Saksliste for neste PFU-møte

Onsdag 26. februar er det møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Saker- med uttalelse:

Åpne saker 
Sak 182/19 – Kindred Group mot NRK
Sak 209/19 (A+B) – A: Arve Juritzen, B: Gard Sandaker-Nielsen mot Vårt Land
Sak 178/19 – Miljøpartiet de grønne, Lillehammer mot Gudbrandsdølen Dagningen
Sak 188/19 – Verd Begravelse AS mot Drammens Tidende
Sak 166/19 – Skinnarbu Nasjonalparkhotell  (Drift SNPH AS; Newco Skinnarbu AS, Skinnarbu Holding AS) ved adv. Jonas Tjersland mot Telemarksavisa
Sak 168/19 – Knut J. Hauge mot Bergens Tidende
Sak 172/19 – Polofas AS mot Helgelendingen
Sak 208/19 – Ole Kristian Sørlie mot Halden Arbeiderblad
Sak 221/19 – Helse Møre og Romsdal mot Møre
Sak 266/19 – Kolonial.no mot Finansavisen
Lukkede saker 
Sak 030/19 – NN mot Demokraten
Sak 193/19 – NN mot Finansavisen

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir referert for utvalget. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av de åpne sakene direkte via sine nettsider.
Sendingen starter kl 9.30