Publisering og merking av artikler

Er et mediet felt i PFU skal PFUs uttalelse publiseres av mediet.

Uttalelser som konkluderer med brudd eller kritikk, skal publiseres av mediet. Offentliggjøringen skal skje snarest mulig.
Her følger en oversikt over hvordan publiseringen og merkingen skal skje på de ulike plattformene:

  • Papir: Hele PFUs uttalelse skal publiseres på papir dersom en papirpublisering er blitt felt. Uttalelsen skal utstyres med PFUs «presselapp», som ligger vedlagt i to alternative versjoner. (Presselappen kan også laste ned fra våre nettsider.)
  • Nett: Dersom en nettpublisering er felt av PFU, skal hele uttalelsen publiseres på mediets nettsider og med henvisning fra front. Dette gjelder også hvis publiseringen er et TV-/radio-opptak som er gjort tilgjengelig på nett. I likhet med papir skal uttalelsen utstyres med «presselappen», som ligger vedlagt i to alternative versjoner. (Presselappen kan også laste ned fra våre nettsider.)
  • Felte nettpubliseringer skal også merkes: Det skal opplyses at publiseringen er blitt felt av PFU, og hvilke punkter mediet har brutt eller opptrådt kritikkverdig på. Merkingen skal stå i starten av artikkelen med lenke til den publiserte uttalelsen. Felt publisering skal dessuten utstyres med «presselappen» (vedlagt). TV-/radio-opptak som ligger tilgjengelig på nett, skal også merkes med hvilke punkter PFU har felt mediet på.
  • Leserkommentarer: Når én eller flere leserkommentarer felles i PFU, skal artikkelen hvor leserkommentaren ble publisert, merkes med at mediet er felt på grunn av en leserkommentar under artikkelen. Merkingen skal stå i starten av artikkelen med lenke til den publiserte uttalelsen. I merkingen skal det opplyses hvilke punkter PFU mener mediet har brutt eller opptrådt kritikkverdig på. Artikkelen skal dessuten utstyres med «presselappen» (vedlagt).
  • Sosiale medier: Hvis mediet er felt for publiseringer i dets sosiale kanaler, f.eks. på mediets Facebook-side, skal PFUs uttalelse publiseres enten som eget innlegg (med «presselappen»), eller via lenke til publisering av PFUs uttalelse på mediets egne nettsider.
  • TV og radio: Når TV- og/eller radiopubliseringer felles i PFU, skal en kortversjon av PFUs uttalelse leses opp i relevant sendetid. Dere finner kortversjonen under selve uttalelsen. På TV skal et bilde av teksten vises på skjermen under opplesningen. Skjermbildet skal også utstyres med presselappen (vedlagt). Den fullstendige uttalelsen skal publiseres på mediets nettsider dersom TV-/radio-opptak er gjort tilgjengelig på nett. Opptak som ligger tilgjengelig, skal også merkes med at publiseringen er felt av PFU. (Presselappen som skal følge uttalelsen kan også laste ned fra våre nettsider.)

Vi minner om at Pressens Faglige Utvalg – i forståelse med Norsk Presseforbunds styre – tidligere har slått ned på tilfeller der redaksjoner selv kommenterer utvalgets uttalelse samtidig med at uttalelsen publiseres. Publikasjonen skal ikke utnytte sin stilling til å knytte en polemisk replikk til uttalelsen, noe som er et brudd med de presseetiske normene.

PFU ber samtidig om at redaksjonen sender dokumentasjon på at uttalelsen er blitt publisert, og at felte nettpubliseringer er merket.

Eksempler på hvordan publisere uttalelse og merke artikkel.