Ny høringsfrist: 30. september

Kildeutvalgets forslag til endringer av Vær Varsom-plakaten er på høring. Høringsfristen er utsatt til 30. september 2020.

Høring:

«Sa hun virkelig det?» Kildeutvalgets forslag til endringer av Vær Varsom-plakaten.

Rapporten ligger her.

Høringsbrevet sendes NPs medlemmer, men alle er velkomne til å avgi uttalelse.
Høringsuttalelser sendes til Norsk Presseforbund, ved generalsekretær Elin Floberghagen, på elin@presse.no

First 30. september 2020.

Uttalelsene vil være åpne for innsyn.