Susanne Olufsen mot Farsunds Avis

PFU-sak 009/03


SAMMENDRAG:
Farsunds Avis brakte 19. desember 2002 en nyhetsartikkel med tittelen » Uavklart om ulykkesbils fart – tiltalespørsmål vurderes «. I ingressen het det:

» Hvor fort den ene ulykkesbilen kjørte før dødsulykken i Jentefjellene 3. august, er et uavklart spørsmål. Eventuelt tiltalespørsmål mot den kvinnelige sjåføren er nå til vurdering hos politijurist. »

I artikkelen omtales Biltilsynets rapport etter ulykken, men det opplyses intet om hvem den omkomne var. Som illustrasjon til saken brukte avisen et større «arkivfoto» fra ulykkestedet, der redningsmannskaper er i arbeid med det ene bilvraket. En person kan skimtes sittende i førersetet.

21. desember publiserte avisen et leserinnlegg med tittelen » Farsunds Avis langt over streken nok en gang «, undertegnet av Susanne Olufsen. Innlegget hadde følgende ordlyd:

» I dag torsdag 19. desember åpner jeg Farsunds Avis for å lese reportasjen angående ulykken hvor Sondre døde av skadene han pådro seg. På bildet ser jeg tydelig hodet til Sondre. Er det virkelig mulig å sette inn et bilde hvor det er mulig å identifisere en enkelt person?

Tenk å være så ukritisk til hva som blir satt på trykk! Hvor er tankene og VETTET? Har Farsunds Avis forstått hva ETIKK er? Det jeg føler som mor til Sondre er avsky for denne typen journalistikk. For første gang etter ulykken har jeg følt sinne!! En beklagelse fra redaktøren er bare ikke godt nok. Det tar ikke vekk smerten jeg opplevde i dag.

Det var absolutt ikke den slags ?julehilsen? vi trengte. Tilgivelse er ikke det enkleste i skrivende stund. SKAM DEG, HERR REDAKTØR! »

KLAGEN:
Klageren er den omkomnes mor, Susanne Olufsen. Hun gjentar i klagen en del av innholdet i leserinnlegget, men opplyser i tillegg at det påklagede bildet ikke tidligere hadde vært brukt av avisen. «For meg og familien og svært mange venner og kjente var dette et fryktelig syn. Smertene er ubeskrivelige. Bilde[t] er i farge[r] slik at det da er enda tydeligere . (…) Julen er en vanskelig nok tid etter tapet av min sønn om ikke pressen skulle gjøre det enda vanskeligere.»

TILSVARSRUNDEN:
Farsunds Avis ? redaktør mener det er pressens oppgave å fokusere på konsekvensene av trafikkulykker og at «sterke virkemidler er nødvendige for å dokumentere en brutal virkelighet.» «På desken den aktuelle kvelden ble det ikke reagert på bruk av bildet.» Avisen ber PFU bedømme om «den hardt skadede gutten» er identifisert.

» UANSETT. VI SKULLE IKKE BRUKT BILDET. Vi hadde mange andre alternativer fra samme ulykke som var dokumentasjon god nok. Reaksjonen fra familie og venner vitner om at vi har gått for nære. Dette har jeg beklaget muntlig overfor Susanne Olufsen da hun tok kontakt, og også skriftlig i avisens spalter. »

Som vedlegg til tilsvaret følger kopi av en tospaltet rammeartikkel som sto i FA 23. desember. Under tittelen » Jeg beklager » skrev redaktør Steinar Spjelkaviknes:

» Torsdag 19. desember brakte Farsunds Avis et bilde fra den tragiske ulykken i Jentefjellene i august i år hvor en ung gutt ble drept. Bildet ble brukt som illustrasjon til en artikkel vedrørende spørsmålet om eventuell tiltale mot sjåføren.

Farsunds Avis skal beskrive virkeligheten, hvor grusom den enn er. De mange og alvorlige trafikkulykker må og skal det fokuseres på, både når det gjelder årsak og konsekvenser.

Men vi skal holde avstand og ikke gå for nære slik at vi krenker dem som er rammet og deres familier. I dette tilfellet har vi gått for nære og påført de nærmeste en ekstra belastning i sorgen. Jeg beklager. »

Til tross for beklagelsen stiller FA-redaktøren likevel spørsmålet: » Men har vi dermed brutt god presseskikk? Det er lett å ha forståelse for at den nære familie reagerer på dramatiske bilder fra ulykker. Men skal det være avgjørende for pressens dekning av alt det uhyggelige som skjer i vår hverdag?»

Klageren skriver i sitt tilsvar:

«Steinar Spjelkaviknes i FA innrømmer at bilde[t] ikke skulle vært brukt. Samtidig innrømmes det at det ikke blir reagert på bruk av bilde[t] på desken. Jeg tolker dette som uprofesjonelt og stiller spørsmålstegn til kontroll ved rutinene som avisen praktiserer. God presseskikk er å vise hensyn og omtanke for de nærmeste pårørende. Jeg kan ikke se at dette har vært tilfelle i denne saken.»

Farsunds Avis har ikke hatt noe å tilføye.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et fargebilde Farsunds Avis brakte flere måneder etter en trafikkulykke, der en ung mann ble drept. Ulykkesbildet ble brukt som illustrasjon til omtalen av at politiet vurderte å ta ut tiltale i saken. Den omkomnes mor reagerer sterkt på bildebruken, idet hun mener å se sønnens hode tydelig inne i bilvraket. En publisert beklagelse fra avisens redaktør har ikke vært tilstrekkelig for klageren, som setter spørsmålsregn ved redaksjonens kontrollrutiner.

Farsunds Avis mener prinsipielt det er pressens oppgave å fokusere på konsekvensene av trafikkulykker, og mener sterke virkemidler er nødvendige for å dokumentere en brutal virkelighet. Redaktøren gjentar imidlertid sin beklagelse av at det aktuelle bildet kom på trykk, og viser til at avisen hadde andre og mer skånsomme bilder fra den samme ulykken.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, der det blant annet heter: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. (?) Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.» I det påklagede tilfellet mener utvalget at redaksjonen åpenbart burde forstått at bruken av et ulykkesbilde der avdøde er synlig, ville innebære en alvorlig tilleggsbelastning for pårørende, og derfor ikke skulle vært publisert.

Utvalget konstaterer at avisens redaktør på en svært tydelig måte har beklaget bruken av bildet. Etter utvalgets mening må dette også innebære at avisen innskjerper sine kontrollrutiner, for å hindre at noe lignende skjer igjen. En beklagelse i etterkant kan i et tilfelle som det påklagede ikke oppheve det opprinnelige presseetiske overtrampet.

Farsunds Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mars 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse