PFUs uttalelse: Kvinnefronten mot NRK

Klagen retter seg mot et innslag i en episode av NRKs programserie Trygdekontoret der krenkelse og ytringsfrihet var tema. I det påklagede innslaget har to pornoskuespillere iscenesatt et manus skrevet av Trygdekontorets programleder, Thomas Seltzer. Den kvinnelige rollefiguren het Kari Jack Off-Son.

 

Klager er organisasjonen Kvinnefronten med samtykke fra Kari Jaquesson. Klager mener innslaget er en hevn fra NRK mot Jaquesson fordi hun tidligere hadde kritisert en annen pornosketsj i Trygdekontoret. Ifølge klager var innslaget krenkende overfor kvinner generelt og Jaquesson og hennes nærmeste spesielt. Det vises til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.1. om saklighet og omtanke.

 

NRK avviser at innslaget var en hevnaksjon og argumenterer for at det var et selvironisk spark til redaksjonens forsøk på å lage sjokkerende satire. Referansen til Jaquesson var ifølge NRK et legitimt satirisk poeng, gitt hennes rolle som offentlig person, og at hun tidligere hadde oppfordret til straffeforfølgelse av en ytring hun selv misliker.

 

 

Pressens Faglige Utvalg registrerer klagers argument om at pornosketsjen krenket kvinner generelt, og at den kan bidra til å skremme kvinner bort fra offentligheten. Utvalget kan vanskelig legge en slik generalisering til grunn for den videre vurderingen, og vil derfor utelukkende ta stilling til om det er begått et overtramp mot Kari Jaquesson.

 

Slik PFU oppfatter det, er det åpenbart at nettopp Jaquessons kritikk av Trygdekontorets første pornosketsj førte til at redaksjonen trakk henne inn i det påklagede innslaget. Utvalget mener at redaksjoner bør vise stor romslighet i møte med kritikk av mediets egen virksomhet slik at videre debatt ikke hemmes. Å pakke en tilbakemelding inn i satire som det påklagede kan skape et inntrykk av at redaksjonen er hårsår og lite mottagelig for kritikk.

 

Utvalget kan forstå at Jaquesson opplevde koblingen til hennes navn og engasjement mot Trygdekontoret som ubehagelig. Likevel, listen ligger, og må ligge høyt for å felle humor – og forsøk på humor – for brudd på god presseskikk. Det påklagede innslaget er også, slik utvalget ser det, av en slik form at det vanskelig kan oppfattes som rammende ut over selve assosiasjonen til Jaquessons navn. At den kvinnelige rollefigurens navn var en referanse til Kari Jaquesson, som hadde kritisert et tidligere program i Trygdekontoret, er, etter utvalgets oppfatning, derfor ikke satire av en art som medfører brudd på god presseskikk.

 

 

NRK har ikke brutt god presseskikk.