Ny høringsfrist: 1. oktober

Kildeutvalgets forslag til endringer av Vær Varsom-plakaten er på høring. Høringsfristen er utsatt til 1. oktober 2020.

Høring:

«Sa hun virkelig det?» Kildeutvalgets forslag til endringer av Vær Varsom-plakaten.

Rapporten ligger her.

Høringsbrevet sendes NPs medlemmer, men alle er velkomne til å avgi uttalelse.
Høringsuttalelser sendes til Norsk Presseforbund, ved generalsekretær Elin Floberghagen, på elin@presse.no

First 1. oktober 2020.

Uttalelsene vil være åpne for innsyn.