Initiativretten mot Trønder-Avisa

PFU-sak 003/99


SAMMENDRAG:
Trønder-Avisa brakte mandag 4. januar 1999 fire annonsesider under banner med teksten «Annonse i Trønder-Avisa 4. januar 1999» og med en logo med teksten «Globus» ytterst til venstre i samme banner. To av annonsesidene består av tradisjonelle annonser. De to øvrige består av store og små «artikler», med titler, ingresser, byline, brødtekst, mellomtitler, bilder og bildetekst.
«Artiklene» omhandler ulike sider ved Globus Storsenter på Steinkjer. I tillegg til et intervju med senterlederen, inneholder sidene intervjuer med innehaverne av en rekke butikker i senteret.

KLAGEN:
Klager er Norsk Presseforbunds generalsekretær, gjennom initiativretten. Klageren mener Trønder-Avisa undergraver sin egen troverdighet ved å presentere annonsesider «som til forveksling ligner avisens redaksjonelle sider». Klageren mener «hele det grafiske utstyr og layout-mønster…spiller på redaksjonell presentasjonsteknikk og skaper i beste fall uklarhet hos leseren om hva som er journalistikk og hva som er butikk.» Klageren peker også på at vedkommende journalist som har skrevet «artiklene» på de innklagede annonse-sidene også har sin byline på en artikkel på en motstående redaksjonell sportsside.
Klageren har vist til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, om å avvise alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold og å avvise all reklame som forsøker å etterligne et redaksjonelt produkt.

TILSVARSRUNDEN:
Trønder-Avisa skriver i sitt tilsvar at man ikke har noen bemerkninger til de anførsler klageren fremfører. Redaktøren understreker likevel at «det engangstilfellet som er påklaget, ikke er et resultat av en bevisst strategi for å krenke aksepterte grenser for god
presseskikk». Det opplyses at avisen allerede har tatt fatt i oppgaven med å sørge for at redaksjonelt stoff ikke forveksles med annonser.
Klageren har ikke hatt ytterligere anførsler.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to sider i Trønder-Avisa, presentert under et banner, hvor det fremgår at det dreier seg om annonsesider. Norsk Presseforbunds generalsekretær bruker sin initiativrett, idet han mener de to sidene har et grafisk utstyr og et layout-mønster som spiller på redaksjonell presentasjonsteknikk, og at dette er egnet til å forvirre leserne med hensyn til hva som er journalistikk og hva som er butikk.
Trønder-Avisa har ikke hatt noe å bemerke til klagerens anførsler. Avisens redaktør har imidlertid forsikret at de påklagede sidene dreier seg om et engangstilfelle, og at det ikke er snakk om en bevisst strategi for å krenke grensene for god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, hvor det blant annet heter:
«Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt
innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt
produkt.»
I det påklagede tilfellet er utvalget ikke i tvil om at det er gjort forsøk på å etterligne et redaksjonelt materiale. «Artiklene» på de omtalte sidene inneholder alle kjennetegn for redaksjonelle produkter: Tittel, ingress, byline, mellomtitler og bildetekst. Det gjør det grafiske bildet svært likt avisens redaksjonelle. Selv om sidene er merket, mener utvalget at de uansett er egnet til å skape misforståelser hos den alminnelige leser, med hensyn til hva som er betalt annonseplass og hva som er et resultat av en journalistisk vurdering.
Trønder-Avisa har brutt god presseskikk.
Bodø, 23. februar 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen