Sakliste til PFUs januarmøte

Tirsdag 24. januar 2017 møtes Pressens Faglige Utvalg (PFU) til møte.

Her er sakene som har gjennomgått en full behandling, og hvor utvalget skal komme med en uttalelse:

 1. 275/16 — Ragnar Sollie mot Tønsbergs Blad
 2. 278/16 — Arne Vigeland mot TV3 (Den jævla naboen)
 3. 281/16 —Finnmark fylkeskommune ved opplæringssjefen mot Finnmark Dagblad
 4. 282/16 —Stavanger Journalistlag mot Sandnesposten
 5. 287/16 — Folkehelseinstituttet og NTNU ved Det medisinske fakultet mot Ny Tid
 6. 292/16 —NN mot Hammerfestingen
 7. 294/16 —NN mot Bygdeposten

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:

Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller saken ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Enkelte ganger vil det også være spørsmål om behandling av saker.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av noen av sakene direkte via sine nettsider. Følgende saker blir overført:

 1. 275/16 — Ragnar Sollie mot Tønsbergs Blad
 2. 281/16 —Finnmark fylkeskommune ved opplæringssjefen mot Finnmark Dagblad
 3. 282/16 —Stavanger Journalistlag mot Sandnesposten
 4. 287/16 — Folkehelseinstituttet og NTNU ved Det medisinske fakultet mot Ny Tid

Tirsdagens møte starter som vanlig kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.