Narvik Fremskrittsparti v. Torgeir Trældal mot Fremover

PFU-sak 007/06


SAMMENDRAG:
Fremover brakte 7. desember 2005 en nyhetsreportasje med hovedtittelen » ?Hele? Frp slåss mot Narvik Energi «. Ingressen:

» Det er Frp-politikere på alle nivå når det nå kjempes en hard kamp mot Narvik Energi AS både direkte og indirekte. Og øverst i denne bataljen finner vi ingen ringere enn Stortingets visepresident, Carl I. Hagen .»

Og videre i brødteksten:

«Frps Carl I. Hagen varslet tidligere i vinter at han skal ta hele regninga for sin lokalpolitiker i forbindelse med injuriesaken mellom Torgeir Trældal og Narvik Energi AS. (…) Nå er Miljøvernforbundet engasjert i en sak mot Nordkraft Vind AS, som eies av Narvik Energi, og påstandene er at det kan ha forekommet økonomisk kriminalitet. Derfor er selskapet anmeldt til Økokrim. I forbundet er Åge Simonsen saksbehandler. Han er lokalpolitiker i Bergen ? for Frp. I bystyret kjører Narvik Frps Torgeir Trældal selv denne saken. Dette har fått enkelte til å stille spørsmål om partiets motivasjon til å kjøre så hardt mot en kraftprodusent som kommunen eier med over 50 prosent, er å finne i injuriesaken. Den kom i kjøvannet av OVDS-saken, og etter at energiverksledelsen og Frps lokale leder Torgeir Trældal hadde braket sammen.»

Videre skriver avisen om Trældals angivelige påstander, som er bakgrunn for injuriesaken. Det opplyses at både Miljøvernforbundet og Naturvernforbundet har fått samme
informasjon om Nordkraft Vind AS, men at bare førstnevnte har «funnet grunn til å politianmelde».

Og avisen fortsetter:

«Det er Åge Simonsen som har vært saksbehandler i saken. Dr. scient Simonsen er også lokalpolitiker for Frp i Bergen. (…) Til Fremover svarer Simonsen dette til spørsmålet om han var klar over at det var en injuriesak under oppseiling i Narvik: – Det var noen som snakket noe om en injuriesak da jeg var på besøk i Narvik. Men jeg ?fanga? ikke hvem det var snakk om og hvilke personer som var involvert, hevder han.»

Reportasjen hadde også to undersaker. I den ene er det en førsteamanuensis ved juridisk fakultet som forklarer hvorfor «det kan være grunn til å stille spørsmål om Torgeir Trældals habilitet» i saken, og i den andre tilbakeviser Narvik Energi AS påstandene som framkommer av anmeldelsen mot selskapet.

9. desember 2005 brakte Fremover en pressemelding fra klageren på sine leserbrevsider. Her presiserer Trældal flere forhold han mener avisen har framstilt feil. Leserbrevsidene innledes med en kommentar fra Fremovers redaktør, under vignetten Apropos, der han tar til motmæle mot Trældal, generelt og spesielt i forbindelse med den aktuelle saken. Dagen etter har også Åge Simonsen et leserbrev på trykk, der han legger fram sin versjon av saken.

KLAGEN:
Klager er Narvik Fremskrittsparti ved Torgeir Trældal. I klagen skriver han:

«I denne artikkelen fremsettes det påstander som er direkte usanne. Dette dreier seg om saksbehandler Åge Simonsen i miljøvernforbundet [sin] tilknytning til FrP. (…) Fremover synliggjør i artikkelen at de har vært i direkte kontakt med Åge Simonsen, dette uten å avklare Simonsens relasjoner til FrP. (…) Det kan også opplyses at undertegnede ikke ble gitt mulighet til tilsvar verken før eller etter.»

Klageren mener det «er dårlig håndverk av Fremover, å fremheve formann Carl I. Hagen som visepresident, da hans rolle i denne saken er som partiformann (…).»

Klageren forteller videre at han har bedt avisen om dementi, uten å få gjennomslag for dette. Han beklager også redaktørens direkte tilsvar på klagerens leserbrev i avisen, og det faktum at pressemeldingen kun fikk plass på leserbrevsidene.

TILSVARSRUNDEN:
Fremover mener å ha gjort de nødvendige presiseringer i forhold til Simonsens tilknytning til Frp. Avisen skriver blant annet:

«Ut fra den skriftlige dokumentasjonen og telefonsjekker som journalisten foretok i sitt arbeid i forkant av artikkelen, var det grunnlag for å skrive, vinkle og title saken som den framkom. (…) Både i pressemeldingen som tilfløt oss 7. desember og i klagen til PFU, kommer den lokale Frp-lederen med beskyldninger som er egnet til å trekke avisens frie, redaksjonelle vurderinger og integritet i tvil. I pressemeldingen skriver han om ?konspirasjonsteori?, avslutningsvis i klagen til PFU hevdes det å være bevist at avisen framsetter usannheter for å skade Trældal og partiet. Dette er en retorikk redaksjonskollegiet i Fremover ? dessverre ? har levd med en stund. Vi opplever det som utilbørlig forsøk på å kneble og undertrykke vår redaksjonelle frihet (…).»

Til klagepunktet om manglende samtidig imøtegåelse skriver avisen:

«Dette punktet kommenteres ikke utover å påpeke at artikkelen er én i en lang rekke av artikler i løpende debatt om Narvik Energi (…).» (Kopier vedlagt).

Klageren fastholder at han mener overskriften i saken er trukket for langt. Han skriver også:
«Det er etter min mening helt naturlig at jeg må få en mulighet til å forsvare meg overfor leserne i Fremover.»

Klageren mener det er irrelevant at saken er en del av en løpende debatt. «Det er etter min mening irrelevant, fordi poenget er at artikkelen ikke er korrekt og kommer med direkte usanne påstander.»

Fremover har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsreportasje i avisen Fremover om forholdet mellom ulike parter i forbindelse med en injuriesak mot en Frp.-politiker og en politianmeldelse av et lokalt energiselskap. Politikeren var stevnet for injurier av energiselskapet og var samtidig politisk engasjert i den andre saken; anmeldelse av energiselskapet grunnet mistanke om økonomisk kriminalitet.

Klageren, Narvik FrP ved partilagets gruppeleder, mener Fremover opptrådte i strid med god presseskikk da saksbehandleren som var involvert i anmeldelsen ble presentert som partifelle av politikeren, en opplysning han senere tilbakeviste i et leserbrev til avisen. Klageren hevder at avisen bringer usannheter og konspirasjonsteorier. Klagen gjelder også en kommentar avisen brakte samtidig med klagerens tilsvar.

Fremover mener å ha hatt grunnlag for å presentere saken slik det ble gjort, herunder også dekning for vinkling og tittelbruk. Det anføres dessuten fra avisen at man mener å ha
brakt både tilstrekkelige korrigeringer og tilsvar gjennom egen oppfølging og leserbrev.

Pressens Faglige Utvalg mener Fremover var i sin fulle rett til å omtale anmeldelsen. Likevel mener utvalget at avisen burde vært mer påpasselige med kontroll av saksopplysninger i forbindelse med den påståtte rollesammenblandingen til den omtalte og navngitte saksbehandleren. Utvalget viser her til Vær varsom-plakatens punkt 3.2, der det bl.a. oppfordres til kontroll av at opplysninger som gis er korrekte.

Slik utvalget ser det, burde saksbehandleren vært gitt mulighet til samtidig å imøtegå opplysningen om sin partitilknytning. Tilsvarende mulighet burde avisen gitt klageren da man valgte å knytte anmeldelsessaken til injuriesaken, og dermed trakk hans motiver i tvil. Utvalget viser her til Vær varsom-plakatens punkt 4.14., der det blant annet heter at «de som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».

Endelig mener utvalget at Fremover opptrådte uakseptabelt da avisen i tilknytning til klagerens tilsvar brakte en kommentar til tilsvaret i en signert artikkel skrevet av en av avisens redaktører. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, der det blant annet heter: «Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk».

Fremover har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. mars 2006
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller