Sju medier felt av PFU

I PFUs april-møte konkluderte utvalget med brudd på god presseskikk i seks saker og kritikk i én, mens fire medier gikk fri etter at klagene har gjennomgått full behandling.

NRK, Avisa Nordland, Bodø Nu, Dalane Tidende, Document og Lindesnes Avis ble felt av PFU i følgende saker: 

251/20 – Bodø Pensjonskasse mot NRK – BRUDD (3.2 og 4.4)
249A/20 – Bodø Pensjonskasse mot Avisa Nordland – BRUDD (3.2 og 4.14)
032/21– Bodø pensjonskasse mot Bodø Nu – BRUDD (4.14)
228/20 – Andrea N.B.Skimmeland mot Dalane Tidende – BRUDD (3.2 og 4.14)
257/20 – Steinar Bang Fylling mot Document.no – BRUDD (4.15)
012/21 – NN mot Lillesands-Posten – BRUDD (3.2, 4.8 og 4.14)
011/21 – MIFF mot NTB – KRITIKK (3.2)

Avisa Nordland, Glåmdalen, Faktisk og Discovery gikk fri i disse sakene:

249B/20 – Bodø kommune mot Avisa Nordland – IKKE BRUDD (etter en samlet vurdering)
001/21– Lars Alexander Mensonides mot Glåmdalen – IKKE BRUDD
259/20 – Corax Film mot Faktisk.no – IKKE BRUDD (etter en samlet vurdering)
009/21 – NN mot Discovery Networks – IKKE BRUDD (etter en samlet vurdering)

Ni av klagesakene ble behandlet åpent og behandlingen ble streamet av Journalisten.no.

Andre saker

PFU behandlet også klagesaker der sekretariatet har foreslått forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». I alle disse sakene vedtok utvalget innstillingene.

Neste møte i PFU er 26. mai.