Saksliste PFU

Onsdag 23. oktober 2019 er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Saker med forslag til uttalelse:

Åpne saker:
S011/19 – KFUK-KFUM Global mot Aftenposten
014/19 – KFUK-KFUM Global mot Vårt Land
015/19 – KFUK-KFUM Global mot Bergens Tidende
016/19 – KFUK-KFUM Global mot Stavanger Aftenblad
017/19 – KFUK-KFUM Global mot Adresseavisen
018/19 – KFUK-KFUM Global mot Dagsavisen
019/19 -KFUK-KFUM Global mot Dagen
073/19 -Tolga kommune ved rådmann mot Verdens Gang
089/19- Adv. Arild Paulsen pva Kjell Kvam mot Dagens Næringsliv

Lukkede saker:

078/19- NN mot ABC Nyheter
137/19- NN mot Lillesands-Posten

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir referert for utvalget. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av de åpne sakene direkte via sine nettsider. Sendingen starter kl 9.30 .