Henry og Brit Sletten mot Lofotposten

PFU-sak 004/01


SAMMENDRAG:
Lofotposten brakte torsdag 28. september 2000 et førstesideoppslag med tittelen «Måtte gå på dagen» . I ingressen står det:
«Henry Sletten (46) måtte i går forlate stillingen som administrerende direktør i Lofoten Trålrederi i Stamsund. Ifølge styret har Sletten innrømmet å ha brukt av rederiets penger til å betale varer og tjenester til eget og andres bruk».
Oppslaget er illustrert med et bilde av Sletten. I billedteksten står det:
«Sa opp: Henry Sletten måtte i går forlate stillingen som administrerende direktør i Lofoten Trålrederi.»
Inne i avisen er tittelen «Direktør måtte gå». I ingressen står det:
«Henry Sletten (46) måtte i går forlate stillingen som administrerende direktør i Lofoten Trålrederi i Stamsund med øyeblikkelig virkning».
I teksten går det fram at styreleder Pål Krüger, på en pressekonferanse, opplyste at Sletten tidligere på dagen hadde innrømmet «å ha brukt av rederiets penger til å betale varer og tjenester til eget og andres bruk».
«På pressekonferansen fortalte Krüger at han fikk mistanke om det han betegner som ?økonomiske misligheter? i sommer. Da la han fram mistanken direkte overfor Sletten». «Krüger ville ikke gå i detaljer om hvilke varer og tjenester det er som er belastet rederiet. Ifølge styrelederen har undersøkelsene så langt avdekket at Sletten skal ha brukt ?noen hundre tusen kroner? av Lofoten Trålrederis kasse til egne prosjekter. Slik formulerte Krüger seg:
Han har brukt av rederiets penger på egne prosjekt eller i forhold til prosjekt som tredje person kan ha hatt fordel av. Det dreier seg ikke om kontantoverføringer, men varer og tjenester».
Styret vil vurdere hvorvidt saken skal anmeldes, og styrelederen uttaler at Sletten har «innrømmet at han har gjort ting til skade for rederiet. Jeg vil ikke gå i detaljer om hvilke forhold det er snakk om, men de er så graverende at han måtte ta konsekvensen av det, sier Krüger. ?Har Sletten tilbudt seg å betale tilbake pengene? ?Ja».
«Henry Sletten ønsker ikke å kommentere opplysningene som Krüger la fram på pressekonferansen, utover følgende:
-Jeg antar jeg skal få avklart mitt forhold til rederiet i løpet av kort tid. -Du har altså akseptert å gå av som direktør? ? Jeg har sagt opp stillingen, og har fratrådt på grunn av uoverensstemmelser. ?Uoverensstemmelser, betyr det at du bestrider bakgrunnen for oppsigelsen? ?Jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, sier Sletten».

KLAGEN:
Klagerne, Henry og Brit Sletten, reagerer på oppslaget. «Den måten denne saken ble profilert på var for oss svært belastende, og etter vår mening en direkte uthenging av hele familien». Klagerne viser til at de bor i et lite lokalsamfunn der alle kjenner alle. «En slik presentasjon oppleves som å bli ?lyst i bann?. Vi har 3 barn som har vært sett under et umenneskelig press i denne tiden!!».
«Det å bli forhåndsdømt og offentlig henrettet som kriminelle på denne måten har vært, og er en stor belastning, dette i tillegg til den belastingen det er å være i konflikt med sin arbeidsgiver». Klagerne legger til at også andre aviser har skrevet om «oppsigelsen, men på en måte som er til å leve med».
«Vi vil for all framtid være brennmerket på grunn av den lokale pressens dekning av konflikten. Vi ønsker full oppreisning, og en uforbeholden beklagelse».

TILSVARSRUNDEN:
Lofotposten viser til at Lofoten Trålrederi er landets største i sitt slag. «Det er klart det har stor offentlig interesse når administrerende direktør, under dramatiske omstendigheter, forlater et rederi som har så stor betydning i Kyst-Norge».
Avisen viser til at Henry Sletten er en markant personlighet i lokalsamfunnet, både i Vestvågøy, hvor rederiet har sin administrasjon, og i Vågan hvor Sletten bor. Videre bemerker Lofotposten at Sletten har vært i medienes fokus, både da han var regionbanksjef for Sparebanken Nord-Norge og som leder for trålrederiet, «og har etter hvert blitt en offentlig person».
«På bakgrunn av den betydningen trålrederiet har i Lofoten, og den posisjon Sletten har i næringen, er det naturlig at saken om Slettens avgang måtte bli hovedoppslag hos oss den 28. september. Det er høyst uvanlig at en administrerende direktør fratrer en så viktig jobb på dagen. I tillegg kommer det uvanlige i norsk næringsliv: at styreleder innkaller til pressekonferanse for å kunngjøre at selskapets sjef må forlate stillingen».
«I våre vurderinger vektla vi også at Henry Sletten uttalte seg til oss samme dag, selv om han ikke gikk inn på realitetene for at han hadde valgt å si opp og gå på dagen, avviste han heller ikke innholdet i uttalelsene som kom fra styrelederen».

Klagerne avviser at bedriftslederen «er en markant personlighet som derigjennom selv har skapt seg om til en offentlig person som må tåle å være fritt vilt!!!!».
Lofotposten har ingen ytterligere kommentarer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et større oppslag i Lofotposten, der det framgår at en direktør måtte gå på dagen etter et angivelig økonomisk mislighold. Klageren, den omtalte direktøren, mener seg forhåndsdømt av avisen. Klageren hevder at redaksjonen ikke har vist tilstrekkelig hensyn til han og familien i sin omtale, og ønsker en uforbeholden beklagelse for dekningen av saken.
Lofotposten viser til at styreformannen i klagerens bedrift innkalte til pressekonferanse for å kunngjøre at selskapets sjef måtte forlate stillingen grunnet økonomisk mislighold. Redaksjonen påpeker at klageren uttalte seg til avisen samme dag, og at han i intervjuet ikke avviste innholdet i uttalelsene fra styrelederen. Etter Lofotpostens mening hadde klageren en så framtredende posisjon i bedriften og lokalsamfunnet at en anonymisering var utelukket.
Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».
Utvalget vil imidlertid bemerke at selv om pressens omtale og presentasjon kan oppleves som belastende og sårende for de berørte, er nødvendigvis ikke det et pressetisk overtramp. I det påklagede tilfellet legger utvalget vekt på at klageren innehadde en betrodd og profilert stilling i en av Lofotens største bedrifter, og at det gjennom en pressekonferanse ble kjent at han måtte fratre stillingen grunnet et angivelig økonomisk mislighold. Utvalget legger vekt på at klageren ble gitt anledning til å kommentere realitetene rundt avgangen, og at det ikke er påvist faktiske feil i artikkelen.
Lofotposten har ikke brutt god presseskikk.
Fredrikstad, 26. april 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller