hevdet fra TV 2s kommunikasjonsdirektør at CDK / Telenor har sensurert TV 2, og at dette hevdes uten forbehold i tittel og ingress. Videre anføres det at CDK er ikke kjent med at det i forkant av publiseringen ble gjennomført journalistiske undersøkelser knyttet til om det forelå faktiske holdepunkter for sensurpåstanden. Videre anføres det at CDK ikke ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse av påstanden.

Med hensyn til nyhetsinnslaget senere samme dag, mener klager at sensurpåstanden forsterkes gjennom intervjuet med Norsk Presseforbunds generalsekretær. Han omtaler hendelsen som «uhørt» og «uvirkelig», og også han bruker sensur-ordet. Videre er CDKs representant intervjuet, og gis anledning til å avvise sensur-påstanden.

Klager kan ikke se at TV 2 har kontrollert at «opplysninger som gis er korrekte» og vært «kritisk i valg av kilder», og når det gjelder nettoppslaget, ikke gitt CDK mulighet til samtidig imøtegåelse. Også når det gjelder TV-innslaget mener klager imøtegåelsesretten ikke ble innfridd, i og med at det ikke ble gitt tilstrekkelig tid til å undersøke om påstandene som framsettes er korrekte.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser klagen og anfører at det påklagede nyhetsinnslaget ble laget på samme måte som andre innslag. Fakta ble formidlet, kommentarer innhentet og viderebrakt, og den kritiserte part fikk komme med en samtidig imøtegåelse.

Når det gjelder nettartikkelen, heter det i TV 2s tilsvar:

«Det som i klagen omtales som ”oppslaget på TV 2s nettsider”, jf. bilag 2 i klagen, er en pressemelding fra TV 2 og intet redaksjonelt oppslag. Denne pressemeldingen er utarbeidet av TV 2s informasjonsavdeling og sendt ut kl 13.15 den 31. oktober. Den ble dessuten lagt ut på TV 2s informasjonsside under fanen ”Om TV 2”. Pressemeldinger som omhandler TV 2s virksomhet og som ikke inngår i TV 2s redaksjonelle produkter, er ikke underlagt reglene i VVP. Her må TV 2 behandles på samme måte som enhver annen virksomhet.»

Klageren anfører at den påklagede nettartikkelen er publisert på TV 2s nettsider og mener at enhver ytring som publiseres på TV 2s nettsider faller inn under det redaksjonelle ansvarsområdet. «Det finnes intet grunnlag for å hevde at ytringer som vitterlig er publisert på TV 2 sine nettsider faller utenfor redaktørens eller mediets ansvarsområde etter både de presseetiske regler eller rettslige regler. Om ytringen stammer fra en pressemelding eller fra en annen kilde, er irrelevant for omfanget av mediets ansvar.»

Det anføres også at det ikke er noe ved den påklagede artikkelen som skiller den fra en hvilken som helst annen artikkel, og det vises til at ansvarlig redaktør på vanlig vis er angitt nederst på siden.

TV 2 viser nok en gang til at den påklagede artikkelen ble publisert under fanen «Om TV 2» og at dette har vært praktisert i årevis. Videre: «Dersom PFU skulle komme til at bedriftsinformasjon som presenteres under fanen ”Om TV 2” skal gjøres til gjenstand for vurderinger i forhold til pressens etiske regelverk, kan vi vanskelig gjøre annet enn å ta dette til etterretning. I så fall må ikke bare TV 2 – men også andre mediebedrifter – opprette egne nettsteder for bedriftsinformasjon, slik at dette skillet kommer tydelig frem.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, CDK Kabel TV AS (CDK), mener TV 2 brøt god presseskikk i et nyhetsinnslag om at CDK i en kort periode la en tekstplakat over en sending på TV 2 Nyhetskanalen. Plakaten handlet om den pågående konflikten mellom TV 2 og CDK om betaling for distribusjon av TV-signalet. CDK mener TV 2 ikke i tilstrekkelig grad undersøkte om det var grunnlag for å påstå at CDK drev sensur av sendingen, og dessuten at CDK ikke fikk tilstrekkelig tid til å undersøke fakta. Videre viser klager til at det i en nettartikkel samme dag, der det også ble framsatt påstand om sensur, ikke ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse.

TV 2 avviser klagen. Når det gjelder TV-innslaget, anfører TV 2 at dette er laget på samme måte som andre nyhetsinnslag, ved at fakta ble formidlet, kommentarer innhentet og viderebrakt, og den kritiserte part, klageren, fikk komme med en samtidig imøtegåelse. Med hensyn til nettartikkelen anfører TV 2 at den faller utenfor PFUs område, i og med at det dreier seg om en pressemelding laget av TV 2s informasjonsavdeling publisert under fanen «Om TV 2» på TV 2s nettområde.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke at en mediebedrifts egen virksomhet ikke kan være unntatt egen redaksjonell omtale. Men samtidig er det åpenbart at det må stilles særlige krav til etisk ryddighet når man både representerer én part i en konflikt og samtidig besitter publiseringskanalen. I det foreliggende tilfellet må utvalget konstatere at TV 2 var svært raskt ute med å trekke fram sensur-ordet og til å skaffe tyngde til dette ved å innhente kommentarer fra Norsk Presseforbunds generalsekretær. Men samtidig mener utvalget at det korte intervjuet med klagerens representant i akseptabel grad balanserer TV-innslaget.

Når det gjelder den påklagede nettartikkelen er utvalget forundret over at TV 2 kan mene at den ikke er omfattet av pressens etiske normer. Den ligger på TV 2s nettområde, er utformet som en ordinær redaksjonell artikkel og fremmer en alvorlig påstand om at klageren har bedrevet sensur. For en vanlig leser er det ingenting som tyder på at dette ikke er noe redaksjonen i TV 2 står bak og er ansvarlig for. Ansvarlig redaktørs navn er til alt overmål oppgitt i bunnen av siden.

Etter å ha slått fast at nettartikkelen er omfattet av PFUs virksomhet, må utvalget videre konstatere at det framsettes en påstand som uten tvil utløser en rett til samtidig imøtegåelse, en mulighet som ikke ble gitt. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

TV 2 har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. mars 2013

Håkon Borud,
Alexander Øystå, Alf Bjarne Johnsen,
Hadi Strømmen Lile, Henrik Syse