PFUs konklusjoner i august

Seks klagesaker endte med fellende uttalelse i utvalgets første møte etter sommerferien.

Utvalget hadde 13 klager som har gjennomgått full behandling til vurdering, og konkluderte med brudd eller kritikk (fellelser) i følgende:

 • Sak 032/20 ‐ Ferde mot NRK – BRUDD (4.14)
 • Sak 034/20 ‐ Fredrik Jørgensen mot Rana Blad – BRUDD (3.2)
 • Sak 045/20 ‐ Ingeborg Steinholt mot Rana Blad – BRUDD (3.2, 4.14)
 • Sak 065/20 ‐ Elin Myrekrok mot barnehage.no – KRITIKK (2.3)
 • Sak 070/20 ‐ International Management Group mot Trav365 – BRUDD (3.2, 4.14)
 • Sak 076/20 – NN mot Sandefjords Blad – BRUDD (3.2, 4.14)

I de resterende sakene gikk mediene fri:

 • Sak 017/20 ‐ Hans Erik Ødegaard mot Verdens Gang – IKKE BRUDD
 • Sak 016/20 – NN mot Lofot-Tidende – IKKE BRUDD
 • Sak 069/20 ‐ Sven Jarle Knoll mot Motor – IKKE BRUDD
 • Sak 077/20 ‐ Erland Bakke og John Arne Riise mot Nettavisen – IKKE BRUDD (samlet vurdering) (dissens)
 • Sak 078/20 ‐ John Arne Riise ved manager Erland Bakke mot Tønsberg Blad – IKKE BRUDD
 • Sak 081/20 ‐ Halvor Fosli ved adv. Østberg mot Rogalands Avis – IKKE BRUDD (dissens)
 • Sak 083/20 ‐ Kindred Group mot P4 – IKKE BRUDD

Fagbladet Journalisten streamet deler av møtet. Opptak finnes her.

Andre saker
PFU vurderte også flere klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling. I disse sakene har sekretariatet foreslått en innstilling direkte, uten å innhente tilsvar fra redaksjonene.

PFU vedtok alle innstillingene, som konkluderte med ikke brudd på god presseskikk.

Neste møte i PFU er onsdag 23. september 2020.