Sakslista til årets siste PFU-møte

Onsdag 18. desember 2019 er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Saker med forslag til uttalelse:

Åpne saker:
Sak 062-19 – Adv Elling André Lillefuhr mot Adresseavisen
Sak 063-19 – Magne K. Eckhoff mot Sandefjords Blad
Sak 083-19 – Øksnes kommune ved rådmann og kommunalsjef mot Øksnesavisa
Sak 090-19 – Stine Benedicte Sveen pva. Per Lars Kitti mot NRK
Sak 117-19 – Adv. Tony A. Vangen pva Bernt D. Ellingsen mot Dagens Næringsliv
Sak 119-19 – Kenneth Jonassen mot Telemarksavisa
Sak 120-19 – Gry Gaard mot iTromsø
Sak 121-19 – Raymond Skjærstad mot Finansavisen
Sak 138-19 – Anne-Grethe Tveter mot Smaalenenes Avis
Sak 150-19 – (A) Mona Levin (B) Lars-Toralf Utnes Storstrand mot NRK

Lukket sak:
Sak 123-19 – NN mot Agderposten
Sak 139-19 – NN mot Bergens Tidende

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir referert for utvalget. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av de åpne sakene direkte via sine nettsider. Sendingen starter kl 9.30 .