NN mot Østlandets Blad

PFU-sak 001/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:  

 Klagen gjelder Østlandets Blads (ØB) omtale av en trafikkhendelse i Ski. I artikkelen, fra oktober 2014, opplyses det at det dreier seg om promillekjøring, veinavn er oppgitt og alder og kjønn på føreren. Artikkelen, som ble publisert både i papirutgaven og på nett, var illustrert med et bilde av bilen på stedet. Bilens kjennemerke var ikke synlig.

Klager er sjåførens ektefelle. Han mener Østlandets Blad brøt god presseskikk ved å gi så mange identifiserende opplysninger at ektefellen i praksis var identifisert av svært mange i Ski. Klager viser også til at en lederartikkel to måneder senere også pekte mot ektefellen.

Østlandets Blad mener omtalen var i tråd med hvordan hendelser som dette omtales og at anonymiseringen slik sett er i tråd med kravene i Vær Varsom-plakaten. Avisen anfører at politiet opplyste at kvinnen hadde høy promille.

 

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis slå fast at det er pressens oppgave å informere befolkningen om hendelser som den påklagede. Klageren er innforstått med dette og utvalget slår fast at klagen utelukkende dreier seg om hvorvidt den involverte kvinnen var tilstrekkelig anonymisert, i tråd med kravene i Vær Varsom-plakatens punkt 4.7. Utvalget legger til grunn at dette var redaksjonens hensikt.

Det presseetiske spørsmålet som utvalget da må ta stilling til er om ØB, hvis hensikten var anonymisering, har gitt så mange opplysninger at kvinnen likevel blir identifisert, i strid med punkt 4.7. Punktet maner til varsomhet med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.

Utvalget mener Østlandets Blad ikke har opptrådt tilstrekkelig varsomt. Selv om bilens kjennetegn ikke var synlig, mener utvalget at kombinasjonen av bildebruk, adresse, biltype og -merke, alder og kjønn, gir så mange identifikasjonstegn at anonymiseringen ikke kan anses å være tilstrekkelig.

 

Østlandets Blad har brutt god presseskikk.

 

 

Oslo, 24. mars 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Ellen Ophaug,

Eva Sannum, Amal Aden