PFUs konklusjoner

Fire brudd, en kritikk og sju ikke brudd. Slik konkluderte PFU i første møte etter sommerferien.

Her følger en kort oppsummering av hvordan PFU konkluderte i sakene som ble behandlet:

Åpne saker – streamet:
Sak 099/19 – Sofie mot Verdens Gang – BRUDD (3.2, 3.3, 3.7, 3.9, 4.13)
Sak 053/19 – Anne-Margrete Bollmann mot Tidsskriftet Brannmannen – IKKE BRUDD
Sak 109/19 – Estate Media mot Faktisk – IKKE BRUDD
Sak 105/19 – Neshagen mot Bygdeposten – BRUDD (3.3, 4.1) (dissens)
Sak 041/19 – Lars Christian Beitnes mot Dagens Næringsliv – KRITIKK (3.2)
Sak 294/19 – Soheila Yalpani pva. Danny Hayes mot Bodø Nu – IKKE BRUDD

Lukkede saker:
Sak 035/19 – NN og ZZ mot Dagbladet – IKKE BRUDD
Sak 036/19 – NN og ZZ mot NRK – IKKE BRUDD
Sak 094/19 – NN mot Klassekampen – BRUDD (3.2, 4.14)
Sak 100/19 – NN mot Åndalsnes Avis – BRUDD (4.1, 4.4)
Sak 040/19 – NN mot Verdens Gang – IKKE BRUDD 
Sak 064/19 – NN mot Journalisten – IKKE BRUDD
Sak 077/19 – NN mot Sunnhordland – UTSATT

Andre saker
PFU behandlet også klagesaker der sekretariatet hadde foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Utvalget konkluderte i tråd med sekretariatets innstilling i disse sakene.

For øvrig ble klagesaker der partene har kommet til en minnelig løsning og klager som er trukket, forelagt utvalget til orientering.

PFUs uttalelser
Sammendrag av klagesakene og utvalgets uttalelser blir publisert i PFU-basen når disse er renskrevet og formidlet partene.